NATO Nytts nylansering fant sted i februar 2008. Det kommer nå ut hyppigere (månedlig). Det har en ny design. Artiklene er mer varierte, med videodebatter, fotohistorier, så vel som god, gammeldags tekst.

NATO Nytts utseende og stil kan ha blitt endret. Dets mandat er imidlertid ikke endret. Det utgis fortsatt etter fullmakt fra NATOs generalsekretær. Det er også fortsatt utformet for å ”bidra til en konstruktiv diskusjon om atlanterhavsspørsmål”, slik det har gjort i årtier.

Det er også viktig å peke på at artiklene og innholdet i NATO Nytt ikke nødvendigvis representerer offisiell opinion eller policy til regjeringene i medlemslandene, eller til NATO.

Lesere som fortsatt foretrekker NATO Nytt på papiret kan skrive ut hele utgaven som er online. Alternativt utgis papirutgaver av NATO Nytt en eller to ganger årlig i tilknytning til viktige hendelser, slik som NATOs toppmøter.