JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

V nasledujúcom vydaní NATO Review sa zameriame na meniace sa úlohy a hodnoty partnerstva - a zamyslíme sa nad tým ako by sa mohli stať kľúčom budúcnosti Afganistanu.

Deliť sa o nasledujúce    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink