Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Китай

Image for video 2
Сериозен ли е Китай в усилията срещу промяната в климата? Кое е по-важно за него - индустриалното развитие или защитата на околната среда? Този видеофилм разглежда двете страни на китайскта позиция.
Keyboard
И Западът, и Китай се оплакват от нарастващи кибератаки. Тук разглеждаме как двете страни подсилват защитата си.
Map of China
Дейвид Сноудън от Business Monitor International анализира тясната връзка между нарастващата икономическа активност на Китай и сигурността на страната.
Oil pipes
Макар че други азиатски региони по-често присъстват във водещите новини, с нарастващото значение на своите ресурси, географско положение и различна обвързаност страните от Средна Азия будят все по-голям интерес.
China military
Опити с ядрени ракети, масови военни паради и много други неща: някои събития в областта на сигурността в Азия сами по себе си са красноречива картина. Ето някои от най-впечатляващите.
Chinese worker
Дали финансовата криза подпомогна или забав развитието на Китай? Приближи ли го до САЩ? Професор д-р Джинг Мев, специалист по отношенията между Китай и САЩ, анализира положението.
Richard Nixon copyright Oliver Atkins
Водещ китайски журналист излага личното си мнение и впечатления от промяната в НАТО и дава някои съвети за по-нататъшното му развитие.
Photo 2 China Economy Reuters
Даниел Корски е работил в страни като Ирак и Афганистан, които бързо трябваше да се приспособят към огромни промени. В тази статия той твърди, че скоро целият свят ще трябва да направи същото.
Iran_green revolution2009
"НАТО Преглед" се обръща към експерти по международни отношения с въпроса как виждат 2013 година. Тук публикуваме отговорите, в които прогнозите варират от Близкия изток до Азия.
Syria_2_REUTERS
Кои бяха изненадите по отношение на международната сигурност през 2012 г. и какво можем да научим от тях? Четирима експерти, сред които висш служител на ООН и ръководителят на един мозъчен тръст излагат по-долу своите заключения.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube