Partnere - hvem trenger d
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne måneden i
NATO Nytt
Partnere - hvem trenger dem?
Partnerskap i allianser er ikke noe nytt. Det enkle refrenget om at “min fiendes fiende er min venn” viser logikken ved å knytte seg til likesinnede personer, organisasjoner, eller land. NATO har hatt fordel av partnerskap siden 1990-tallet. Men nå, med sikkerhetsutfordringer som blir stadig mer uensartede, spør NATO Nytt: er dette tiden for at partnerskap har blitt viktigere enn noen gang?
Kommer neste gang i
NATO Nytt
On the move?
Optimized for
Smartphone and PDA
NATO spør to av NATOs og EUs toppembetsmenn hvordan de ser på partnerskap. Og om de kan se en måte de kan bli tettere partnere på.
Irland har vært NATO-partner siden 1990-tallet. Hvordan har dette fungert med landets kjente, nøytrale status? Og hvilken nytte fører det til på begge sider? NATO Nytt intervjuer Irlands forsvarsminister for å finne det ut.
Afghanistan er ikke den eneste operasjonen der NATO har gått i team med partnere. Denne fotohistorien viser noen få eksempler der partnere jobber side ved side med NATO.
Stanley Sloan tar et bevisst provoserende synspunkt om alle parter har like stor nytte av at nøytrale land blir partnere med NATO. Her ser han på fordeler og ulemper ved ordningen for landene og for Alliansen.
Sveriges styrker har ikke vært involvert i krigsmisjoner på mer enn 50 år. De har imidlertid vært klare til å assistere i mange NATO-operasjoner etter 1990-tallet. Ryan Hendrickson gir her grunner til at Sverige kan kalles en spesiell NATO-partner.
Ny for NATO Nytt?

I 1999 holdt NATO sitt 50-årsjubileum i Washington. Statssjefene inkluderte Bill Clinton, Tony Blair og Jacques Chirac. I en tid med å håndtere den humanitære katastrofen som utfoldet seg i Kosovo vedtok lederne en rapport kalt «Mot et partnerskap for det 21. århundre». Lite kunne lederne vite den gang hvor viktig det spørsmålet ville bli.

I 1999 holdt NATO sitt 50-årsjubileum i Washington. Statssjefene inkluderte Bill Clinton, Tony Blair og Jacques Chirac. I en tid med å håndtere den humanitære katastrofen som utfoldet seg i Kosovo vedtok lederne en rapport kalt «Mot et partnerskap for det 21. århundre». Lite kunne lederne vite den gang hvor viktig det spørsmålet ville bli.

I fjor avholdt NATO sitt største toppmøte noen gang i Chicago. Antall deltakere var svulmet opp på grunn av de mange partnerne som deltok. Det var faktisk flere representanter fra ikke-NATO-land enn det var fra NATO-medlemmene. Disse strakte seg fra Japan til El Salvador. Fra Mongolia til Sveits. Og fra Sverige til Usbekistan.

Og det var ikke bare land. FN var representert ved generalsekretær Ban Ki Moon. EU av president van Rompuy.

Det var slike partnerskap som dette som hadde gjort hendelsen så viktig. Rekken av spørsmål som ble diskutert – fra effekten av frigjøringen av Libya til virkningen av den globale finanskrisen – hadde også blitt mange.

Når man ser på forskjellen mellom toppmøtet i Washington og toppmøtet i Chicago kan det være vanskelig å huske på at det er bare litt over 13 år mellom dem. Men partnerskap – og hvordan man best skal bruke dem – gjorde de to toppmøtene totalt forskjellige.

I denne utgaven av NATO Nytt ser vi på hvordan partnerskap kan utvikle seg. Vi hører om tankene til EUs høykommissær for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, baronesse Ashton, og NATOs øverstkommanderende for transformasjon, general Jean-Paul Paloméros. Og vi ser på noen enkeltsaker – slik som Irland og Sverige – og ser om og hvordan partnerskap har vært gunstig for begge parter.

Paul King

sitater
Winston Churchill (1874 – 1965)
britisk politiker og tidligere statsminister i Storbritannia
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Hvis vi er sammen er ingenting umulig
Hvis vi er delt vil alt gå feil.
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube