Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Партньроство със страни извън НАТО

image history 1
Една концепция, различни гледни точки - видео 4. Как обхватът във времето на новата Стратегическа концепция ще се отрази на резултатите? Ще може ли тя да предвиди заплахите след десетилетия? Как ще промени сътрудничеството между международните организации? И какво ще донесе промяната на мъжете и жените в униформа?? Всички тези въпроси разглеждаме в този раздел. [b]Една концепция, различни гледни точки - видео 4[/b] Една концепция, различни гледни точки - видео 4. Как обхватът във времето на новата Стратегическа концепция ще се отрази на резултатите? Ще може ли тя да предвиди заплахите след десетилетия? Как ще промени сътрудничеството между международните организации? И какво ще донесе промяната на мъжете и жените в униформа?? Всички тези въпроси разглеждаме в този раздел.
no. 1 photo: Montenegro copyright NATO
Има ли наръчник за създаване на армия от нула в една нова държава? Министърът на отбраната на Черна гора разказва как се е справила неговата страна и описва ролята на НАТО.
Icelandic Amb. screen capture
Достатъчно ли е за Финландия партньорството с НАТО? Или е вземе да се премине към членство? Финландският посланик към НАТО и ЕС споделя мисли за дебата в страната.
Abqaiq oil platform attack
Дали засиленото сътрудничество с НАТО е решение за малките държави, изправени пред големите проблеми на сигурността? Абдулазиз Сагер казва "да" за държавите в Персийския залив.
Richard Nixon copyright Oliver Atkins
Водещ китайски журналист излага личното си мнение и впечатления от промяната в НАТО и дава някои съвети за по-нататъшното му развитие.
Hoop Scheffer
В Букурещ ще се обсъждат четири основни теми, по които ще бъдат взети важни решения, казва генералният секретар на НАТО Яп де Хооп Схефер. Той разказва пред "НАТО Преглед" които са те и защо имат такова значение. И как вижда развитието след Букурещ.
lenses
Кой е най-добрият начин НАТО да постигне най-голям стратегически ефект? Тук Джулиън Линдли-Френч и Джеймс Таунсенд описват възможния път - и капани - за постигане на оптимален ефект от НАТО. Една от основните препоръки е ясно виждаоне. recommendations is clearer focus.
Irish troops
Ирландия е партньор на НАТО от началото на 90-те години на миналия век. Как се съчетава това с неутралитета на страната? И каква полза носи на двете страни? "НАТО Преглед" помоли за отговор ирландския министър на отбраната.
New File
Какво представляват партньорите? И защо имат такова значение? "НАТО Преглед" се обръща към четирима бивши и настоящи министри на външните работи с молба да обяснят защо партсньорите имат ключова роля в областта на сигурността, какво могат да допринесат и какво полза извличат от своето участие.
Test image
Официално НАТО и Русия не считат другия за враг. На практика дори сътрудничат в известни области. Откъде идва тогава лошият тон в отношенията им?
TempPic
Известно е, че Русия живо се интересува от случващото се в Афганистан и Централна Азия. Интресно е как гледа на участието си в региона след 2014 г., когато операцията на АЙСАФ приключва."НАТО Преглед" проучва какъв подход би възприела Русия и към какво проявява най-голям интерес.
MAIN photo
И НАТО, и Русия твърдо са заявявали, че желаят да си сътрудничат по-тясно. Русия иска повече взаимодействие в области като противоракетната отбрана, Алиансът настоява на темите, включени в дневния ред на Съвета НАТО-Русия. Но въпреки въодушевлението от двете страни, сътрудничеството е на едно от най-ниските си равнища от много време насам. В някои области дори е замразено. Как се случи това? И как може да се разреши проблемът?
предложения
Ейбрахам Линкълн
Бюлетин
Нещо пропуснато?
„Онези, които отказват свободата на другите,
сами не я заслужават".
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube