ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  
Актуална страница на "НАТО Преглед за: Босна и Херцеговина
Някои от основните фигури, които поеха тежката задача да преструктурират босненските въоръжени сили след войната, разказват как са успели да създадат днешната съвместна армия, обединяваща всички общности.
Реформата на полицията на Босна и Херцеговина продължи повече и постигна по-малко от очакваното.
Пади Ешдаун описва какво още трябва да се свърши на Балканите и как най-добре да се свърши.
От създаването на НАТО преди 60 години редица важни събития бележат неговата история. Този фото разказ представя запечатани мигове от някои от тях.
По време на граждански войни, етнически конфликти или окупация футболът е допринасял за задълбочаване или преодоляване на различията, или се е използвал за протест. Ето няколко примера.
Споделете това    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink