SPROG
Den danske version af NATO Review vil blive offentliggjort ca. to uger efter den engelske.
OM NATO NYT
RETNINGSLINJER VED INDSENDELSE AF ARTIKLER
INFORMATION OM COPYRIGHT
REDAKTIONEN
 RSS
SEND DENNE ARTIKEL TIL EN VEN
ABONNER PÅ NATO NYT
  

Begræns våbeneksport for at reducere vold mod kvinder

Tilgængeligheden af håndvåben øger seksuel vold mod kvinder. Derfor skal kønsbestemt vold være en vigtig del af drøftelser på internationalt plan om våbenhandelstraktaten, og lande skal gribe ind for at sørge for, at væbnet vold mod kvinder ikke længere sker ustraffet.

© Reuter Jorge Silva

Når du råber på hjælp, hører folk det, men de kommer ikke ud for at hjælpe, når der er mennesker med skydevåben i nærheden

Marie blev udsat for bandevoldtægt den 10. juni 2010. ”Når du råber på hjælp, hører folk det, men de kommer ikke ud for at hjælpe, når der er mennesker med skydevåben i nærheden”, siger hun.

Hendes historie er en blandt mange i Amnesty Internationals rapport om Haiti fra januar 2011 med titlen: ”Aftershocks: Women Speak Out About Sexual Violence”. De fleste af de interviewede voldtægtsofre blev truet af grupper af mænd, som var bevæbnede med skydevåben.

Mellem den 28. februar og den 4. marts 2011 mødtes repræsentanter fra flere lande i New York som del af det forberedende udvalg for våbenhandelstraktaten. Drøftelserne om våbenhandelstraktaten er en afgørende mulighed for at se nærmere på de værktøjer, der bruges til at begå kønsbestemt vold – som regel håndvåben og lette våben. Selvom der findes mange bindende internationale instrumenter vedrørende kønsbestemt vold, har nedrustningssamfundet ikke taget dem i betragtning.

Hvordan påvirker internationale overførsler af konventionelle våben og ammunition kvinders liv?

Maries historie afslører den usynlige indvirkning af væbnet vold: Indvirkningen på kvinders psyke, krop og frihed. Det høje antal dødsfald og skader hos mænd er de mest åbenlyse og synlige følger af vold med skydevåben. Men det, der ikke står i statistikkerne, er, når skydevåben ikke bruges til at dræbe, men til at udøve magt. Når skydevåben bruges bag lukkede døre til at undertrykke familiemedlemmer. Når skydevåben bruges til at true unge piger med seksuel vold og tvinger hele familier til at flygte. Det, vi ikke taler om, når vi taler om håndvåben, er de titusindvis af voldtægter på kvinder, der sker med trukket pistol.

Der er en stærk sammenhæng mellem at bære håndvåben og forestillinger om maskulinitet, som betragtes som traditionel ”våbenkultur”. Væbnet konflikt kan ændre mænds syn på, hvad der er maskulin adfærd: Gruppepres kan forstærke mænds aggressivitet og tilbøjelighed til at behandle kvinder som underlegne. Eftersom næsten alle mænd har våben under konflikter, kan deres våbenarsenal involvere udøvelse af magt over kvinder.

I Colombia, hvor 60-70 pct. af kvinderne har oplevet en eller anden form for vold i deres liv, er tilstedeværelsen af skydevåben i samfundet stærkt forbundet med en patriarkalsk og ”mandschauvinistisk” kultur, som underbygger forestillingen om, at mænd skal have skydevåben for at forsvare sig selv og beskytte deres familier. Men i stedet for at give sikkerhed bidrager og forværrer disse skydevåben volden mod kvinder og piger, både under og efter konflikter.

© Reuter Stringer Afghanistan Administration

Skydevåben bidrager og forværrer volden mod kvinder og piger, både under og efter konflikter

I løbet af fire dage i sommeren 2010 skete der en massevoldtægt i Luvungi i det østlige DRC (Den Demokratiske Republik Congo). Næsten alle af de 303 anmeldte voldtægter blev efter beskrivelserne begået af grupper på to til seks bevæbnede mænd, foran kvindernes børn og ægtefæller. Det vurderes, at 200 millioner håndvåben er i omløb i De Store Søers Område med en tung koncentration i den østlige del af DRC.

I Colombia, som har det næsthøjeste antal internt fordrevne mennesker i verden efter Sudan, angiver 2 ud af 10 fordrevne kvinder seksuel vold som den direkte årsag til deres fordrivelse. I den væbnede konflikt bruger alle parter seksuel vold som krigsvåben.

Under borgerkrigen i Sierra Leone mellem 1991 og 2002 blev 64.000 kvinder og piger udsat for krigsrelateret seksuel vold. Vidnesbyrd fra kvinder forklarer, hvordan overgrebene fandt sted med trukket pistol. ˮDe pressede deres pistoler mod vores hals og mave for at sikre, at vi fulgte deres ordrerˮ, fortalte en kvinde.

I Libyen bruges voldtægt også som en taktik til at indgyde frygt. ”De (...) tvang ham til at se på, mens to af dem voldtog kvinden på skift”, berettede en borger i Tripoli, som beskrev, hvordan fire bevæbnede militiamænd invaderede et familiemedlems hjem.

FN’s Sikkerhedsråd har anerkendt, at voldtægt i væbnede konflikter er en trussel mod den internationale sikkerhed. Hvorfor sælges der så så mange skydevåben til så mange lande, hvor voldtægt er en strategi, en taktik til at umenneskeliggøre og undertrykke?

ˮFor kvinder er krigen ikke forbi, når den er forbiˮ.

Det er blevet sagt, at ˮfor kvinder er krigen ikke forbi, når den er forbiˮ. Ifølge en undersøgelse fra 2007 fra Montenegro var 90 pct. af 1.500 kvinder, der søgte hjælp fra kvindehjem, blevet truet med håndvåben af deres partner. Det er ofte skydevåben, som soldater, politifolk og private sikkerhedsvagter tager med hjem fra arbejde, der bruges til vold i hjemmet. FNʼs særlige udsending for vold mod kvinder bemærkede under sit seneste besøg i USA den udbredte brug af skydevåben i forbindelse med vold i hjemmet.

Våben letter dominans og vold over for kvinder og bruges til at forhindre kvinder i at udøve deres grundlæggende rettigheder i hverdagen, på de markedspladser, hvor de handler, i de marker, hvor de arbejder, ved vandreservoirer og langs de veje, hvor piger går til skole.

© Reuter Lucas Jackson

Historierne går igen i en uendelighed helt fra Haiti til Balkan

Historierne går igen i en uendelighed helt fra Haiti til Balkan. Skydevåben bruges til at tage kvinders rettigheder fra dem i stor målestok. Hvorfor er kønsbestemt vold så ikke en del af drøftelsen om våbenhandel?

I 2009 ændrede USA holdning til våbenhandelstraktaten og valgte at støtte forhandlingerne. Dette politiske skift fra verdens største våbeneksporter, som har en handel i konventionelle våben på 55 milliarder dollars om året (40 pct. af den samlede handel), var et vigtigt skridt fremad.

Sideløbende har EU for nylig gjort sit interne adfærdskodeks for våbeneksport juridisk bindende med henblik på at blive en ˮmeget troværdig aktørˮ som fortaler for våbenhandelstraktaten. Forhandlingerne i 2012 bliver ikke nemme, men det er tydeligt, at relevante, bindende, internationale instrumenter, der dækker kønsbestemt vold, skal anvendes i beslutninger om våbenoverførsler for at beskytte kvinders rettigheder.

Våbenhandelstraktaten er dog ikke nok. Landene skal også begynde at indsamle data. Uden nøjagtige data om våbenbesiddelse og ulovlig handel og deres forbindelse til vold mod kvinder er det umuligt at udarbejde vellykkede offentlige politikker vedrørende disse spørgsmål.

Endelig skal landene gribe ind for at sørge for, at væbnet vold mod kvinder ikke længere sker ustraffet, og øge kvinders deltagelse i drøftelser om politikker vedrørende håndvåben.

Del denne    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink