JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Sociálne médiá – príčiny, vplyv a odozva

Hlavný poradca Hillary Clintonovej pre otázky inovácie popisuje, aký vplyv môžu mať spoločenské médiá na spôsob, akým je vedená politika. Spoločenské médiá predstavujú nie len možnosť na nadviazanie nových kontaktov, ale odzrkadľujú aj nový profil a dynamiku voličov - a záleží na politických predstaviteľoch, ako túto príležitosť využijú.

V januári 2009, kedy sa Hillary Clintonová ujala funkcie ministerky zahraničných vecí USA, bolo na Zemi 4,1 miliárd mobilných telefónov. Dnes je ich viac než 5 miliárd a o tento vzrast sa z 75 % pričinili rozvojové krajiny. Medzi ich užívateľmi sú 2 miliardy vlastníkov internetového spojenia.

Slúchadlá umožňujúce prenos zvuku a údajov sa osvedčili ako mocný nástroj ekonomického rastu a sociálnej mobility. Dopyt stúpa stále rýchlejším tempom. Politická ekonómia týchto technologických zmien však postupne narušuje aktuálne sociálne, ekonomické a bezpečnostné podmienky

Toto zblíženie oznamovacích prostriedkov, infraštruktúry a demografických zmien je v histórii unikátne

Prečo? Vznik internetu ako nadnárodnej infraštruktúry je viac než obyčajnou generačnou zmenou v technológii hromadných oznamovacích prostriedkov. Je to úplne nový prístup, sústredený na jednu jedinú sieť.

Vznik internetu ako nadnárodnej infraštruktúry predstavuje viac, než obyčajnú generačnú zmenu v technológii hromadných oznamovacích prostriedkov,

  • predstavuje prechod hromadných oznamovacích prostriedkov z tlačovej formy, cez formu vysielaciu, na formu digitálnu.
  • predstavuje taktiež prechod komunikácie, z poštovej formy, cez formu telegrafickú a telefónnu, na formu balíkových zásielok.
  • predstavuje prechod našej ekonomickej infraštruktúry, z lodnej dopravy na dopravu železničnú a cestnú a v súčasnosti stúpajúcou mierou na internet.

Táto konvergencia je v histórii ojedinelá a znamená dokonalú transformáciu.

K tomu je možné pripočítať demografické zmeny, ktorých charakteristickým znakom je značný rast medzinárodnej migrácie a skutočnosť, že mladí ľudia tvoria viac než polovinu obyvateľov v rozvojových krajinách. Uvedené fenomény majú za následok meniace sa sociálno-ekonomické a politické podmienky v celom svete.

Sme svedkami vplyvu týchto zmien v podobe trhov informačnej technológie odolných kríze od Jakarty cez Nairobi až po San Francisco.

.

Ich potenciál odhaľujeme v spoločnej práci v rámci celosvetového výskumu v oblasti klimatických zmien a ľudskej genetiky.

Ich silu taktiež konštatujeme v opozičných hnutiach na Blízkom východe.

Štátne a iné veľké inštitúcie prichádzajú do značnej miery o moc, ktorá prechádza na menšie organizácie a jednotlivcov.

Až teraz si začíname uvedomovať dopad týchto zmien.

Tieto presuny si nevyžadujú reakciu z oblasti techniky. Vyžadujú reakciu zahranično-politického charakteru.

Internet je Che Guevara 21. storočia

Spoločenské médiá a politické opozičné hnutia

Revolúcia na Blízkom východe síce neboli vyvolané technikou, ale technika v nich hrala významnú úlohu

Pre ujasnenie, dnešnej revolúcie na Blízkom východe neboli vyvolané technikou.

Príčinou hnutia odporu bola nezamestnanosť mladých, nespokojnosť s vládnucimi klanmi, vysoké ceny potravín a ďalšie faktory.

Napriek tomu technika hrala dôležitú úlohu. Zatiaľ je príliš skoro na záverečnú analýzu, ale aj tak sme schopní na základe udalostí z nedávnej doby učiniť niekoľko záverov.

  • Po prvé, technika urýchlila politické zmeny tým, že prepojila rovnako zmýšľajúce skupiny osôb a umožnila koordinovať hnutia v reálnom čase. Vďaka technike netrvalo vytvorenie hnutia odporu niekoľko rokov, ako tomu bývalo v minulosti, ale iba niekoľko týždňov či mesiacov.

  • Po druhé, spoločenské médiá posilnili vzťahy, vytvorili kontakty medzi ľuďmi rôznych záujmov a rôzneho pôvodu, spočiatku na internete a potom umožnili organizovať protestné akcie „offline“.
  • Po tretie, technika rozdelila vedenie medzi radu aktérov. Vodcom hnutia čiže „Che Guevarom“ 21. storočia sa stal internet. Pre motivovanie a organizáciu davu nebolo potrebné ani jedného jedinca.
  • Po štvrté, konštatovali sme, že fóra sociálnych médií, ktoré umožnili zorganizovať sa, dodávali taktiež správy tradičným oznamovacím prostriedkom, ktoré o zmenách následne informovali región a zvyšok sveta. Čo sa stalo, keď mladí ľudia na námestí Oslobodenia v Káhire pozdvihli cedule s názvami ich hashtagov na Twitteri? Celoarabská satelitná televízia všetko filmovala, odvysielala do celého sveta a tým sústredila pozornosť na hlas ulice.

Debata o kvalitách týchto technických postupov, vyhovujúcich diktátorom alebo demokratom, je na konci. Nie je však možné usudzovať, že by ich diktátori účinne nevyužívali.

Vyčerpávajúca debata o kvalitách týchto technických postupov, vyhovujúcich diktátorom alebo demokratom, je na konci. Nie je však možné usudzovať, že by ich diktátori účinne nevyužívali. Nerobíme si žiadne ilúzie o nebezpečenstve, ktoré predstavujú represívne opatrenia zdokonalené sofistikovanými kontrolnými prostriedkami.

Zo všeobecného hľadiska nám nedávna minulosť jasne ukazuje, že sieťové techniky, ktoré prenikli do nervového systému moderného politického, hospodárskeho a spoločenského života, väčšinou odolávajú centralizovanej kontrole a podporujú decentralizované myšlienkové hnutia. Vyvstáva tak otázka, ako týchto síl využiť k tomu, aby slúžili záujmom medzinárodného spoločenstva a propagovali naše poňatie bezpečnosti, ekonomickej prosperity a realizácie politických ašpirácií.

Technika sama o sebe je agnostická. Iba rozširuje a umocňuje existujúcu sociológiu v spoločnosti. Pokiaľ spoločnosť túži po demokracii, technika jej môže pomôcť. A pokiaľ sa jej podarí zvrhnúť jednu mocenskú štruktúru, neexistuje žiadna záruka, že sa jej s úspechom podarí vybudovať novú štátnu štruktúru.

Politika vlády USA, podporujúca koncepcie a prijatie komunikačných techník ako prostriedok ľudského splnomocnenia a pokroku, nie je preto stávkou na techniku. Je stávkou na progresívne úsilie ľudu umožnené úrovňou techniky.

Vytvorenie personálnej diplomacie

V 21. storočí je hlavnou novinkou v diplomacii priamy kontakt medzi ľuďmi

Spoločenské médiá ponúkajú vládnym orgánom silný prostriedok k nadviazaniu kontaktu s ľuďmi bližším a viac organickým spôsobom. Diplomacia je spravidla vedená medzi zvrchovanými štátmi na formálnej úrovni.

V 20. storočí sa vlády pokúšali viesť diplomatické styky so zahraničnou verejnosťou formou vysielania správ do zahraničia.

V 21. storočí je hlavnou novinkou v diplomacii priamy osobný kontakt.

Vďaka využitiu technických vymožeností a spoločenských médií môžu ľudia celého sveta medzi sebou komunikovať o naliehavých otázkach našej doby.

Môžu sa navzájom informovať o spoločných problémoch, využiť a adaptovať nové myšlienky, investovať do nadnárodného sociálneho a obchodného podnikania a taktiež sa vzájomne baviť.

Vzájomné pôsobenia už priniesli ovocie úspechu.

  • Medzinárodné nevládne organizácie, ktoré bojujú proti šíreniu HIV/AIDS, rozosielajú formou textových správ inštrukcie o správnom užívaní antivírových liekov.
  • Program mobilného bankovníctva, ktorý bol vyvinutý v Keni, je v súčasnej dobe predmetom odbornej štúdie, ktorej cieľom je posúdiť, či by mohol byť použitý aj v iných štátoch sveta.
  • Udalosti podporované spoločenskými médiami v Tunisku a Egypte inšpirovali celú generáciu mladých ľudí k realizácii svojich vlastných túžob a úsilia o otvorenejšiu spoločnosť.

Ministerka zahraničných vecí USA, Hillary Clintonová, buduje, prostredníctvom integrácie spoločenských médií do našej koncepcie štátnictva, nové vzťahy a relácie s partnermi z mnohých oblastí a z najrôznejších štátov sveta.

Technika nevyrieši všetky problémy našej zahraničnej politiky, ale umožní nám klásť rôzne otázky rôznym ľuďom

Na záver je možné prehlásiť, že sme naše štátnictvo umiestnili na globálnu sieť. Vďaka spoločenskej sieti dnes komunikujeme s novými spoločenstvami a predovšetkým im načúvame. Uvedomujeme si, že máme dve uši a iba jedny ústa. Technika nevyrieši všetky problémy našej zahraničnej politiky, ale umožní nám klásť rôzne otázky rôznym ľuďom.

Iba už kvôli tejto vlastnosti je internet meničom pravidiel hry v štátnictve.

Deliť sa o nasledujúce    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink