Redaksjonsgruppen/kontakt
Der ekspertene kommer for å snakke

Utgiver : Ambassadør Kolinda Grabar

Redaktør: Paul King

Prosjektkoordinator: Marcela Zelnickova

sitater
Winston Churchill (1874 – 1965)
britisk politiker og tidligere statsminister i Storbritannia
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Hvis vi er sammen er ingenting umulig
Hvis vi er delt vil alt gå feil.
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube