Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Сигурност на прехраната

02. Water shortages India - REUTERS
Да се изхрани светът е Херкулесов подвиг. Става все по-трудно да се осигури и адекватно снабдяване с вода при нарастващото търсене. Този фото разказ показва основните препятствия, които пречат всички храни по света да достигнат до всички хора.
Image video
Водата е източник на живот. Но прясната питейна вода е рядък дар. Нарастването на населението, съчетано с лощото снабдяване и недостига на вода в големи и важни региони, е основен проблем. В този видеофилм правим кратка обиколка на света, която показва защо водата е проблем за всички.
1. Sarajevo 1992 queuing for bread REUTERS
Несигурността на прехраната продължава да тегне над някои райони на света. Но основният проблем не е общото количество храна, а правилното му разпределение. Ако това се промени, може да се спаси животът на милиони хора и да се намалят конфликтите.
mire
Питаме експерта по околна среда Джейзън Блексток как гледа на промените в тази област, има ли място за оптимизъм и къде са потенциалните горещи гочки.
1. Hiscock_droughtsAfrica.jpg
Джеф Хискок обмисля възможно ли е да се гарантира достатъчно производство на храна и вода за всички. И смята, че ако това не стане, ще избухнат неизбежни конфликти.
Lomborg picture
Бьорн Ломборг твърди, че отражениието на глобалното затопляне върху хранителните запаси може да се избегне още отсега. Той обрисува свят, в който въпреки нарастването на населението гладуващите са по-малко. И описва действията, които трябва да се предприемат още отсега.
video
Професор Алпаш и професор Чираколу, участващи в пилотно проучване на комитета на НАТО "Науката за мир и сигурност", обсъждат проблемите на прехраната от гледна точка на сигурността, представят проектите на НАТО в тази насока и дават своите прогнози.
hungry 1
Един виден международен експерт по прехраната описва как международните организации могат да реагират на кризата с храните в краткосрочен и дългосрочен план и изброява проблемите и възможностите в тази област.
Classic Banner
Изменението на климата, осигуряването на прехраната и демографският взрив могат са предизвикат "идеалната буря." Очаква се населението на земята да се увеличи от 7 милиарда тази година на 9 милиарда през 2050 г. Сиреч ще има повече гърла, а по-малко вода и обработваема земя. Как ще се отрази това на сигурността?
Q&A 2
Каква е връзката между покачването на цените и засилването на вълненията и политическата нестабилност? "НАТО Преглед" предлага "бърз поглед" към някои отговори.
afghanistan 1
Как се отразява кризата с хранителните продукти върху операциите в Афганистан? Общите сведения и едно интервю с ЮНАМА дават представа за критичната ситуация в страната.
nexus 1
Дейвид Виктор от Съвета по външни отношения описва причините за енергийната криза, връзките между нея и проблемите с прехраната и изискванията към правителствата.
photo 1
Този месец фото разказът е посветен на вълненията, предизвикани от кризата с хранителните продукти, засегнатите региони, ролята на водата и горивата и възможните бъдещи проблеми на сигурността, свързани с прехраната.
Photo 2
Бьорн Ломборг е известен с работата си над промените в климата. В тази статия обаче той твърди, че да се заловим веднага с проблеми като вируса на СПИН или глада е също толкова важно за бъдещето, кокото борбата с промените в слимата.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube