Forsvarsindustrien - et s
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne måneden i
NATO Nytt
Forsvarsindustrien - et spill i endring?
Forsvarsindustrien har et nytt område som har behov for å forsvares - seg selv. Med lave eller minskende budsjetter på mange områder, med flere nye kandidater på markedet, og med en hel rekke nye ikke-tradisjonelle trusler som man skal vokte seg mot, er "business as usual" innen forsvarsindustrien under angrep på flere fronter. Kan industrien tilpasse seg for å overleve? NATO Nytt finner ut av det.
Kommer neste gang i
NATO Nytt
On the move?
Optimized for
Smartphone and PDA
Fotball og forsvarssektoren har mye til felles. For eksempel trenger de begge et sterkt forsvar, potente angrep og en kapabel kaptein som organiserer alt. NATO Nytt prøver å vise hvordan de siste endringene i forsvarsindustrien ville se ut som hvis de ble spilt ute på fotballbanen.
Å få et nytt forsvarsprodukt på markedet tar opp til 10 år. Så hva tror forsvarsindustriledere at vi bør bekymre oss for nå? Vi spør seks seniorrepresentanter for selskaper om å avsløre hvor de mener at de største truslene utvikler seg.
Forestill deg å være en butikkeier og en gruppe på 28 personer kommer inn. Hvordan klargjør du en bestilling for hver enkelt? Dette kan være en utfordring for både NATO og industrien når de samarbeider. Vi spør industriledere hvordan de ser på forholdet, hva som kan gjøres for å bedre det, og hvordan smart forsvar kan gjøre en forskjell.
Forsvarsselskaper fra både EU og USA har klare barrierer mellom seg. Selv om selskaper fra begge sider av Atlanterhavet samarbeider, dette ofte til tross for at landene er allierte, ikke på grunn av det. Nye handelsinitiativer bør imidlertid føre de to markedene tettere sammen. Kan dette bedre forsvarssamarbeidet - og være til nytte for vestlige land og NATO?
Ny for NATO Nytt?

Spør et par personer: “Hva lager Nokia?”. De fleste vil trolig svare mobiltelefoner. Få – om noen – vil si at Nokia begynte som et papirselskap, gikk over til å lage gummiprodukter som bildekk, utvidet til elektronikk, og i 1960-årene begynte å lage telefoner – inkludert radiotelefoner for den finske hæren. Selv etter det var Nokias PCer og TV-produkter ofte større enn deres telefoner.

Spør et par personer: “Hva lager Nokia?”. De fleste vil trolig svare mobiltelefoner. Få – om noen – vil si at Nokia begynte som et papirselskap, gikk over til å lage gummiprodukter som bildekk, utvidet til elektronikk, og i 1960-årene begynte å lage telefoner – inkludert radiotelefoner for den finske hæren. Selv etter det var Nokias PCer og TV-produkter ofte større enn deres telefoner.

Tilpasning til endrede miljøer og krav er nettopp det som forsvarsindustrien trenger nå. Presset mellom nedskjæringer i både forsvarsbudsjetter og store konflikter vet dens kapteiner at «business as usual» er en stor risiko. Noen har allerede sagt at de forventer at antall forsvarsselskaper vil krympe. De sikreste ønsker til og med dette velkommen.

De fleste kappes imidlertid om å tilpasse seg en situasjon som viser at de fleste vestlige – les NATO - land møter alvor hjemme og en tilbakeholdenhet for å engasjere seg i omfattende konflikter i utlandet.

Nye markeder kan gi en løsning. Men kundene i de landene vet at de har overtaket i et kjøpers marked. Deres krav om pris, jobber, teknologioverføringer og akademisk felleseie er mye høyere nå enn tidligere.

En annen måte for å overleve er å møte nye trusler. Den viktigste som har tiltrukket seg de fleste forsvarsselskaper er cyber. Men dette er fortsatt en lavmarginaktivitet sammenliknet med de massive maskinutstyrsordrene som forsvarsselskapene er vant til.

Nye situasjoner krever nye tilnærminger. Og det er her NATO kan ha en rolle. Samarbeid innen utstyrsinnkjøp er fortsatt av ujevn kvalitet blant de vestlige landene. Nesten alle beslutninger tas på rent nasjonalt nivå. Kan NATO – sammen med sitt smarte forsvarsprogram – føre landene sammen for å virkelig gjøre en endring for hvordan evner planlegges og kjøpes? Og hvordan vil industrien se på dette?

Dette er noen av de spørsmålene som vi tar opp i denne utgaven av NATO Nytt. Vi ser også på hvordan delingene mellom industrien på hver side av Atlanterhavet fortsatt er et hinder, og ber industriledere fortelle oss hva de mener vil være truslene – og midlene for å håndtere dem – i de neste 10 årene. Til slutt har vi en video av en fasongløs mann som prøver fotballtricks for å forklare hvilke endringer som har skjedd i industrien i det siste…..

Omsider koker alt dette ned til tilpasningsevne. Og Nokia vet alt om det. I september 2013 ble det 150 år gamle selskapet kjøpt opp av Microsoft. Det er en lærdom i det ett eller annet sted.

Paul King

sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube