Форум на експертите
Актуална страница на "НАТО Преглед за:

Азия

Дали краят на над петдесетгодишното управление на Либерално-демократическата партия миналата година ще ознаменува раждането на една нова Япония? Биргит Хутен анализира доколко страната реално ще се промени.
Image for video 2
Сериозен ли е Китай в усилията срещу промяната в климата? Кое е по-важно за него - индустриалното развитие или защитата на околната среда? Този видеофилм разглежда двете страни на китайскта позиция.
Keyboard
И Западът, и Китай се оплакват от нарастващи кибератаки. Тук разглеждаме как двете страни подсилват защитата си.
Map of China
Дейвид Сноудън от Business Monitor International анализира тясната връзка между нарастващата икономическа активност на Китай и сигурността на страната.
Oil pipes
Макар че други азиатски региони по-често присъстват във водещите новини, с нарастващото значение на своите ресурси, географско положение и различна обвързаност страните от Средна Азия будят все по-голям интерес.
Japanese air fueling
Редица от новите партньори на НАТО се намират в Азия или в близост до нея. Мичито Цуруока представя как двете страни гледат на партньорството и каква полза извличат от него.
China military
Опити с ядрени ракети, масови военни паради и много други неща: някои събития в областта на сигурността в Азия сами по себе си са красноречива картина. Ето някои от най-впечатляващите.
Photo 2 China Economy Reuters
Даниел Корски е работил в страни като Ирак и Афганистан, които бързо трябваше да се приспособят към огромни промени. В тази статия той твърди, че скоро целият свят ще трябва да направи същото.
предложения
Джордж Сантаяна (16 декември 1863 - 26 септември 1952)
философ, есеист, поет и писател
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Който забравя миналото,
е обречен да го повтаря."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube