Irland: å håndtere NATO o
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne siden er bare tilgjengelig på engelsk

Irland: å håndtere NATO og nøytralitet

Ireland has been a partner of NATO since the 1990s. So how has this sat with the country's famed neutral status? And what benefit does it bring to either side? NATO Review interviews Ireland's Defence Minister to find out.

Ny for NATO Nytt?
sitater
Winston Churchill (1874 – 1965)
britisk politiker og tidligere statsminister i Storbritannia
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Hvis vi er sammen er ingenting umulig
Hvis vi er delt vil alt gå feil.
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube