Hovedredaktør: Chris Riley

Redaktør: Paul King

Prosjektkoordinator: Marcela Zelnickova