Europa og USA: hvor sterk
Der ekspertene kommer for å snakke

Europa og USA: hvor sterkt er båndet?

I skyggen av USAs tilnærming til Asia trengte Europa helt klart å trappe opp sin egen rolle i internasjonal sikkerhet. Og det har det, hevder Tomáš Valášek. Europeisk innsats i Libya og Mali har allerede blitt satt pris på i Washington og stryket det transatlantiske bånd.

sitater
Dronning Elizabeth II
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Uansett hva livet bringer vil våre individuelle reaksjoner være sterke
for å arbeide sammen og dele byrden
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube