Hellas og Tyrkia: 60 år i
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne måneden i
NATO Nytt
Hellas og Tyrkia: 60 år i NATO
2012 markerer 60 år siden Tyrkia og Hellas ble med i NATO i 1952. I denne utgaven av NATO Nytt ser vi på hvordan landene har endret seg i de siste seks tiår, vi ser på deres forbindelse med hverandre og spør hvor deres sikkerhetsutsikter ligger nå.
Kommer neste gang i
NATO Nytt
On the move?
Optimized for
Smartphone and PDA
Hva føltes det å bli med i NATO i 1952? Her spør vi, sammen med andre eksperter, noen som var der. Viseadmiral Vasilios Mitsakos forteller hvordan det at Hellas ble med i NATO-alliansen betydde at man tijlbrakte mer tid med internasjonale kolleger. Og hvordan selv barnevaktplikter førte til at landene kom sammen....
NATO Nytt intervjuer Tyrkias forsvarsminister Ismet Yilmaz om smart forsvar, tyrkisk utenrikspolitikk og hva det å ha vært i NATO i 60 år betyr.
Spiller NATO en rolle i Tyrkias nye, sterkere utenrikspolitiske utsikt? Ser den tyrkiske offentligheten på NATO som nødvendig? Her ber vi tyrkiske journalister og analytikere beskrive hvordan de føler at NATO ser ut fra et tyrkisk perspektiv.
Hva synes unge grekere om NATO? Vet de - eller bryr de seg - om hva den er til? Her spør vi tre unge, greske studenter hvordan de ser på NATOs fortid, nåtid og fremtid.
Her gjengir vi "Resolution on the accession of Greece and Turkey to the North Atlantic Treaty" som ble underskrevet i 1952.
Ny for NATO Nytt?
sitater
Barack Obama
Amerikansk senator, 2006
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"Hvis vi ikke er villige til å betale en pris for våre verdier, hvis vi ikke er villige til å ofre noe for å
realisere dem, da bør vi spørre oss om vi i det hele tatt virkelig tror på dem."
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube