Smart forsvar - i gang
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne måneden i
NATO Nytt
Smart forsvar - i gang
Det har vært mye snakk om smart forsvar. Prat om hvor viktig det er for å tette gap, spare penger og tilpasse forsvar til den økonomiske krisen. Denne utgaven av NATO Nytt har som mål å og utover praten - og vise handling. Smart forsvar i gang - innsparingene det fører til, samarbeidet og tankemåten det håndterer - kan være den beste annonsen for mer av det samme.
Kommer neste gang i
NATO Nytt
On the move?
Optimized for
Smartphone and PDA
Til tross for at de ofte er dyre, vedlikeholdskrevende og vanskelige å operere, vet de væpnede styrkene at de trenger helikoptere. Enten det er for å frakte styrker inn, eller sårede ut, er helikoptere ofte "bruk"-valget. NATO Nytt ser på landenes aktuelle behov for helikoptere - og hvordan de gjør det lettere å bruke dem sammen.
En enorm mengde utstyr som har flytt inn i Afghanistan i mer enn et tiår må nå fjernes i løpet av mer eller mindre 12 måneder. Dette betyr at man må kalle inn spesialutstyr for å få gjort jobben, inkludert massive transportfly. NATO Nytt ser på hvordan flere land har jobbet sammen for å dele dette spesialutstyret for å spare tid og penger.
NATO redeployerer store mengder utstyr fra Afghanistan, noe via luftveien. Denne infografikken viser hvordan noen land har tatt i bruk Ruslan-flyet - og hvorfor det er så viktig.
Hva er den neste aktiviteten som vi kan vente oss fra smart forsvar? Hvilken forskjell vil reelle prosjekter gjøre? Her skisserer vi åtte prosjekter som kommer online snart og understreker de potensielle fordeler.
I hvor stor grad har smart forsvar blitt omfavnet av de menn og kvinner som kontrollerer nasjonale, væpnede styrker? NATO Nytt spurte to forsvarsministre hvordan de spesialiserer seg som del av smart forsvar - og hvordan de ser på prosjektet.
Å frakte brennstoff til og fra de riktige stedene under operasjoner er et av de områdene der NATO har et smart forsvar-prosjekt. Nathalie Tocabens ser på hvordan den franske generalstaben har ført dette prosjektet fremover.
Ny for NATO Nytt?

Det er en smule underlig at det i denne digitale alderen der vi deler nesten alt er ett av de vestlige landenes hovedforsvarsproblemer den manglende evne til å dele mer. Det er ikke en eneste hit video, sang eller til og med bilde som ikke skylder noe av sin suksess til folk som deler det. Facebook og Twitter – selskaper som ikke fantes på begynnelsen av dette tiår – kan feste sin svimlende suksess direkte til folks ønske om å dele.

Så snart som deling er mellom land og væpnede styrker, avtar imidlertid dette ønsket. Årsakene er velkjente.

Det er en smule underlig at det i denne digitale alderen der vi deler nesten alt er ett av de vestlige landenes hovedforsvarsproblemer den manglende evne til å dele mer. Det er ikke en eneste hit video, sang eller til og med bilde som ikke skylder noe av sin suksess til folk som deler det. Facebook og Twitter – selskaper som ikke fantes på begynnelsen av dette tiår – kan feste sin svimlende suksess direkte til folks ønske om å dele.

Så snart som deling er mellom land og væpnede styrker, avtar imidlertid dette ønsket. Årsakene er velkjente. Noe av utstyret som mange ønsker å dele er dyrt. Ikke alle ønsker å være avhengig av et annet land for sine evner – særlig hvis de ikke kan være sikre på at det andre landet vil være enig i dets bruk i spesifikke operasjoner. Og det er vanskelig å gå gjennom en samtale om smart forsvar uten at s-ordet nevnes – suverenitet. Når alt kommer til alt, hva er en regjering eller væpnet styrke som ikke kan garantere for sitt eget lands suverenitet?

I økende grad er imidlertid dette argumenter som utfordres. Noen land spør aktivt hvorfor to (eller flere) små naboland bruker de samme enorme summer på det samme utstyret som det kanskje ikke er behov for. Hvorfor deler ikke vennligsinnede land slike oppgaver som overvåking av luftrommet, som ikke utgjør noen trussel og faktisk beder regionalt samarbeid?

Det er disse argumentene – når mangel på budsjett og derfor mangel på valg treffer hjemme – som blir stadig mer utbredt. Og i denne utgaven av NATO Nytt ser vi på noen eksempler der penger allerede er blitt spart.

Kan dette være tiden da smart forsvar går fra «smart» til «like»?

Paul King

sitater
Dronning Elizabeth II
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Uansett hva livet bringer vil våre individuelle reaksjoner være sterke
for å arbeide sammen og dele byrden
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube