Generalsekretærens årlige
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne siden er bare tilgjengelig på engelsk

You can read the report directly on our website, view the mobile friendly version, or download it in PDF.

Like to tweet? Use #SGReport to join the conversation and don't forget to follow us at @NATO and @AndersFoghR

Ny for NATO Nytt?
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube