NATO REVIEW 2011
Utgave 1: Sulten på klimahandling?
Utgave 2: Sosiale medier: makt til folket?
Denne utgaven:
Hvorfor NATOs partnere er viktige
I neste utgave I neste utgave
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
 Abonner
Hvorfor NATOs partnere er viktige
Mange spaltemetre har blitt skrevet i de senere år om NATOs potensielle nye medlemmer. Men de partnerne som ofte gir betydelige bidrag til NATOs operasjoner har blitt mye mindre diskutert. Hvorfor gjør disse landene det? Og hvor godt er NATO partner med dem og internasjonale organisasjoner? NATO Nytt ser på hvordan NATO er som partner.
NATO endrer måten den arbeider med sine partnere på. Ambassadør Dirk Brengelmann, assisterende generalsekretær for politiske saker og sikkerhetspolitikk, forklarer hva disse endringene betyr for begge sider.
Få land har hatt en slik frontlinjepartnerskapsrolle med NATO som Sverige. Fra Bosnia til Libya, har de deltatt kontinuerlig i NATO-ledede operasjoner. Hvordan ser de på endringene i NATOs nye partnerskapsstrukturer?
Hvem er NATOs partnere? Og hva gjør de? Denne fotohistorien presenterer noen fakta og tall som skisserer landene som arbeider med NATO.
NATO har startet et "Varig partnerskap" med Afghanistan. Etterhvert som overgangen til afghansk ledelse innen sikkerhet begynner, spør NATO Nytt om kampen mot korrupsjon i landet vil bli et nøkkeltema for dette nye partnerskapet. Hva ville det bety å mislykkes i å bekjempe korrupsjon - for Afghanistan og for NATO?
Blir NATOs partnerskap mer eller mindre viktig? Er de en billigere måte å tilby sikkerhet? Og er de nøkkelen til en omfattende tilnærming til sikkerhet? Denne videoen ser på hvordan NATOs forbindelser endres, hvorfor og hvem som har nytten av det.
Ta den største politisk-militære allianse i historien, som beskytter mer enn 900 millioner mennesker. Og ta deretter verdens nest største land, hvis befolkning akkurat har bikket over 1 milliard. Hvordan kan disse to arbeide sammen? Michael Rühle ser på hva som kan bli et av NATOs aller største partnerskap noen gang.

Tenk tilbake på gymtimene da du gikk på skolen. Hvis de lignet mine, så hendte det av og til at man måtte plukke ut lag til en lagsport. Da fant det sted en prosess med å velge lagmedlemmer, en etter en, hvert lag annen hver gang. Mange, inkludert meg selv, fryktet å være den som ble valgt sist.

Dette ville være en av våre første erfaringer i å velge partnere. Hvem ville passe best inn? Hvem var den beste i en ferdighet? Eller, ganske enkelt, hvem var mest populær? Det ville noen ganger omfatte en lagkonsultasjon som så på hvem som ville være best for laget.

Forestill deg nå at rollene er omvendt.

Tenk tilbake på gymtimene da du gikk på skolen. Hvis de lignet mine, så hendte det av og til at man måtte plukke ut lag til en lagsport. Da fant det sted en prosess med å velge lagmedlemmer, en etter en, hvert lag annen hver gang. Mange, inkludert meg selv, fryktet å være den som ble valgt sist.

Dette ville være en av våre første erfaringer i å velge partnere. Hvem ville passe best inn? Hvem var den beste i en ferdighet? Eller, ganske enkelt, hvem var mest populær? Det ville noen ganger omfatte en lagkonsultasjon som så på hvem som ville være best for laget.

Forestill deg nå at rollene er omvendt. Forestill deg at da du en gang ventet på å bli plukket ut, kan du velge hvilket lag du vil bli med på. Det er på en måte det som har skjedd innen sikkerhet. Partnere venter ikke på å bli plukket ut. De lar seg selv plukke. Og dette kan være til nytte for NATO-alliansen, som er mer enn glade for å ta om bord pålitelige og stabile nye partnere.

I denne utgaven ser vi på hvorfor NATO trenger partnere, og hvorfor de trenger Alliansen. Hva er fordelene og motivasjonene?

Og er partnerskap – i stedet for den mer hasardiøse, krevende og noen ganger kompliserte veien til medlemskap - de nye sikkerhetsavtalene i det 21. århundre?

Det er viktig, nå som den kalde krigen i stadig større grad er et fjernt minne, at de gammeldagse med oss eller mot oss -holdningene er vanskeligere å opprettholde? Og hvis det er slik, gjør ikke det at partnerskap, både formelle og uformelle, er noe som vi alle i stadig større grad må bli vant til?

Vi ser også på om dagens miljø – både økonomisk og når det gjelder de nye sikkerhetstruslene – har begunstiget spredningen av partnerskap.

Vi samler meninger fra det militære (inkludert NATOs øverstkommanderende for transformasjon, general Abrial), analytikere, frivillige organisasjoner og akademikere om hva forskjellige partnerskap kan gjøre og hvilken vei de går.

Paul King

Redaktør, NATO Nytt