ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Социалните медии - причина, следствия и реакция

Съветникът на Хилари Клинтън по въпросите на новаторството обяснява как социалните медии могат да повлияят на политиката. Освен новите теми за разговор, които повдигат, те отразяват и новия профил и динамиката на настроенията на гласоподавателите и политиците трябва да реагират на това.

Когато държавният секретар Хилари Клинтън оглави Държавния департамент през януари 2009 г., по света имаше 4,1 милиарда мобилни телефони. Днес те са 5 милиарда, като 75 % от този растеж се дължат на развиващия се свят. Сред ползвателите има 2 милиарда интернет връзки.

Тези апарати, пренасящи глас и данни, се оказват мощни инструменти за икономически растеж и социална мобилност. Търсенето е много високо и все по-бързо нараства.. От друга страна, политико-икономическите последици от тези технологични промени засягат съществуващите социално-икономически условия и параметрите в областта на сигурността.

Днешното съчетание на комуникации, инфраструктура и демографски промени е уникално в историята

Защо? Появата на интернет като транснационална инфраструктура далеч надвишава обикновената смяна на поколение в технологиите за масово осведомяване. Мрежата е израз на тройна смяна на парадигмите.

Появата на интернет като транснационална инфраструктура далеч надвишава обикновената смяна на поколение в технологиите за масово осведомяване

  • Преход на медиите от печат през радио и телевизионно разпръскване към цифрови технологии.
  • Преход на комуникациите от поща през телеграф до телефон и пакетни услуги.
  • И накрая, преход на икономическата инфраструктура от морски пътища през железопътни линии и магистрали до интернет, във все по-голяма степен.

Това съчетание е уникално в историята и има огромен потенциал за трансформация.

Към това се добавят и демографските промени, които предизвикват сериозно нарастване на миграцията в международен мащаб, и фактът, че в развиващия се свят половината от населението са млади хора. Този сбор от фактори изменя социално-икономическите и политическите условия по цялата планета.

Ефектът се вижда на неподдаващите се на рецесия пазари на информационни и комуникационни технологии, от Джакарта до Найроби и Сан Франциско.

Виждаме потенциала им в сътрудничеството в научно-изследователската дейност в областта на промените в климата или в генетиката.

Виждаме мощното им въздействие в дисидентските движения в арабския свят.

До голяма степен властта преминава от националната държава и големите институции към по-малки структури и отделни хора.

Тепърва ще осъзнаваме значението на тези промени.

Те не изискват технологичен отговор. Отговорът трябва да бъде външнополитически.

Мрежата е новият Че Гевара на XXI век

Социалните медии и политическите дисидентски движения

Без да е причина за революцията в арабския свят, технологията изигра важна роля

Без да е причина за революцията в арабския свят, технологията изигра важна роля.

Безработицата сред младите, недоволството от управляващите, високите цени на храните и други фактори предизвикаха протестните движения.

Но технологията изигра важна роля. Твърде рано е да се правят окончателни оценки, но вече можем да извлечем някои заключения от последните събития.

  • Първо, технологията ускори политическата промяна, позволявайки групи единомишленици да се свързват по интернет и да координират в реално време изграждането на движението. Този процес, който иначе щеше да отнеме години, в случая трая месеци и дори седмици.

  • Второ, социалните медии укрепиха връзките, събирайки хора с различни интереси и история първо в интернет, а по-късно и в уличните протестни действия.
  • Трето, благодарение на тях се оформиха и различни лидери. Днес мрежата е новият Че Гевара на XXI век. Нямаше отделна фигура, която да организира и вдъхновява масите.
  • Четвърто, социалните медии, които улесниха организацията, освен това предоставяха новини на големите официални медии, които предадоха разказа за промените в региона на целия свят. Какво се случи, когато младежи на прощад "Тахрир" издигнаха плакати с техните хаштагове в Туитър? Панарабската сателитна телевизия разпространи картината по целия свят и привлече вниманието към хората на площада.

Дебатът дали тези технологии служат повече на диктаторите или на демократите приключи. Не че диктаторите не ги използват ефективно. Напротив.

Потенциалът на децентрализираните информационни мрежи да улесняват свободния поток на информация и създаването на дисидентски движения е видим. Те не само позволяват на хората да обменят идеи и да откриват недостъпна или забранена информация, но и дават картина на живота на други места по света.

Дебатът дали тези технологии служат повече на диктаторите или на демократите приключи. Не че диктаторите не ги използват ефективно. Напротив. Наясно сме, че усъвършенстваните средства за наблюдение крият опасност от репресии.

Но като цяло, последните събития са очевидно доказателство, че мрежовите технологии, които вървят по нервната система на модерния политически, икономически и социален живот, устояват на централизирания контрол и облатоприятстват децентрализираното движение на идеи. Въпросът сега е как да се впрегнат тези сили в служба на интересите на международната общност - в името на общата сигурност, икономическото благоденствие и осъществяването на политическите стремежи.

Сама по себе си технологията е агностична. Тя просто разширява и разпространява съществуащата социология в общността. Ако общността се стреми към демокрация, технологията я улеснява. Както би я улеснила, ако се стреми към друго. И ако успее да свали една структура на властта, няма гаранция, че ще успее да изгради нова.

Затова политиката на правителството на САЩ за поощряване на достъпа и ползването на технологии за връзка като средство за разширяване на човешките възможности и прогрес не залага на самите технологии, а на прогресивните човешки въжделения, които могат да се сбъднат с помощта на технологията.

Персонализиране на дипломацията

През XXI век основното нововъведение в дипломацията е общуването между хората

Социалните медии предоставят на правителствата мощен инструмент за пряко общуване с хората по по-органичен и съобразен с местните реалности начин. Обикновено дипломацията се води от суверенни национални държави.

През XX век правителствата опитваха да упражняват дипломация и чрез телевизионни послания, отправени към чуждестранната публика отвъд границите на собствената държава.

През XXI век основното нововъведение в дипломацията е общуването между хората.

Използването на технологиите за връзка и на мрежите на социалните медии позволява на хората от всички страни да общуват помежду си и да споделят вижданията си по острите въпроси на съвремието. Те могат да предлагат решения на общите проблеми, да заемат или да променят новите идеи, да инвестират в транснационални социални и търговски предприятия и взаимно да си предлагат развлечения.

Това взаимодействие вече дава плодове.

  • Международните неправителствени организации (НПО), които се борят против разпространението на вируса на СПИН, използват текстови послания, за да изпращат инструкции за съществуващите медикаменти.
  • Изучават се възможностите за прилагане и на други места по света на разработената в Кения програма за мобилни банкови услуги.
  • Цяло поколение млади хора се вдъхновиха от улеснените от социалните медии събития в Тунис и Египет, за да реализират своите собствени стремежи за по-отворени общества.

Чрез интегрирането на социалните медии в нашия подход към държавното управление, държавният секретар Клинтън изгражда отношения и връзки със заинтересованите страни във възможно най-голям брой области и на колкото може повече езици.

Технологията няма да даде отговор на всички проблеми във външната политика, но ще ни помогне да отправим различни въпроси съм отделни хора

Най-общо казано, включваме държавното управление в глобалната мрежа. Чрез нея ще говорим с новите общности и преди всичко, ще ги изслушваме. Признаваме, че имаме само две уши и една уста. Сама по себе си технологията няма да даде отговор на всички проблеми във външната политика, но ще ни помогне да отправим различни въпроси съм отделни хора.

И само по силата на тази си функция интернет ще промени играта. Включително и в държавното управление.

Споделете това    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink