Hva kan vi vente oss i 20
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne måneden i
NATO Nytt
Hva kan vi vente oss i 2013?
Vi har laget en ny vri på vår tradisjonelle kick-off til året: i stedet for å bare be om innsikt i det som kan skje, ber vi våre inviterte eksperter om å gruble over det som skjedde (eller ikke skjedde) i fjor. Gir hendelsene fra i fjor erfaringer for fremtiden? Vi prøver å se på begge deler i denne første utgaven i 2013..
Kommer neste gang i
NATO Nytt
On the move?
Optimized for
Smartphone and PDA
Hva lærte NATO av det som skjedde i 2012? Og hvordan vil det innfluere på NATOs prioriteter i fremtiden? Her offentliggjør vi generalsekretærens årlige rapport som gir innsikt i begge områder.
2012 var et år der vi så viktig utvikling innen valg, konflikter, kjernefysiske programmer og mer. I denne fotohistorien viser vi noen av de viktigste hendelsene.
NATO Nytt spurte fire eksperter innen forskjellige emner av internasjonale saker om hvordan de ser på hvordan det går i 2013. Her gir vi deres svar, fra spådommer om Midtøsten til Asia.
Hva var overraskelsene innen internasjonal sikkerhet i 2012 - og hva kan vi lære av dem? Her skisserer fire eksperter, fra en tidligere FN-kommisær til sjefen for en sikkerhetstenketank hva vi lærte av 2012.
NATO har veletablerte partnerskapsprogrammer med flere land i Nord-Afrika som grenser mot Salel-regionen. Men ettersom regionen er vitne til mer høyprofilert ustabilitet, kan NATO spille en større rolle, spør Paul Pryce?
Ny for NATO Nytt?

Å tenke på hva som venter oss like rundt hjørnet kan kalles en nytteløs øvelse. For det meste gjetter vi på bakgrunn av erfaringer, jobber etter intuisjon, eller ganske enkelt skyter i blinde.

Selv Albert Einstein, en av de største tenkere i det forrige århundre, var ærlig nok til å innse at å ta feil er del av å få rett. Han sa en gang: «Jeg tenker og tenker i måneder og år. Nittini ganger er konklusjonen feil. Den hundrede gangen får jeg rett.»

Det er i denne ånd at vi ber om noen sikkerhetsspådommer for dette året fra fire personer som er velkvalifiserte til å gi sine meninger. Vi spurte dem også i år (som syntes å være et lettere spørsmål) om hva som hadde overrasket dem med hensyn til hvordan hendelser hadde utfoldet seg i fjor. Begge sett svar gir interessant lesing.

Å tenke på hva som venter oss like rundt hjørnet kan kalles en nytteløs øvelse. For det meste gjetter vi på bakgrunn av erfaringer, jobber etter intuisjon, eller ganske enkelt skyter i blinde.

Selv Albert Einstein, en av de største tenkere i det forrige århundre, var ærlig nok til å innse at å ta feil er del av å få rett. Han sa en gang: «Jeg tenker og tenker i måneder og år. Nittini ganger er konklusjonen feil. Den hundrede gangen får jeg rett.»

Det er i denne ånd at vi ber om noen sikkerhetsspådommer for dette året fra fire personer som er velkvalifiserte til å gi sine meninger. Vi spurte dem også i år (som syntes å være et lettere spørsmål) om hva som hadde overrasket dem med hensyn til hvordan hendelser hadde utfoldet seg i fjor. Begge sett svar gir interessant lesing.

Når vi ser fremover, og hva fremtiden bringer for NATO, har vi en bidragsyter som har den ideen om at Alliansen spiller en større, mer strukturert rolle i Sahel-regionen i Afrika. Det er et område som ligger ved Europas dørterskel og der de siste hendelsene (for eksempel i Algerie, Libya, Mali) har stilt spørsmål om områdets fremtidige sikkerhetsstatus. Til nå har NATO sagt klart fra at den ikke har noen rolle der. Men Paul Pryce spør «Hva om…?».

Vi vil også legge ut den kommende årlige rapporten fra NATOs generalsekretær på web siden så fort den er offentliggjort. Den skisserer utfordringene og fremgangen som Alliansen møtte i 2012 og hvordan den planlegger å reagere.

NATO Nytt starter 2013 med en blanding av prisverdige erfaringer fra tidligere og søker innsikt i den mulige fremtid – noe vi vil ha som mål for resten av året. Og hvis du føler at du har noe å legge til på noen av disse områdene kan du gjerne kontakte oss og vi vil ta imot alle forslag.

Paul King

sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube