Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Сили за бързо реагиране на НАТО

ISAF-The_Mara_Wara_Bridge-October 2009
Диего Руиз Палмер от НАТО анализира операциите на НАТО през последните 20 години, започнали през 1992 г., и се опитва да предвиди какви ще бъдат тези през следващите 20 години.
Alexander express Greece
Диего Руиз Палмер, ръководител на Службата за планиране към Отдела на НАТО по операциите, описва развитието на силите за бързо реагиране на НАТО и ролята им за възпиране, отбрана и регулиране на кризи.
3. cyber
Един наистина модерен подход, който да ускори приспособяването на НАТО към новите заплахи, трябва да започне с рационализиране на разходите, повече ангажираност и ясно планиране, смята Жаклин Дейвис.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube