Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Основни задачи за сигурността

Hand of hope.
Даниел Корски, старши служител в Европейския съвет за външни отношения, описва предизвикателствата пред 60-годишния Алианс и начина да се реагира на тях.
Ryce_Unified-Protector-NATO-Operation_2
НАТО има разгърната програма за партньорство с редица държави от Северна Африка, граничещи с областта Сахел. Предвид засилената нестабилност в областта обаче, Пол Прайс се пита дали Алиансът не би трябвало да играе по-съществена роля.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube