Hrana, voda in energija
Ko dobijo besedo strokovnjaki
Ta mesec v
Revija NATO
Hrana, voda in energija
Tisti, ki so mislili, da so podnebne spremembe, energetska negotovost in pomanjkanje hrane problemi daljnih dežel, so pred kratkim dobili razlog, da še enkrat premislijo.
Podnebje se spreminja. Velika Britanija je pravkar preživela eno najbolj vlažnih poletij, kar jih beležijo.
Ogrožena je tudi hrana. Rusija in ZDA so pravkar utrpele veliko sušo, ki je močno ogrozila letino.
V ospredje prihajajo tudi energetska vprašanja. Samo poglejte spor med Kitajsko in Japonsko zaradi majhnih nenaseljenih otokov – njihova prava vrednost se skriva v neizrabljenih zalogah fosilnih goriv, ki naj bi se nahajale v njihovi bližini.
To so vprašanja, ki so pomembna, medsebojno povezana in ne bodo kar tako izginila. In kot nakazujejo nekateri analitiki v tej številki, prizadevanja ene države, da popravi stanje, lahko poslabšajo stanje v sosednji državi.
Naslednjič v
Revija NATO
On the move?
Optimized for
Smartphone and PDA
Nahraniti svet je herkulska naloga. In tudi zagotavljanje ustrezne oskrbe z vodo postaja vse težje – še zlasti z rastočimi potrebami. Ta fotoreportaža prikazuje katere so glavne ovire, da vsa hrana tega sveta ne pride do vseh ljudi na svetu.
Voda je bistvo življenja. Toda pitna, sladka voda je neprecenljiva. Rast prebivalstva, neustrezna raba vode in pomanjkanje na ključnih področjih so zelo pomembni dejavniki. Ta video posnetek skozi hiter sprehod okoli sveta pokaže, zakaj je voda problem za vse.
Raba energije ni postranska tema za varnost. Izpadi električne energije v številnih državah Nata so pokazali, kako zelo ranljivi smo vsi brez zadostne energije. Kako lahko v času, ko potreba po več virih energije narašča, poskrbimo, da to ne bo pripeljalo do konfliktov ?
Food insecurity still blights some areas of the world. But the main problem is not the overall amount of food. It is its correct distribution. Just changing this could save millions of lives and reduce conflict. Negotova oskrba s hrano še vedno hromi nekatera področja sveta. Glavni problem pa ni skupna količina hrane, pač pa njena pravilna porazdelitev. Že samo s to spremembo bi lahko obvarovali na milijone življenj in zmanjšali število konfliktov.
V tem članku smo prosili Dana Milsteina, strokovnjaka za mednarodne odnose iz urada za evropske in azijsko-pacifiške zadeve pri ameriškem ministrstvu za energetiko, naj nam predstavi svoje osebne poglede na varnost oskrbe z energijo in vlogo Nata.
V Reviji NATO smo preučili, zakaj je približevanje oboroženih sil k realnosti energijskih in okoljskih problemov dobra poteza. In zakaj bi večina ljudi od tega imela korist.
Energijskega in okoljskega strokovnjaka Jasona Blackstocka smo povprašali, kako gleda na spremembe na tem področju, ali so lahko povod za optimizem in kje vidi možna žarišča.
Geoff Hiscock proučuje, kako je možno doseči zadostno proizvodnjo hrane in uporabo vode za vse. Pa tudi, kako se bodo spopadi nadaljevali, če ne bo napredka.
Novi pri Reviji NATO?

Družabna igra glasbenih stolčkov, ki se jo igrajo otroci, je neusmiljena stvar. Divje iskanje prostega stola se povečuje s tem, ko se število stolov zmanjšuje. Vsak, ki je videl odrasle igrati se to igro, ve, da ni prav nič dostojanstvena.

Zdaj pa si predstavljajte, da so stoli naravni viri, kot so voda in fosilna goriva, in da v igri sodelujejo milijarde ljudi.

Temu dodajte še dejstvo, da se v igro vključuje vedno več igralcev, virov pa je vedno manj. Dobrodošli v svetu leta 2012.

Družabna igra glasbenih stolčkov, ki se jo igrajo otroci, je neusmiljena stvar. Divje iskanje prostega stola se povečuje s tem, ko se število stolov zmanjšuje. Vsak, ki je videl odrasle igrati se to igro, ve, da ni prav nič dostojanstvena.

Zdaj pa si predstavljajte, da so stoli naravni viri, kot so voda in fosilna goriva, in da v igri sodelujejo milijarde ljudi.

Temu dodajte še dejstvo, da se v igro vključuje vedno več igralcev, virov pa je vedno manj. Dobrodošli v svetu leta 2012.

Na varnostnem področju pogosto analiziramo, katere spremembe bi lahko privedle do konfliktov. Vendar pa se je pogosto bolje vrniti k osnovam. »Prazen želodec ni dober politični svetovalec,« je nekoč dejal Albert Einstein. In to velja še danes – morda še bolj.

V tej številki Revije NATO pišemo o iskanju več, ko je mogoče najti manj.

Ta vprašanja bi namreč lahko bila vzrok za resno zaskrbljenost v prihodnje – vendar že imajo velikanski globalni učinek. Po podatkih OZN danes več ljudi umre zaradi težav z vodo in higieno kot v kateri koli vojni.

Glede na lanskoletni globalni indeks lakote je v Indiji, drugi največji državi na svetu po številu prebivalstva, raven lakote že alarmantno visoka.

Jemen, od koder deluje Al Kaida na Arabskem polotoku, le še nekaj let loči od tega, da postane prva država, ki ji bo zmanjkalo vode.

V tej številki smo si ogledali tudi nekatere možne rešitve. Vendar je jasno, da morajo tisti, ki se zavzemajo za mir, ta vprašanja upoštevati kot ključni del svojega boja.

Morda bi se morali učiti od tistih, ki so to že poskusili. Eden od takih, ki so bili nagrajeni za svoje delo, posvečeno svetovnemu miru, je bil Norman Borlaug. Dobitnik Nobelove nagrade za delo na področju lakote je nekoč dejal: »Mirnega sveta ne moreš graditi na praznih želodcih in človeški bedi.«

citati
Ahmed Raafat Amin,
22, Kairo
Glasilo
Ne zamudite ničesar
Režimu je dolga leta uspevalo, da nas je osamljal kot posameznike.
Ko smo prenehali razmišljati kot posamezniki in začeli razmišljati kot skupina, pa so spremembe postale mogoče.
O REVIJI NATO
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Posreduj to
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube