Sikkerhetsbilder
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne måneden i
NATO Nytt
Sikkerhetsbilder
I denne utgaven av NATO Nytt prøver vi å gi det beste av begge verdener: ekspertanalyser om en omfattende rekke sikkerhetsområder gjengitt kortfattet. Mens vi vanligvis velger ut et enkeltområde og diskuterer det, ser vi denne gangen på om omfattende rekke områder og får et raskt overblikk fra forskjellige eksperter om hvordan de ser på det. Så hvis du har liten tid, men fortsatt ønsker å få en oversikt over ideer om saker fra hvordan håndtere neste års valg i Afghanistan til hvordan best håndtere forsvarsbudsjettkutt i Europa, er dette utgaven for deg.
Kommer neste gang i
NATO Nytt
On the move?
Optimized for
Smartphone and PDA
I Afghanistan i 2014 vil tilbaketrekkingen av internasjonale styrker være det viktigste. Feil, sier Ahmed Rashid. Valgene er den enkelthendelsen som vil ha størst effekt på landets fremtid, hevder han..
Kutt i forsvarsbudsjetter er en økonomisk realitet. Men, sier Franco Frattini, de gir også en mulighet til endelig å begynne å koordinere forsvarsutgifter mellom land som nå er tvunget til å prioritere. Og NATO kan dra nytte av det.
Glem overskriftene som viser spenning mellom NATO-landene og Russland, sier Konstatin von Eggert. Det er lavprofilsamarbeidet som finner sted regelmessig mellom de to som vil bidra til å bygge et grunnlag for bedre, langsiktige forbindelser, hevder han.
I skyggen av USAs tilnærming til Asia trengte Europa helt klart å trappe opp sin egen rolle i internasjonal sikkerhet. Og det har det, hevder Tomáš Valášek. Europeisk innsats i Libya og Mali har allerede blitt satt pris på i Washington og stryket det transatlantiske bånd.
Det vestlige Balkan vil ikke bli ett land igjen, sier Sonja Licht. Men det har innsett at dets styrke ligger i å bli en mer forent region, og til slutt mer forent i Europa.
Ny for NATO Nytt?

Blaise Pascal skrev en gang til en venn: “Jeg har skrevet et langt brev til deg ettersom jeg ikke har tid til å skrive et kort.” Dette uttrykker et evig problem – at nøkkelbudskap ofte forsvinner i en forklaring med mange ord. Det understreker også en økende tendens i våre moderne samfunn – at buskap må være korte og skarpe ettersom de konkurrerer med så mange andre.

I denne utgaven av NATO Nytt har vi gjort den vanskelige jobben for deg.

Blaise Pascal skrev en gang til en venn: “Jeg har skrevet et langt brev til deg ettersom jeg ikke har tid til å skrive et kort.” Dette uttrykker et evig problem – at nøkkelbudskap ofte forsvinner i en forklaring med mange ord. Det understreker også en økende tendens i våre moderne samfunn – at buskap må være korte og skarpe ettersom de konkurrerer med så mange andre.

I denne utgaven av NATO Nytt har vi gjort den vanskelige jobben for deg. Vi har spurt eksperter inne flere nøkkelområder – fra Afghanistan til Balkan, og fra Russland til forsvarskutt – om hva de mener er viktigst. Deretter har vi skrelt dem ned til skarpe meningsytringer. De kommer fra slike eksperter som prisvinnende forfattere til tidligere utenriksministre, fra internasjonale journalister til «morgendagens ledere».

Ved å foreta et utvalg av korte meningsytringer håper vi at du både vil få en ny innsikt i disse områdene og få mer tid til å nyte sommeren.

Til slutt, et sitat fra Woodrow Wilson, som skisserte vanskeligheten med å være konsis og presis da han var president i USA. Da han ble spurt om hvor mye tid han brukte på å skrive taler, svarte han: «Det avhenger av om jeg skal snakke i ti minutter, da trenger jeg en uke til forberedelser; i femten minutter, tre dager; en halv time, to dager; en time, da er jeg klar nå.»

Paul King

sitater
Thomas Jefferson
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"Det mest verdifulle av alle talenter er det
å aldri bruke to ord når ett er nok."
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube