I neste utgave
Der ekspertene kommer for å snakke

I neste utgave vil vi fortsette å se på hvordan den økonomiske situasjonen berører forsvar på bakken. For eksempel hvordan tilpasser forsvarsselskaper sitt arbeid i disse økonomisk vanskelige tidene? Hvilken effekt har dette på deres andre, viktige oppgave - som arbeidsgivere? Og hva kan handelsavtalen mellom EU og USA ha å si for at forsvarsselskapene kan gjøre business på begge sider av Atlanterhavet?

Ny for NATO Nytt?
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube