Kvinner: betaler de prise
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne måneden i
NATO Nytt
Kvinner: betaler de prisen for konflikt?
Det er hovedsakelig menn som kriger. Og det er hovedsakelig kvinner (og barn) som lider. Disse udiskutable fakta har ført til at det internasjonale samfunnet prøver å håndtere noen av nøkkelspørsmålene som fører til denne situasjonen: fra å bekjempe kjønnsvold til å fremme kvinnelige rollemodeller. Men, som denne utgaven viser, er det fortsatt behov for større innsats.
Kommer neste gang i
NATO Nytt
On the move?
Optimized for
Smartphone and PDA
Hva mer må gjøres for å bedre integrere kvinner innen sikkerhet? Og hvordan kan menn bidra? Vi spør noen kvinner som kjenner problemene hva de ville endre på og hvordan de mener at dette kan innfluere den større verden.
Hvis du noen gang har tvilt på at kvinner lider mest under konflikter, vil denne korte videoen vise deg noen av de personene som kan få deg til å tenke på nytt.
Kvinners kamp for bedre behandling starter tidlig. Fra mangel på utdanning, til kjønnsvold gjennom å være ansvarlig for den neste generasjonen, prøver denne fotohistorien å vise noen av de utfordringer som verdens kvinner møter.
Vi spør kvinner hvordan de ble interessert i sikkerhetsspørsmål, om de har vært ofre for stereotopier og hvilke personlige erfaringer de har.
Lena Olving er Chief Operation Officer for forsvar og sikkerhet i Saab. Hun har også blitt utpekt til Sveriges mektigste forretningskvinne. Hvilke råd har hun til kvinner som ønsker å lykkes innen sikkerhet?
Hvordan er det å være en ung kvinne som stiger i gradene i sikkerhetsverdenen? Vi spurte Ioanna Zyga, som har arbeidet i både NATO og i Europa-parlamentet om hennes erfaringer - og om hun vurderer det som en verden fortsatt dominert av menn.
Ny for NATO Nytt?

I NATO Nytt undersøker vi alle våre temaer før vi dekker dem. Og jeg kan si at denne utgaven, uten noen tvil, har vært gjenstand for den mest deprimerende undersøkelse jeg noen gang har måttet gjøre for en utgave.

Hvorfor? Fordi dess mer en ser på kvinners lodd rundt om i verden dess mer kan en se at det fortsatt gjenstår så mye å gjøre.

I NATO Nytt undersøker vi alle våre temaer før vi dekker dem. Og jeg kan si at denne utgaven, uten noen tvil, har vært gjenstand for den mest deprimerende undersøkelse jeg noen gang har måttet gjøre for en utgave.

Hvorfor? Fordi dess mer en ser på kvinners lodd rundt om i verden dess mer kan en se at det fortsatt gjenstår så mye å gjøre. I den behagelige Vesten liker vi å føle at vi har gjort enorme fremskritt for å integrere kvinner inn i alle viktige områder. Men vi glemmer tre nøkkelting.

Det første er at vi er også relativt nye til dette. Sveits, for eksempel – en bastion med ro og velstand – ga kvinner full stemmerett i 1971.

Det andre er at de fremskrittene som er gjort i utviklede samfunn berører langt færre antall kvinner enn den fortsatt gjeldende undertrykkelse som de lider under i resten av verden.

Det siste – og kanskje viktigste punktet – er at konflikt er ikke det samme som krig. Kvinner lider under konflikt oftere uansett om det er krig. Et av de kraftigste svarene jeg fikk i intervjuene for denne utgaven var da en person spurte meg: «Hva mener du med fred?» Hennes poeng var at kjønnsvold er noe som millioner av kvinner lider under i tilsynelatende fredelige land.

Sant nok, krig kan føre til at antall misbruk stiger til himmels. Men misbruket er ofte allerede der. Og det rammer dem i alle stadier som er en av hovedmotivasjonene for mange folk i felten.

Det ville være riktig å kalle dette et pågående arbeid. Men for å omskrive mitt intervjuobjekt: hva er fremgang?

Paul King

sitater
Winston Churchill (1874 – 1965)
britisk politiker og tidligere statsminister i Storbritannia
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Hvis vi er sammen er ingenting umulig
Hvis vi er delt vil alt gå feil.
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube