Mat, vann og energi
Der ekspertene kommer for å snakke
Denne måneden i
NATO Nytt
Mat, vann og energi
De som trodde at klimaendring, energiusikkerhet og matmangel tilhørte land langt borte har måttet tenke omigjen i det siste. Klimaet er i endring. Storbritannia har hatt en av sine våteste somre siden målingene begynte. Mat berøres. Russland og USA har hatt betydelige tørker som har berørt deres avlinger. Og energiproblemer dukker opp. Bare se på uenigheten mellom Kina og Japan om noen små, ubebodde øyer - deres reelle verdi ligger i de uutnyttede fossile brennstofflagre som man tror ligger i nærheten av dem. Dette er spørsmål som er viktige, knyttet sammen og som ikke vil forsvinne. Og, som noen av analytikerne i denne utgaven peker på, ett lands innsats for å bedre situasjonen kan faktisk gjøre ting værre i et naboland.
Kommer neste gang i
NATO Nytt
On the move?
Optimized for
Smartphone and PDA
Å fø verden er en Herkules-oppgave. Og å sørge for adekvate vannforsyninger blir vanskeligere - særlig ettersom etterspørselen øker. Denne fotohistorien vise noen av de viktigste hindringene mot at all verdens mat når ut til alle verdens folk.
Vann er det avgjørende for liv. Men drikkelig, friskt vann er mangelvare. Økende befolkninger, dårlig vannbruk og og mangler i vikrige områder er alle viktige faktorer. Denne videoen gir et raskt overblikk over verden som viser hvorfor vann er et problem for alle.
Energibruk er ikke et sidespørsmål ved sikkerhet. Kraftmangel i mange NATO-land har vist hvor sårbare vi aller uten tilstrekkelig energi. Ettersom kravet om mer energiressurser øker, hvordan kan vi være sikre på at dette ikke fører til konflikt?
Matusikkerhet er fortsatt gjeldende i noen områder av verden. Hovedproblemet er imidlertid den toatle mengde mat. Det er den rettferdige distribusjonen. Bare det å endre dette kan redde millioner av liv og redusere konflikt.
I denne artikkelen spurte vi Dan Milstein, spesialist på internasjonale forbindelser i Kontoret for europeiske og asiatiske stillehavssaker i USAs energidepartement, om å gi oss sine personlige synspunkter på energisikkerhet og NATOs rolle.
NATO Nytt ser på det at å knytte de væpnede styrker tettere til realiteten ved energi- og miljøproblem faktisk er til det gode. Og hvorfor det vil komme de fleste til nytte.
Vi har spurt energi- og miljøekspert, Jason Blackstock, hvordan han ser på endringene på området, om de gir grunn til optimisme, og hvor han ser potensielle problemer.
Geoff Hiscock ser på hvordan tilstrekkelig mat og vann for alle kan oppnås. Men hvordan ytterligere konflikt venter hvis man ikke gjør fremskritt.
Ny for NATO Nytt?

Stolleken, som unger leker, er en ubarmhjertig lek. Den febrilske søken etter en ledig stol øker ettersom antall ledige stoler reduseres. Alle som har sett voksne leke denne leken vet at den ikke er særlig verdig.

Forestill deg nå at stolene er naturressurser, som vann og fossilt brennstoff. Og forestill deg at spillerne representerer milliarder av mennesker.

Legg til det faktum at det er flere spillere som kommer til ettersom ressursene minsker. Velkommen til verden 2012.

Stolleken, som unger leker, er en ubarmhjertig lek. Den febrilske søken etter en ledig stol øker ettersom antall ledige stoler reduseres. Alle som har sett voksne leke denne leken vet at den ikke er særlig verdig.

Forestill deg nå at stolene er naturressurser, som vann og fossilt brennstoff. Og forestill deg at spillerne representerer milliarder av mennesker.

Legg til det faktum at det er flere spillere som kommer til ettersom ressursene minsker. Velkommen til verden 2012.

På sikkerhetsområdet analyserer vi ofte hvilke endringer som kan føre til konflikt. Men ofte er det enklere å gå tilbake til begynnelsen. «En tom mage er ikke en god, politisk rådgiver,» sa Albert Einstein en gang. Og det er fortsatt sant – kanskje enda mer – i dag.

Denne utgaven av NATO Nytt ser på søken etter mer, selv om det er mindre å finne.

Fordi disse spørsmålene kan ikke bare bli en årsak til alvorlige, fremtidige bekymringer, men har allerede en massiv effekt globalt sett. I dag, i henhold til FN, dør flere av vann- og sanitetsrelaterte problemer enn i noen krig.

India, verdens nest største land befolkningsmessig, har rangert sult som «alarmerende» i fjorårets Global Hunger-indeks.

Jemen, som al-Qaida på den arabiske halvøy opererer fra, er bare noen få år fra å være det første landet som slipper opp for vann.

Denne utgaven ser også på noen av de potensielle løsningene. Men det som er klart er at de som er opptatte av fred må også vurdere disse problemene som en viktig del av kampen.

Kanskje vi må lære av de som allerede har prøvd. En av de som ble belønnet for sitt arbeid for verdensfred var Norman Borlaug. Nobelprisvinner for sitt arbeid for sult, og han sa en gang: «Du kan ikke bygge en fredelig verden på tome mager og menneskelig elendighet.»

sitater
Ahmed Raafat Amin
22, Cairo
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Regimet lyktes i å isolere oss som enkeltpersoner for mange år.
Da vi sluttet å tenke som enkeltpersoner og begynte å tenke som en gruppe, ble endring mulig.
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube