NATO REVIEW 2011
Udgave 1: Derfor er NATOs partnere vigtige
Den nuværende udgave:
Små våben, stor indvirkning
I næste nummer Forholdet mellem Rusland og NATO
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPROG
Den danske version af NATO Review vil blive offentliggjort ca. to uger efter den engelske.
© - Om
  
 Abonner
Små våben, stor indvirkning
Hvilken forbindelse er der mellem tilfældige eksplosioner i byer og landsbyer, en kriminel undergrundsvirksomhed og en potentiel kilde til terrorisme? Svaret er håndvåben og lette våben. I dette nummer ser vi på, hvordan 200 millioner af dem i hele verden berører mennesker og samfund – og hvordan det internationale samfund svarer igen.
Hvorfor er aktioner mod håndvåben så vigtige? I denne fotohistorie skitseres fakta og tal om udbredelsen, virkningerne og farerne ved håndvåben
NATOs Chuck Parker så virkningen af lette våben på første hånd som soldat i Vietnam. I dag er han en af dem, der prøver at forhindre den samme forkerte brug og fejlhåndtering af våben, som fortsætter i dag.
FNʼs handlingsprogram fra 2001 vedrørende forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af ulovlig handel med håndvåben og lette våben (PoA) fylder 10 år i sommeren 2011. Sarah Parker spørger: Hvilken forskel har det egentlig gjort?
David Towndrow og Fred Peugeot fra NATO's agentur for håndtering af farerne ved håndvåben og lette våben beskriver kort fremskridtene indtil nu og den kommende tids udfordringer
Tilgængeligheden af håndvåben øger seksuel vold mod kvinder, så der skal international handling til, hævder Rebecca Gerome
Over 50 uplanlagte eksplosioner på ammunitionsdepoter i 34 lande siden 2009 er ikke et uheld, hævder Eric Berman, Pilar Reina og Pierre Gobinet
Gillian Goh og Christopher Clark fra FN forklarer, hvordan nye retningslinjer kan bidrage til at få håndvåben og ammunition længere uden for terrorgruppers rækkevidde

Albert Einstein kom med en berømt forudsigelse inden sin død. ˮJeg ved ikke, med hvilke våben 3. verdenskrig vil blive udkæmpetˮ, sagde han, ˮmen 4. verdenskrig vil blive udkæmpet med stokke og sten.ˮ

I løbet af hans levetid voksede truslen om en nært forestående masseødelæggelse sig stor. Atomvåben var et nyt element i menneskets historie, der – for første gang – meget nemt kunne gøre en ende på mennesket.

Men i dag er der ikke længere frygt for, at et atomangreb kan blive udløst med et øjebliks varsel. Og man fristes til at tænke, at de våben, som Einstein ikke kunne sætte navn på, måske er håndvåben.

Albert Einstein kom med en berømt forudsigelse inden sin død. ˮJeg ved ikke, med hvilke våben 3. verdenskrig vil blive udkæmpetˮ, sagde han, ˮmen 4. verdenskrig vil blive udkæmpet med stokke og sten.ˮ

I løbet af hans levetid voksede truslen om en nært forestående masseødelæggelse sig stor. Atomvåben var et nyt element i menneskets historie, der – for første gang – meget nemt kunne gøre en ende på mennesket.

Men i dag er der ikke længere frygt for, at et atomangreb kan blive udløst med et øjebliks varsel. Og man fristes til at tænke, at de våben, som Einstein ikke kunne sætte navn på, måske er håndvåben. For overalt i verden berøres mennesker hver dag – i form af død eller skader – af disse våben. Bare spørg familierne til de 750.000 mennesker, der blev dræbt af dem sidste år.

Og de bruges langt fra kun i krige. Ud af de 750.000 blev ca. to tredjedele dræbt i situationer, der ikke havde med konflikter at gøre. Med andre ord dræber håndvåben flere mennesker ˮpå gaden end på slagmarkenˮ.

I dette nummer af NATO Nyt taler vi med eksperterne inden for dette område. Og et tema, som de fleste af dem vender tilbage til, er, at det er afgørende, at der føres bedre regnskab med, hvor våbnene er, hvordan de transporteres og lagres. Dette vil ikke alene bidrage til, at våbnene ikke kommer i hænderne på forbrydere, men vil også reducere antallet af ulykker, som næsten alle regioner i verden (herunder mange NATO-lande) har oplevet, når våbenlagre eksploderer.

Det, der står klart, er – som med de fleste opgaver – at bedre international koordinering ville gøre en forskel. Dem, der handler med ulovlige våben, har nemt ved at smutte igennem hullerne i de forskellige administrationer og bestemmelser. Vi har en artikel fra FN om, hvordan de tackler dette.

Endelig har vi en tekst skrevet af en ung konsulent, hvis artikel for nylig vandt en international konkurrence. I den viser hun, at der er et stort behov for at sætte større fokus på, hvordan skader forårsaget af håndvåben ofte ender med at berøre flere kvinder end mænd.

Håndvåben har måske ikke samme høje prioritering som masseødelæggelsesvåben, men deres stille, daglige ødelæggelse af menneskers liv viser sig næsten at være lige så dødelig.

Paul King