SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  

NATO og partnerne: forbindelser i endring?

Get the Flash Player to see this player.

NATO endrer måten den arbeider med sine partnere på. Ambassadør Dirk Brengelmann, assisterende generalsekretær for politiske saker og sikkerhetspolitikk, forklarer hva disse endringene betyr for begge sider.

 Undertitler: / Av

NATO og partnerne: forbindelser i endring?

Vår partnerskapspolitikk har vært på plass i lang tid.

Dette møtet skal representere både en slutt og en ny begynnelse:

Det euro-atlantiske partnerskapsråd.

Vi har her hatt endringer innenfor vår egen institusjon.

Bare ta vår nye avdeling for nye sikkerhetsutfordringer.

Og vi hadde det strategiske konseptet som kom ut av toppmøtet i Lisboa.

Hva har endret seg - og hvorfor?

Vi mente vi hadde behov for et nytt blikk på våre partnerskap.

Så det vi gjorde var å utarbeide en ny partnerskapspolicy,

som gir oss en mulighet til å håndle mer fleksibelt med våre partnere,

men noen ganger mer knyttet opp til spesielle saker.

Og det kan være over eksisterende partnerskapsrammer,

men som ikke tar bort disse partnerskapene, slett ikke.

Hva skjer med eldre partnerskapsstrukturer?

Vi vil fortsatt ha møter med EAPC...

Det euro-atlantiske partnerskapsråds

50 medlemmer: 28 NATO-land,

22 NATO-partnere - siden 1997

Middelhavsdialogen ...

Middelhavsdialogen =

7 middelhavspartnerland

som strekker seg fra Mauritania til Israel.

Etablert i 1994

Og ICI.

ICI = Samarbeidsinitiativet fra Istanbul

4 midtøstenmedlemmer:

Bahrain, Qatar, Kuwait og UAE

Etablert i 2004.

Det er våre oppgaver å alltid sørge for at disse møtene

som diskuterer aktuelle saker

slik at de er av relevans for oss og våre partnere.

I ettertid var det tre øvelser som pågikk samtidig.

En ny partnerskapspolicyrapport …

Så åpnet vi redskapsboksen, som vi kaller det.

De nåværende partnerskapsrammer hadde alle separate redskapsbokser,

eller aktivitetsmenyer,

som nå har blitt samlet, i prinsipp er den åpen for alle,

som faktisk betyr mer arbeid fordi vi må sørge for,

i individuell partnerskapsdialog med våre partnere,

at vi kan tilpasse deres behov og ambisjoner til tilbudene.

Det finnes ikke en størrelse som passer alle.

Mye mer individuell dialog med partnerne, og det er bra.

Kan partnerskap håndtere globale problemer?

Vi har innsett at i mange saker må vi rekke ut

til det vi kaller globale partnere eller andre interessepartnere.

Og det er for eksempel fokus på å rekke ut til Kina og India,

to land som vi må ha en dialog med.

Ta et problem som situasjonen utenfor kysten av Somalia,

der vi alle, ikke bare oss og Kina og India,

men mange flere, bokstavelig talt, er i samme båt.

Så vi må sørge for at vi har mer kontakt med land

om saker, som ikke respekterer grenser.

Vi tenker på møter om internett eller maritim sikkerhet.

NATO har akkurat vedtatt en ny, maritim sikkerhetsstrategi.

Hvem bestemmer medlemskap i disse nye partnerskapene?

Det vil være Rådet som bestemmer

hvem som vil delta sammen med de 28 pluss n.

Men, merk deg, partnere har også en rolle her. De kan gi uttrykk for interesse,

de kan fortelle oss hvilke bidrag eller strategisk interesse

de vil legge på bordet for disse typer debatter, og,

som du kan tenke deg, diskusjoner om maritim sikkerhet

involverer noen land mer enn andre.

Så det vil være noe engasjement av selvinteresse

eller eksklusjon i den prosessen også.

Ikke alle vil være interessert i alle spørsmål,

men alle vil være interesserte i noen saker.

Jeg tror ikke det vil være en situasjon

der noen vil være i stand til å føle seg ekskludert gjennom den nye fleksibiliteten.

Hvor mye vil disse endringene koste?

Det vil bli gjort innenfor eksisterende budsjetter.

Vi må gjøre det kosteffektivt.

Det vil ikke koste mer.

Men du vet, det vil bety at vi må være veldig synkroniserte,

med våre militære kolleger for å se på hvordan vi bruker pengene våre

på forskjellige partnerskap akkurat nå.

Og hvis vi skal gjøre det vi ønsker å gjøre med eksisterende ressurser,

må vi være smarte for å sørge for

at vi har de rette prioriteter i våre egen budsjettplanlegging.

Hvordan vil de nye strukturene bli tilpasset?

Jeg tror at vi alle er enige om at vi vil også lære ...

lære ved å gjøre det her,

og på den måten tror jeg vi vil få erfaring

for oss selv etter noen tid.

Jeg tror ikke at vi nødvendigvis derfor må endre rapporter,

men må kanskje tilpasse intern tenking,

komme opp med noen nye ideer,

eller heller fokusere på spesielle saker og ikke så mye på andre saker.

Men jeg tror at kanskje bare innen noen få måneder

at vi vil være i denne sitasjonen.

NATO og partnerne: forbindelser i endring?

Vår partnerskapspolitikk har vært på plass i lang tid.

Dette møtet skal representere både en slutt og en ny begynnelse:

Det euro-atlantiske partnerskapsråd.

Vi har her hatt endringer innenfor vår egen institusjon.

Bare ta vår nye avdeling for nye sikkerhetsutfordringer.

Og vi hadde det strategiske konseptet som kom ut av toppmøtet i Lisboa.

Hva har endret seg - og hvorfor?

Vi mente vi hadde behov for et nytt blikk på våre partnerskap.

Så det vi gjorde var å utarbeide en ny partnerskapspolicy,

som gir oss en mulighet til å håndle mer fleksibelt med våre partnere,

men noen ganger mer knyttet opp til spesielle saker.

Og det kan være over eksisterende partnerskapsrammer,

men som ikke tar bort disse partnerskapene, slett ikke.

Hva skjer med eldre partnerskapsstrukturer?

Vi vil fortsatt ha møter med EAPC...

Det euro-atlantiske partnerskapsråds

50 medlemmer: 28 NATO-land,

22 NATO-partnere - siden 1997

Middelhavsdialogen ...

Middelhavsdialogen =

7 middelhavspartnerland

som strekker seg fra Mauritania til Israel.

Etablert i 1994

Og ICI.

ICI = Samarbeidsinitiativet fra Istanbul

4 midtøstenmedlemmer:

Bahrain, Qatar, Kuwait og UAE

Etablert i 2004.

Det er våre oppgaver å alltid sørge for at disse møtene

som diskuterer aktuelle saker

slik at de er av relevans for oss og våre partnere.

I ettertid var det tre øvelser som pågikk samtidig.

En ny partnerskapspolicyrapport …

Så åpnet vi redskapsboksen, som vi kaller det.

De nåværende partnerskapsrammer hadde alle separate redskapsbokser,

eller aktivitetsmenyer,

som nå har blitt samlet, i prinsipp er den åpen for alle,

som faktisk betyr mer arbeid fordi vi må sørge for,

i individuell partnerskapsdialog med våre partnere,

at vi kan tilpasse deres behov og ambisjoner til tilbudene.

Det finnes ikke en størrelse som passer alle.

Mye mer individuell dialog med partnerne, og det er bra.

Kan partnerskap håndtere globale problemer?

Vi har innsett at i mange saker må vi rekke ut

til det vi kaller globale partnere eller andre interessepartnere.

Og det er for eksempel fokus på å rekke ut til Kina og India,

to land som vi må ha en dialog med.

Ta et problem som situasjonen utenfor kysten av Somalia,

der vi alle, ikke bare oss og Kina og India,

men mange flere, bokstavelig talt, er i samme båt.

Så vi må sørge for at vi har mer kontakt med land

om saker, som ikke respekterer grenser.

Vi tenker på møter om internett eller maritim sikkerhet.

NATO har akkurat vedtatt en ny, maritim sikkerhetsstrategi.

Hvem bestemmer medlemskap i disse nye partnerskapene?

Det vil være Rådet som bestemmer

hvem som vil delta sammen med de 28 pluss n.

Men, merk deg, partnere har også en rolle her. De kan gi uttrykk for interesse,

de kan fortelle oss hvilke bidrag eller strategisk interesse

de vil legge på bordet for disse typer debatter, og,

som du kan tenke deg, diskusjoner om maritim sikkerhet

involverer noen land mer enn andre.

Så det vil være noe engasjement av selvinteresse

eller eksklusjon i den prosessen også.

Ikke alle vil være interessert i alle spørsmål,

men alle vil være interesserte i noen saker.

Jeg tror ikke det vil være en situasjon

der noen vil være i stand til å føle seg ekskludert gjennom den nye fleksibiliteten.

Hvor mye vil disse endringene koste?

Det vil bli gjort innenfor eksisterende budsjetter.

Vi må gjøre det kosteffektivt.

Det vil ikke koste mer.

Men du vet, det vil bety at vi må være veldig synkroniserte,

med våre militære kolleger for å se på hvordan vi bruker pengene våre

på forskjellige partnerskap akkurat nå.

Og hvis vi skal gjøre det vi ønsker å gjøre med eksisterende ressurser,

må vi være smarte for å sørge for

at vi har de rette prioriteter i våre egen budsjettplanlegging.

Hvordan vil de nye strukturene bli tilpasset?

Jeg tror at vi alle er enige om at vi vil også lære ...

lære ved å gjøre det her,

og på den måten tror jeg vi vil få erfaring

for oss selv etter noen tid.

Jeg tror ikke at vi nødvendigvis derfor må endre rapporter,

men må kanskje tilpasse intern tenking,

komme opp med noen nye ideer,

eller heller fokusere på spesielle saker og ikke så mye på andre saker.

Men jeg tror at kanskje bare innen noen få måneder

at vi vil være i denne sitasjonen.

Les mer:partnerskap
Del dette    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink