SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  

Sikkerhet i antall? NATO og partnerne

Get the Flash Player to see this player.

Blir NATOs partnerskap mer eller mindre viktig? Er de en billigere måte å tilby sikkerhet? Og er de nøkkelen til en omfattende tilnærming til sikkerhet? Denne videoen ser på hvordan NATOs forbindelser endres, hvorfor og hvem som har nytten av det.

 Undertitler: / Av

Sikkerhet i antall? NATO og partnerne

Hvorfor er NATOs partnerskap viktige?

Å håndtere de nye utfordringene.

Ingen regional organisasjon kan løse dette problemet.

I hvert fall ikke noen vestlig organisasjon.

Hva er fordelene ved partnerskap?

Partnerskap er det eneste instrumentet som NATO har råd til akkurat nå

for å sørge for kollektiv sikkerhet. Det koster ikke veldig mye,

alle blir engasjert, det er godt akseptert,

det er noe annet enn utvidelse,

som ikke er akseptert, i hvert fall ikke av russerne.

Med sikkerhet og konseptet i sivile styrker for å bygge sikkerhet,

kan dette ofte skape langt mer sikkerhet enn en avdeling bombefly

eller en panserdivisjon.

Det andre positive aspektet ved vårt partnerskap,

er at det er forebyggende engasjement, ikke et foregripende engasjement.

Det er forebyggende engasjement, så ved å bruke langsiktige instrumenter

for å hindre kriser,

for å unngå å måtte håndtere kriser eller til og med løse kriser.

Gjør de siste hendelsene partnerskap mer relevant?

Hendelsene som har forekommet i Midtøsten, i 2011…

Afghanistan er helt klart et viktig tema,

men de andre er de landene

som er engasjert i Middelhavsdialogen og Istanbul-initiativet,

at disse landene også vil trenge hjelp.

Og at modellen eller eksempelet for samarbeid og partnerskap

som begynte tidlig på 1990-tallet i Sentral- og Øst-Europa, ideelt sett,

synes for meg å ha behov for å bli ytterligere utvidet.

Det egyptiske militære som en politisk styrke,

som en styrke for å fremme en stabil orden i Egypt,

vil komme til å trenge hjelp fra USA

og fra mange, mange NATO- og EU-land,

og det vil også gjelde for andre land.

Hvordan fungerer NATO-partnerskap med andre organisasjoner?

Når du ser på partnerskap for NATO,

kan du ikke bare se på andre land,

du må også se på institusjoner. Det er for eksempel FN,

og EU som multilaterale institusjoner som NATO ser mot.

På bakken, på det ikke-politiske nivå,

fungerer partnerskapet mellom EU og NATO godt,

det har vist seg på Balkan, vi har sett det i Kosovo og andre steder.

EU skaffer sivile instrumenter.

Se på EUs misjon EULEX,

som er en misjon for jurisdiksjonsbygging og alle de tingene.

Det fungerer parallelt med KFOR.

Hvordan virker disse partnerskapene i Afghanistan?

I tillegg til NATO,

er det også det tyske polititreningsprogrammet,

det er det europeiske politiet, og det er den rolle som FN spiller,

men på bakken kan du se at de er villige til å koordinere mer.

Vi har i stor grad vært del,

med NATO,

i integritetsbyggingsinitiativet,

som har en rekke aspekter ved seg,

men ett av dem er trening av offiserer

som er på bakken, som er i teatret,

for å være i stand til å håndtere korrupsjon.

Gir partnerskap gevinst for pengene?

Hvis NATO ønsker å sørge for kollektiv sikkerhet,

må den få noen sivile instrumenter

og det vil koste masse penger.

Hvor vil den få disse pengene fra utover partnerskap?

Man tildeler stadig vekk en dollar eller en euro til forsvar.

Og verdien av fred og sikkerhet kan ikke beregnes når de er borte.

Tanken bak avtalen,

basert på at kollektiv sikkerhet og kollektivt forsvar mislyktes

på 1930- og 1940-tallet, var at ved å samarbeide,

ville man spare penger og det er også en artikkel

for å fremme demokrati og frie markeder.

Så det er et overbevisende argument.

Kan partnerskap spre NATO-verdier?

NATO er en verdibasert organisasjon.

Det er lettere å ta de verdiene, som er felles verdier,

og oversette dem til de afghanske sikkerhetsstyrkene.

NATO eksisterer ikke fordi den har en fiende,

men fordi vi deler verdier. Det er derfor vi ønsker å gå sammen, ikke sant?

Det er det vi lærer våre studenter og det er fortsatt sant.

Vi trenger NATO fordi sammen er vi sikrere, i motsetning til hver for oss.

Sikkerhet i antall? NATO og partnerne

Hvorfor er NATOs partnerskap viktige?

Å håndtere de nye utfordringene.

Ingen regional organisasjon kan løse dette problemet.

I hvert fall ikke noen vestlig organisasjon.

Hva er fordelene ved partnerskap?

Partnerskap er det eneste instrumentet som NATO har råd til akkurat nå

for å sørge for kollektiv sikkerhet. Det koster ikke veldig mye,

alle blir engasjert, det er godt akseptert,

det er noe annet enn utvidelse,

som ikke er akseptert, i hvert fall ikke av russerne.

Med sikkerhet og konseptet i sivile styrker for å bygge sikkerhet,

kan dette ofte skape langt mer sikkerhet enn en avdeling bombefly

eller en panserdivisjon.

Det andre positive aspektet ved vårt partnerskap,

er at det er forebyggende engasjement, ikke et foregripende engasjement.

Det er forebyggende engasjement, så ved å bruke langsiktige instrumenter

for å hindre kriser,

for å unngå å måtte håndtere kriser eller til og med løse kriser.

Gjør de siste hendelsene partnerskap mer relevant?

Hendelsene som har forekommet i Midtøsten, i 2011…

Afghanistan er helt klart et viktig tema,

men de andre er de landene

som er engasjert i Middelhavsdialogen og Istanbul-initiativet,

at disse landene også vil trenge hjelp.

Og at modellen eller eksempelet for samarbeid og partnerskap

som begynte tidlig på 1990-tallet i Sentral- og Øst-Europa, ideelt sett,

synes for meg å ha behov for å bli ytterligere utvidet.

Det egyptiske militære som en politisk styrke,

som en styrke for å fremme en stabil orden i Egypt,

vil komme til å trenge hjelp fra USA

og fra mange, mange NATO- og EU-land,

og det vil også gjelde for andre land.

Hvordan fungerer NATO-partnerskap med andre organisasjoner?

Når du ser på partnerskap for NATO,

kan du ikke bare se på andre land,

du må også se på institusjoner. Det er for eksempel FN,

og EU som multilaterale institusjoner som NATO ser mot.

På bakken, på det ikke-politiske nivå,

fungerer partnerskapet mellom EU og NATO godt,

det har vist seg på Balkan, vi har sett det i Kosovo og andre steder.

EU skaffer sivile instrumenter.

Se på EUs misjon EULEX,

som er en misjon for jurisdiksjonsbygging og alle de tingene.

Det fungerer parallelt med KFOR.

Hvordan virker disse partnerskapene i Afghanistan?

I tillegg til NATO,

er det også det tyske polititreningsprogrammet,

det er det europeiske politiet, og det er den rolle som FN spiller,

men på bakken kan du se at de er villige til å koordinere mer.

Vi har i stor grad vært del,

med NATO,

i integritetsbyggingsinitiativet,

som har en rekke aspekter ved seg,

men ett av dem er trening av offiserer

som er på bakken, som er i teatret,

for å være i stand til å håndtere korrupsjon.

Gir partnerskap gevinst for pengene?

Hvis NATO ønsker å sørge for kollektiv sikkerhet,

må den få noen sivile instrumenter

og det vil koste masse penger.

Hvor vil den få disse pengene fra utover partnerskap?

Man tildeler stadig vekk en dollar eller en euro til forsvar.

Og verdien av fred og sikkerhet kan ikke beregnes når de er borte.

Tanken bak avtalen,

basert på at kollektiv sikkerhet og kollektivt forsvar mislyktes

på 1930- og 1940-tallet, var at ved å samarbeide,

ville man spare penger og det er også en artikkel

for å fremme demokrati og frie markeder.

Så det er et overbevisende argument.

Kan partnerskap spre NATO-verdier?

NATO er en verdibasert organisasjon.

Det er lettere å ta de verdiene, som er felles verdier,

og oversette dem til de afghanske sikkerhetsstyrkene.

NATO eksisterer ikke fordi den har en fiende,

men fordi vi deler verdier. Det er derfor vi ønsker å gå sammen, ikke sant?

Det er det vi lærer våre studenter og det er fortsatt sant.

Vi trenger NATO fordi sammen er vi sikrere, i motsetning til hver for oss.

Del dette    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink