NATO-Russland: tillit eller fallitt?

Offisielt ser ikke NATO og Russland på hverandre som fiender. I praksis samarbeider de faktisk på mange områder. Så hvorfor denne dårlige musikken mellom dem?
Denne fotohistorien har noen kjente - men også noen overraskende - bilder som viser dagens forhold mellom NATO og Russland. Den har som mål å understreke de områder som har vært utfordrende, inkludert Ukraina og Syria. Men den illustrerer også noen områder der, i skjul og progressivt, NATO og Russland fortsatt arbeider sammen innen noen nøkkelområder.
Missilforsvar vil ikke forsvinne. Men det vil heller ikke de russiske innvendingene mot NATOs missilforsvarssystem. Hva er hindringene - og hvordan kan de bli tatt opp på best mulig måte?
Russlands interesse for det som skjer i Afghanistan og Sentral-Asia er velkjent. Det som ikke er kjent er hvordan de ser på sitt engasjement i regionen etter 2014, etter at ISAF-operasjonen i Afghanistan tar slutt. NATO Nytt spør hva den russiske tilnærmingen vil være, og hvilke spørsmål som er av størst interesse for dem.
Ny for NATO Nytt?

Tillit er noe grunnleggende i hverdagslivet. Uten tillit ville mange elementer ved samfunnet ganske enkelt kollapse.

Se i lommeboken din. Hva ser du? Noen pengesedler, noen biter plastikk og kanskje noen mynter. Alt er objektivt sett verdiløst. Det som gir det verdi er den tilliten som støtter det opp. Du betaler penger inn til banken din, som du stoler på vil bli reflektert i det som skjer når du neste gang bruker kredittkortet.

Og det fører oss til spørsmålet om hvorfor denne daglige tilliten som funker så bra i liten målestokk ikke kan overføres til større forhold – slik som forholdet mellom NATO og Russland.

Tillit er noe grunnleggende i hverdagslivet. Uten tillit ville mange elementer ved samfunnet ganske enkelt kollapse.

Se i lommeboken din. Hva ser du? Noen pengesedler, noen biter plastikk og kanskje noen mynter. Alt er objektivt sett verdiløst. Det som gir det verdi er den tilliten som støtter det opp. Du betaler penger inn til banken din, som du stoler på vil bli reflektert i det som skjer når du neste gang bruker kredittkortet.

Noen ganger er tillitsforholdet til og med bokstavelig. For eksempel har valutaen i Storbritannia et bilde av den britiske dronningen med en setning som sier «Jeg lover å betale bæreren summen av X pund om ønskelig».

Selv gull, det verdifulle metallet som – av grunner jeg fortsatt ikke forstår – har vært den valgte valuta i århundrer er verdiløs isolert sett (selv om det kan brukes i applikasjoner som for eksempel mobiltelefoner). Likevel er verden fortsatt glade for å bruke det, hver dag, som et symbol på tillit.

Faktisk blir mange ekteskap – og den tilliten som underbygger dem – forseglet med en gullring. På nederlandsk er å gifte seg «trouwen»; ordet for tillit er «vertrouwen».

Kort sagt går derfor nøkkelaspektene ved vårt hverdagsliv greiere fordi vi alle kjøper oss inn i tilliten bak symboler eller handlinger. Hvis vi ikke gjorde det ville vi aldri besøkt en bank, et sykehus eller flyplass (for å nevne noen) igjen.

Som enhver ingeniør vil si er at det som funker i liten skala vil også funke i stor skala. Og det fører oss til spørsmålet om hvorfor denne hverdagstilliten som funker i liten skala individuelt ikke kan overføres til større forhold – slik som det mellom NATO og Russland.

I denne utgaven dukker ordet mistillit ofte opp. Vi prøver derfor å finne ut hvorfor tilliten har blitt brutt ned. Vi ser på hva dette betyr i nærmeste fremtid innen slike områder som Sentral-Asia og på lengre sikt på slike områder som NATOs missilforsvarssystem.

Vi ser også på hva som kan bidra til å håndtere denne mistilliten – både fra NATOs og Russlands perspektiv.

Det er aldri lett å beseire mistillit. Men som mange personer understreker i denne utgaven er dette et forhold som må bedres – og det snart.

Paul King