ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

НАТО и Швеция - нови перспективи за старите партньори?

Get the Flash Player to see this player.

Малко държави са партнирали толкова с НАТО на фронтовата линия, колкото Швеция. От Босна до Либия, тя редовно участва в ръководените от НАТО операции. Как възприема Швеция новите партньорски структури в Алианса?

 Субтитри: On / Off

НАТО и Швеция - нови перспективи за старите партньори?

Имаме интерес от различни гледни точки.

Играем важна роля в областта на сигурността и отбранителната политика.

Имаме военна индустрия. Затова е много важно

да гарантираме оперативната съвместимост,

а НАТО има ключово място в това отношение.

Това е един от движещите ни мотиви.

НАТО играе водеща роля в операциите по регулиране на кризи.

Затова да, от Босна до КЕЙФОР, а сега и АЙСАФ, разбира се.

Швеция традиционно е активен участник

в операциите по регулиране на кризи на ЕС.

Участваме във всички мисии по линия на европейската политика за сигурност и отбрана,

цивилни и военни. Затова нормално е да се присъединим

въз основа на това участие и когато има резолюция на Съвета за сигурност,

и активно да участваме в международните операции,

поверени на НАТО.

Партньорството ни позволява да вършим доста неща.

Обмисляме какво можем да направим,

колко да останем,

съсредоточаваме се в някои области, но винаги си оставаме активен партньор.

Глобалното партньорство на НАТО също е послание -

то показва, че НАТО не отбранява само себе си по силата на член 5,

а е отворен към света.

Моята страна приветства това послание за откритост и прозрачност.

Как гледа Швеция на промените в НАТО?

Трябва да призная, че НАТО предприема важни стъпки не само през последните години.

Стратегическата концепция дава съвършено нова картина

и изцяло нова визия за ролята на НАТО. Това е един нов НАТО.

Много впечатляващо бе тясното съгласуване в НАТО

не само с държавния секретар Олбрайт

и експертната група,

но и със страните партньори и с гражданското общество.

Това бе широк и задълбочен процес на консултации,

който Швеция приветства като страна, коато не членува в НАТО.

Много от въпросите, които повдигнахме като палртньор в този процес,

залегнаха в Стратегическата концепция.

И по тази причина повечето от това, което се говори

в правителството, парламента, сред обществеността,

доколкото те следиха дебата,

е много положително за НАТО.

Кои промени най-силно интересуват Швеция?

Тъй като политическите задачи се увеличават,

възникват нови заплахи и предизвикателства, с които трябва да се справим,

е важно да се установи сериозен политически диалог.

За нас политическият диалог е крайно важен,

защото засилва ролята ни като страна, участваща с войски в операциите

по регулиране на кризи. Не само във военно отношение,

ще ви дам конкретен пример, в Афганистан

участваме в целия процес на преход, включващ и граждански, и военни задачи.

И на национално равнище

се опитваме да прилагаме всеобхатен подход,

да обвързаме гражданските, политическите и военните дейности.

Сега това е и водещият подход в работата на НАТО.

Искахме да сме причастни и към политическите аспекти

на операцията.

В кои области според Швеция може да се направи подобрение?

Последният проблем, който обсъждаме, е да се подобрят отношенията НАТО-ЕС.

Да се подобрят отношенията на НАТО с националните организации.

С ООН имаше напредък в сътрудничеството.

Продължаваме да настояваме да се подобрят отношенията НАТО-ЕС,

нуждаем се от добри работни връзки

между двете организации.

Най-важно е да се подобри диалогът между тях.

Сега при кризата в Либия например

би било нормално двете организации

съвместно да обсъдят това,

което се прави на терена.

Всяка да види с какво може да бъде полезна за другата, без да се съревновават.

а да си сътрудничат тясно и да избягват дублирането.

И двете организации са необходими. ЕС притежава инструменти за дългосрочно действие,

с които НАТО не разполага,

в гражданската сфера, икономическото развитие, търговията.

Инструменти, които ще са нужни и след преодоляването на кризата,

но които трябва да се предоставят още сега, за да се определят прироитетите.

Затова за нас е необясним и буди съжаление фактът,

че няма диалог.

Интересува ли се Швеция от членство в НАТО?

Не сме решили да ставаме член.

На сегашния етап

няма национален консенсус за членство в НАТО.

Така че правителството не се занимава активно с този проблем,

той не се обсъжда и в парламента.

Защо и е на Швеция нещо повече от партньорство с НАТО?

И сега сме активен партньор

и това може би е по-интересно

от това да станем 29-тата страна членка.

Този въпрос се задава сред шведската общественост,

чувала съм дори и депутати да казват:

За какво ни е да ставаме член?

Можем да водим политически диалог,

да участваме в операциите, работим по оперативната съвместимост

с част от експертната група в НАТО.

Познавайки работата в НАТО, моята лично позиция е,

че или си член

и участваш във вземането на решения, или не.

Така ние можем да си избираме някои неща,

но когато се вземат важните решения

или се говори сътрудничеството между членовете,

ние не участваме, не сме част от Северноатлантическия съвет.

Там се обсъжда и подготвя всяка интервенция.

Те не могат да използват нашето участие,

за да насочат или да повлияят на процеса.

Затова за мен винаги е имало ясна разлика

между членството и отказа от членство.

НАТО и Швеция - нови перспективи за старите партньори?

Имаме интерес от различни гледни точки.

Играем важна роля в областта на сигурността и отбранителната политика.

Имаме военна индустрия. Затова е много важно

да гарантираме оперативната съвместимост,

а НАТО има ключово място в това отношение.

Това е един от движещите ни мотиви.

НАТО играе водеща роля в операциите по регулиране на кризи.

Затова да, от Босна до КЕЙФОР, а сега и АЙСАФ, разбира се.

Швеция традиционно е активен участник

в операциите по регулиране на кризи на ЕС.

Участваме във всички мисии по линия на европейската политика за сигурност и отбрана,

цивилни и военни. Затова нормално е да се присъединим

въз основа на това участие и когато има резолюция на Съвета за сигурност,

и активно да участваме в международните операции,

поверени на НАТО.

Партньорството ни позволява да вършим доста неща.

Обмисляме какво можем да направим,

колко да останем,

съсредоточаваме се в някои области, но винаги си оставаме активен партньор.

Глобалното партньорство на НАТО също е послание -

то показва, че НАТО не отбранява само себе си по силата на член 5,

а е отворен към света.

Моята страна приветства това послание за откритост и прозрачност.

Как гледа Швеция на промените в НАТО?

Трябва да призная, че НАТО предприема важни стъпки не само през последните години.

Стратегическата концепция дава съвършено нова картина

и изцяло нова визия за ролята на НАТО. Това е един нов НАТО.

Много впечатляващо бе тясното съгласуване в НАТО

не само с държавния секретар Олбрайт

и експертната група,

но и със страните партньори и с гражданското общество.

Това бе широк и задълбочен процес на консултации,

който Швеция приветства като страна, коато не членува в НАТО.

Много от въпросите, които повдигнахме като палртньор в този процес,

залегнаха в Стратегическата концепция.

И по тази причина повечето от това, което се говори

в правителството, парламента, сред обществеността,

доколкото те следиха дебата,

е много положително за НАТО.

Кои промени най-силно интересуват Швеция?

Тъй като политическите задачи се увеличават,

възникват нови заплахи и предизвикателства, с които трябва да се справим,

е важно да се установи сериозен политически диалог.

За нас политическият диалог е крайно важен,

защото засилва ролята ни като страна, участваща с войски в операциите

по регулиране на кризи. Не само във военно отношение,

ще ви дам конкретен пример, в Афганистан

участваме в целия процес на преход, включващ и граждански, и военни задачи.

И на национално равнище

се опитваме да прилагаме всеобхатен подход,

да обвързаме гражданските, политическите и военните дейности.

Сега това е и водещият подход в работата на НАТО.

Искахме да сме причастни и към политическите аспекти

на операцията.

В кои области според Швеция може да се направи подобрение?

Последният проблем, който обсъждаме, е да се подобрят отношенията НАТО-ЕС.

Да се подобрят отношенията на НАТО с националните организации.

С ООН имаше напредък в сътрудничеството.

Продължаваме да настояваме да се подобрят отношенията НАТО-ЕС,

нуждаем се от добри работни връзки

между двете организации.

Най-важно е да се подобри диалогът между тях.

Сега при кризата в Либия например

би било нормално двете организации

съвместно да обсъдят това,

което се прави на терена.

Всяка да види с какво може да бъде полезна за другата, без да се съревновават.

а да си сътрудничат тясно и да избягват дублирането.

И двете организации са необходими. ЕС притежава инструменти за дългосрочно действие,

с които НАТО не разполага,

в гражданската сфера, икономическото развитие, търговията.

Инструменти, които ще са нужни и след преодоляването на кризата,

но които трябва да се предоставят още сега, за да се определят прироитетите.

Затова за нас е необясним и буди съжаление фактът,

че няма диалог.

Интересува ли се Швеция от членство в НАТО?

Не сме решили да ставаме член.

На сегашния етап

няма национален консенсус за членство в НАТО.

Така че правителството не се занимава активно с този проблем,

той не се обсъжда и в парламента.

Защо и е на Швеция нещо повече от партньорство с НАТО?

И сега сме активен партньор

и това може би е по-интересно

от това да станем 29-тата страна членка.

Този въпрос се задава сред шведската общественост,

чувала съм дори и депутати да казват:

За какво ни е да ставаме член?

Можем да водим политически диалог,

да участваме в операциите, работим по оперативната съвместимост

с част от експертната група в НАТО.

Познавайки работата в НАТО, моята лично позиция е,

че или си член

и участваш във вземането на решения, или не.

Така ние можем да си избираме някои неща,

но когато се вземат важните решения

или се говори сътрудничеството между членовете,

ние не участваме, не сме част от Северноатлантическия съвет.

Там се обсъжда и подготвя всяка интервенция.

Те не могат да използват нашето участие,

за да насочат или да повлияят на процеса.

Затова за мен винаги е имало ясна разлика

между членството и отказа от членство.

Продължение:партньори
Споделете това    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink