В следващия брой
Форум на експертите

В следващия брой ще продължим анализа на икономическото положение и влиянието му върху отбраната на терена. Как оръжейните фирми се адаптират в тези трудни условия? Как се отразява това на другата им важна роля като създатели на работни места? И как прословутата търговска спогодба ЕС-САЩ ще повлияе върху начина, по който отбранителните фирми от двете страни на Атлантика търгуват помежду си?

Нов посетител?
предложения
Джордж Бърнард Шоу
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Тези, които не са способни да променят мисленето си,
не могат да променят нищо."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube