Прогнозите да сигурността
Форум на експертите
Този месец в
НАТО Преглед
Прогнозите да сигурността през 2012 г.
Кой през януари миналата година можеше да предвиди, че трима диктатори, властвали в продължение на над 20 години над страните си, ще бъдат свалени от народите си за няколко месеца? Кой можеше да помисли, че една нелоялна ядрена държава ще премине под контрола на млад човек под 30 години? Знаеше ли някой, че втората по икономическа мощ държава в света ще бъде опустошена от природно бедствие? Отговорът е никой. Въпреки това в този брой питаме експерти какво очакват да се случи през 2012 г.
Следвщ по ред
НАТО Преглед
Непременно виж
Оптимизирано
за iPhone
Джоузеф Най очертава промените, настъпили в света на киберпространството с възможностите и властта на интернет. В този свят всички изглеждат равни, но някои са по-равни от другите. Авторът анализира и вероятното развитие през 2012 г.
Бьорн Ломборг е известен с работата си над промените в климата. В тази статия обаче той твърди, че да се заловим веднага с проблеми като вируса на СПИН или глада е също толкова важно за бъдещето, кокото борбата с промените в слимата.
Даниел Корски е работил в страни като Ирак и Афганистан, които бързо трябваше да се приспособят към огромни промени. В тази статия той твърди, че скоро целият свят ще трябва да направи същото.
В името на доброто ли служи интернет? Не винаги, не непременно Iи не без сериозни предпазни мерки, твърди Мико Хипонен.
Не знаем какво ще ни донесе 2012 г. Но 2011 бе една от най-изпълнените със събития години от този век. В този фото разказ показваме някои от основните промени в света през последните 12 месеца и анализираме значението им за сигурността.
Нов посетител?

Един американски инженер на име Чарлз Кетеринг заявява: "Интересувам се от бъдещето, защото остналата част от живота ми ще прекарам в него."

"НАТО Преглед" споделя това виждане. Затова отново се обърнахме към експертите с молба да споделят какво очакват през тази година.

Даваме си сметка, че не е много удобно да се искат прогнози. Мнозина може да сбъркат.

Един американски инженер на име Чарлз Кетеринг заявява: "Интересувам се от бъдещето, защото остналата част от живота ми ще прекарам в него."

"НАТО Преглед" споделя това виждане. Затова отново се обърнахме към експертите с молба да споделят какво очакват през тази година.

Даваме си сметка, че не е много удобно да се искат прогнози. Мнозина може да сбъркат.

Спомням си, че като млад журналист редовно питах интервюираните какво очакват в бъдеще в тяхната област. Някои се хващаха. Други вдигаха рамене в знак, че нямат представа. Трети любезно можеха да отговорят, че нямат кристална топка. Ще се спрем само на тези, които точно или приблизително са посочили какво може да се случи през тази непредсказуема година.

Миналата година Лео Сендрович посочи, че решението на проблемите с Иран и Северна Корея ще си остане все така непостижимо. Все същото... Тома Ренар пък предвиди, че кибератаките едва ли ще намалеят, напротив, може да се увеличат и трудно ще се оценят последствията.

Но никой - нито в нашата анкета, нито другаде по света не предвиди важните събития, които се разиграха в Северна Африка и Близкия изток.

Трябва да признаем в полза на анкетираните, че им искахме прогнози за една от най-непредсказуемите години в близката история. През 2011 г., както показва фото разказът от този брой се случиха сериозни - и до голяма степен неочаквани - събития, които излизаха на първа страница почти всеки месец.

Затова благодарим на тези, които се отзоваха на молбата ни в този брой. Пожелаваме много щастие и здраве през тази година на тях и на всички вас. .

Пол Кинг

предложения
Аристотел
Бюлетин
Нещо пропуснато?
"Единствената стабилна държва е тази,
в която всички са равни пред закона."
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Сподели това
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube