Cyber - det gode, det ond
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne måneden i
NATO Nytt
Cyber - det gode, det onde og det avlytningsfrie
Truslene mot verden etter 2001 er i åpenbar endring. Da 11. september fant sted, var det bare litt over 513 millioner internettbrukere (litt over 8% av verdens befolkning). Det angrepet førte til operasjoner i Afghanistan som fortsetter til denne dag. Men dagens verden har mer enn 2.7 milliarder internettbrukere (eller nesten 39% av den globale befolkningen). Det er unødvendig å si at et cyberangrep i 2001 ville være en hindring, men mer enn 90% av verden ville ikke ha noe å bekymre seg for. Det gjelder ikke lenger. Akkurat som angriperne den 11. september brukte innovative metoder, finner dagens innovative terrorister cyber en rik åre å utnytte.
Kommer neste gang i
NATO Nytt
On the move?
Optimized for
Smartphone and PDA
Hackere er det 21. århundrets krigere som bekymrer mange. Ettersom alt vi bruker i økende grad blir knyttet til hverandre, øker deres muligheter til å hacke, omdirigere eller ødelegge. NATO Nytt snakket med noen hackere for å forstå hva som motiverer dem - og finner ut at de kan faktisk være en styrke for det gode også.
Cyber er aldri det enkleste tema å illustrere (uten masse bilder av kabler, tastaturer og blinkende PC-lys), men NATO Nytt har greid å finne en rekke hendelser og saker som viser hvordan bruken av cyberteknikker har fått et oppsving.
Hvilken skade kan cyberangrep faktisk gjøre? NATO Nytt spurte tidligere direktør for cyberinfrastrukturbeskyttelse ved Det hvite hus hva vi bør bekymre oss om - og hvordan kunnskap om cyberangreps potensiale kan være mer begrenset enn det fremstilles som.
NATO Nytts tidslinje for cyberangrep viser historien - og seriøsiteten - til angrepene siden de begynte på 1980-tallet. Bruk den interaktive tidslinjen for å finne ut mer om noen av de store - og dristigste - cyberangrepene etter at den første ormen slapp løs i 1988.
Hvis det er noe NATO-land som virkelig kjenner til cyberangrep så er det Estland. Landet opplevde en høyprofilert rekke angrep på institusjoner over hele landet våren 2007. NATO Nytt spurte Estlands president hva de lærte av dette og hvorfor han mener at spørsmålet fortjener mer oppmerksomhet.
Cyberkrig finnes ikke. Dette er det klare utsagn som oppsummerer arbeidet til dr. Thomas Rid ved King's College, London, som mener at cyberangrep ikke møter noen av forutsetningene for krig. NATO Nytt spurte ham hvordan han kom til denne konklusjonen og hva det betyr for sikkerhetsområdet.
Ikke tid til å se en video om cyberangrep? Ikke noe problem. Her gir vi en infografikk som kaster lys over hovedtruslene (og forebyggelsesteknikker) for de som frykter cyberangrep på regjeringsorganer. Fra phishing til spam og fra store data til datalekkasjer forklarer denne GovLoop-infografikken hva man skal se etter og hvor.
Ny for NATO Nytt?

Cyber pleide å bli kalt en oppdukkende trussel. Bare ved å se på president Obamas plan for juni, ser det nå ut som denne trusselen virkelig har dukket opp.

Cyber pleide å bli kalt en oppdukkende trussel. Bare ved å se på president Obamas plan for juni, ser det nå ut som denne trusselen virkelig har dukket opp.

Først kom presidentens toppmøte med den nye, kinesiske statsministeren, Xi Jinping. De første møter mellom store ledere dreier seg ofte om å bygge en personlig kjemi. Selv om dette fortsatt har stått på agendaen, sa president Obama at noe av det første han gjorde var å gi en direkte advarsel om effekten av cyberangrep på forbindelsene. «Vi har hatt klare samtaler om dette,» sa Obama. «Jeg tror de forstår at dette kan berøre det grunnleggende ved forbindelsene mellom USA og Kina på en ugunstig måte.»

Skjult blant enighetene og uenighetene på G8-møtet i Nord-Irland kom nyhetene om at president Obama og president Putin hadde blitt enige om å organisere en arbeidsgruppe om cybertrusler, som skal ha regelmessige møter om saker av felles bekymring og koordinere felles reaksjonstiltak. Dette var heller ikke en vag plan for fremtiden. Gruppen skulle bli opprettet og i virksomhet innen en måned etter kunngjøringen.

Så cyber er i det åpne som en svært reell sak av stor bekymring på toppnivå. Men hva kan gjøres med det? Og hvilken rolle kan regjeringer spille på området der de fleste ferdigheter som trengs er konsentrert i den private sektor – eller til og med utenfor både den offentlige og private sektor?

NATO Nytt har satt sammen meninger fra en rekke vinkler – fra en president fra den politiske vinkel, til utøvere av cybermekanismene til akademikere som har studert fremkomsten av cyber. Vi prøver også å se på hva cyber kan gjøre og ikke kan gjøre, hvem som bruker det og hvorfor, og ser på historien til dette «nye» fenomen – og understreker at det første, store cyberangrepet fant faktisk sted i 1988.

Paul King

sitater
Michael Glenn Mullen
admiral (P), US Navy
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Den enkeltstående, største eksistensielle trusselen som finnes
tror jeg er cyber.
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube