Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Подробни политически насоки

Madonna
На пръв поглед, между НАТО и Мадона като че ли няма нищо общо. Тук обаче Петер ван Хам убедително доказва, че подобно на певицата, която успя сама да се преобрази, НАТО трябва да се преосмисли.
lenses
Кой е най-добрият начин НАТО да постигне най-голям стратегически ефект? Тук Джулиън Линдли-Френч и Джеймс Таунсенд описват възможния път - и капани - за постигане на оптимален ефект от НАТО. Една от основните препоръки е ясно виждаоне. recommendations is clearer focus.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube