SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  

Varige partnerskap: er korrupsjon Afghanistans viktigste slagmark nå?

Get the Flash Player to see this player.

NATO planlegger et "Varig partnerskap" med Afghanistan. Mens overgangen til afghansk ledelse innen sikkerhet begynner, spør NATO Nytt om kampen mot korrupsjon i landet vil bli et nøkkeltema for dette nye partnerskapet. Hva ville det bety å mislykkes i å bekjempe korrupsjon - for Afghanistan og for NATO?

 Undertitler: / Av

Varig partnerskap: er korrupsjon Afghanistans hovedslagmark nå?

Folk ser forskjellen. Folk er ikke blinde.

Det mest ødeleggende for landet deres er korrupsjon.

I fjor ga FNs kontor for narkotikakontroll ut en oversikt.

60% av afganerne mente at det viktigste problemet var korrupsjon.

Det var ikke Taliban, det var ikke terrorisme, det var ikke økonomien.

Den gjennomsnittlige afghaneren er ekstremt skuffet

over regjeringens innsats og det faktum

at alle i regjeringen, fra de laveste funksjonærene

til den høyeste, offentlige myndighet, synes å kunne kjøpes.

Er det å bekjempe korrupsjon en prioritet?

Jeg har ikke hørt altfor mange folk i våre land rundt om i verden

si at de mener at korrupsjon er en god ide.

Korrupsjon etter 2001, hvert år,

er i økende grad på agendaen for beslutningstakerne i Afghanistan,

for akademikere og intellektuelle, og for gjennomsnittsborgeren i Afghanistan.

Folk sier alltid at korrupsjon

er det som må bekjempes

og som må bekjempes slik at de kan ha et liv.

Hva er virkningene av korrupsjon?

Det skaper splittelse, det skaper store problemer som et aspekt,

i tillegg til fattigdom, men det andre er selvfølgelig

at det ofte holder liv i og skaper kriminelle aktiviteter.

Jo mer folk ser at det noen steder er korrupsjon,

dess mindre støtte vil de gi våre operasjoner.

Hvis folk må bestikke dommeren,

eller bestikke dommeren for å få en annen dom,

eller blir stoppet av politiet hele tiden, føler de seg ikke beskyttet.

Hvordan kan det militære hjelpe?

Å bekjempe korrupsjon er en viktig del

av den overgangen vi tar del i nå i Afghanistan.

Det er også grunnen til at vi bruker så mye tid

på å trene folk også på feltet å bygge integritet og anti-korrupsjon.

Har de afghanske sikkerhetsstyrkene noen fremgang?

For gjennomsnittsafghaneren, som bor i landsbyene i det sørlige Afghanistan,

er det ikke noe alternativ til Taliban.

Ideelt sett ville alternativet være de afghanske styrkene,

men de er så gjennomført korrupte,

så hvordan kan gjennomsnittsafghaneren stole på at de afghanske sikkerhetsstyrkene,

og spesielt de afghanske politiet, vil sørge for sikkerhet for dem?

Det er slik man knytter korrupsjon til utvidelsen av Talibans innflytelse.

Etter at Taliban falt, fikk hæren prioritet,

men når de nå har innsett dette,

er det betydelig vektlegging på politiet,

og vi har nettopp sett....

Rapporter viser at politiets popularitet har øket med 10%.

Vi har snakket om maratonløpet.

På mange måter startet hæren syv eller åtte kilometer foran.

Det er ikke så mye vanskeligere,

det er bare det at hæren ligger så langt foran.

Det er fordi NATO er kjent med hærens arbeid,

det har tatt lengre tid å få på plass politiet,

men vi hadde en del suksess med politiet i fjor.

Vær forsiktig.

Når folk ser, befolkningen og de andre sektorer av det sivile samfunnet,

at andre sektorer av regjeringen gjør det bra,

ser de på dem som en modell, og de kan automatisk bli inspirert

og motivert til å gjøre det samme.

Når de ser at det militære gjennomfører anskaffelser

og handler på et rettferdig grunnlag, på et ærlig grunnlag,

ser folk at dette er en organisasjon som er der, som de kan se opp til.

Hvor viktig er det å bygge ferdigheter og kapasitet?

Hvis du ser på treningen til det afghanske politiet,

har et av de største problemene vært

at mange av dem ikke kan lese og skrive.

Så, på alle disse områdene må man sørge for et visst utdanningsnivå

som vil gi dem mulighet til å bli trenet, som kartlesing,

og alle de andre viktige aspektene,

som kommer gjennom en innsats over en rekke år.

Problemene med narkotika, korrupsjon, dårlig styring,

kan alle i stor grad rettes opp

gjennom kapasitetsbygging og utdanning for fremtidige generasjoner.

Få orden på strukturene

slik at man kan tilpasse oppførselen til troen.

I hvor stor grad er det behov for en endring i tenkemåte?

Å bekjempe denne korrupsjonen er ikke bare et militært spørsmål, langt i fra.

Vi er bare en aktør innen et veldig, veldig omfattende tema.

Vårt hovedredskap er å innprente den rette tenkemåte i folk

Å bevise at ting kan gjøres på en annen måte

og være sikre på at folk vi snakker med deler de samme verdier.

Er korrupsjon del av den afghanske kulturen?

Denne uken har vi snakket om det faktum at korrupsjon

i Afghanistan kan være kulturelt. Jeg godtar ikke det.

Jeg tror at korrupsjon er en del av en praksis, ikke del av en kultur.

Spør de fleste afghanere hva korrupsjon er. De forstår, de vil ikke ha det.

Noen sier at korrupsjon er en integrert del av den afghanske regjering,

så vi bør ikke gnåle på det aspektet igjen og igjen.

Men hvis det var så integrert i den afghanske væremåte,

hvorfor er det afghanske folket så opprørt over korrupsjon?

Hva ville det å mislykkes i å bekjempe korrupsjon bety?

Alle disse regionale aktørene vil bli oppmuntret og motivert.

Den siste trusselen for oss, for våre fordeler, for våre interesser,

var det internasjonale samfunnet,

og de har nå blitt slått, så det er oss nå.

Det ville være det verste marerittet for alle.

Hvis ting ikke blir reversert vil de bryte løs deler av Afghanistan

og endre det til sine kongeriker, styre som krigsherrer,

og narkotikahandelen vil trolig øke.

Ett av problemene er at korrupsjon kan forårsake

en eksistensiell trussel mot den afghanske regjeringen.

Hvis denne overgangen er reversibel

og vi ser at regjeringen faller på grunn av korrupsjon.

Det kan forårsake at vår misjon mislykkes. Vi ønsker at den skal lykkes på lang sikt.

Jeg tror at fordi vi kan mislykkes på grunn av korrupsjon

utgjør den en potensiell, eksistensiell trussel mot NATO.

Varig partnerskap: er korrupsjon Afghanistans hovedslagmark nå?

Folk ser forskjellen. Folk er ikke blinde.

Det mest ødeleggende for landet deres er korrupsjon.

I fjor ga FNs kontor for narkotikakontroll ut en oversikt.

60% av afganerne mente at det viktigste problemet var korrupsjon.

Det var ikke Taliban, det var ikke terrorisme, det var ikke økonomien.

Den gjennomsnittlige afghaneren er ekstremt skuffet

over regjeringens innsats og det faktum

at alle i regjeringen, fra de laveste funksjonærene

til den høyeste, offentlige myndighet, synes å kunne kjøpes.

Er det å bekjempe korrupsjon en prioritet?

Jeg har ikke hørt altfor mange folk i våre land rundt om i verden

si at de mener at korrupsjon er en god ide.

Korrupsjon etter 2001, hvert år,

er i økende grad på agendaen for beslutningstakerne i Afghanistan,

for akademikere og intellektuelle, og for gjennomsnittsborgeren i Afghanistan.

Folk sier alltid at korrupsjon

er det som må bekjempes

og som må bekjempes slik at de kan ha et liv.

Hva er virkningene av korrupsjon?

Det skaper splittelse, det skaper store problemer som et aspekt,

i tillegg til fattigdom, men det andre er selvfølgelig

at det ofte holder liv i og skaper kriminelle aktiviteter.

Jo mer folk ser at det noen steder er korrupsjon,

dess mindre støtte vil de gi våre operasjoner.

Hvis folk må bestikke dommeren,

eller bestikke dommeren for å få en annen dom,

eller blir stoppet av politiet hele tiden, føler de seg ikke beskyttet.

Hvordan kan det militære hjelpe?

Å bekjempe korrupsjon er en viktig del

av den overgangen vi tar del i nå i Afghanistan.

Det er også grunnen til at vi bruker så mye tid

på å trene folk også på feltet å bygge integritet og anti-korrupsjon.

Har de afghanske sikkerhetsstyrkene noen fremgang?

For gjennomsnittsafghaneren, som bor i landsbyene i det sørlige Afghanistan,

er det ikke noe alternativ til Taliban.

Ideelt sett ville alternativet være de afghanske styrkene,

men de er så gjennomført korrupte,

så hvordan kan gjennomsnittsafghaneren stole på at de afghanske sikkerhetsstyrkene,

og spesielt de afghanske politiet, vil sørge for sikkerhet for dem?

Det er slik man knytter korrupsjon til utvidelsen av Talibans innflytelse.

Etter at Taliban falt, fikk hæren prioritet,

men når de nå har innsett dette,

er det betydelig vektlegging på politiet,

og vi har nettopp sett....

Rapporter viser at politiets popularitet har øket med 10%.

Vi har snakket om maratonløpet.

På mange måter startet hæren syv eller åtte kilometer foran.

Det er ikke så mye vanskeligere,

det er bare det at hæren ligger så langt foran.

Det er fordi NATO er kjent med hærens arbeid,

det har tatt lengre tid å få på plass politiet,

men vi hadde en del suksess med politiet i fjor.

Vær forsiktig.

Når folk ser, befolkningen og de andre sektorer av det sivile samfunnet,

at andre sektorer av regjeringen gjør det bra,

ser de på dem som en modell, og de kan automatisk bli inspirert

og motivert til å gjøre det samme.

Når de ser at det militære gjennomfører anskaffelser

og handler på et rettferdig grunnlag, på et ærlig grunnlag,

ser folk at dette er en organisasjon som er der, som de kan se opp til.

Hvor viktig er det å bygge ferdigheter og kapasitet?

Hvis du ser på treningen til det afghanske politiet,

har et av de største problemene vært

at mange av dem ikke kan lese og skrive.

Så, på alle disse områdene må man sørge for et visst utdanningsnivå

som vil gi dem mulighet til å bli trenet, som kartlesing,

og alle de andre viktige aspektene,

som kommer gjennom en innsats over en rekke år.

Problemene med narkotika, korrupsjon, dårlig styring,

kan alle i stor grad rettes opp

gjennom kapasitetsbygging og utdanning for fremtidige generasjoner.

Få orden på strukturene

slik at man kan tilpasse oppførselen til troen.

I hvor stor grad er det behov for en endring i tenkemåte?

Å bekjempe denne korrupsjonen er ikke bare et militært spørsmål, langt i fra.

Vi er bare en aktør innen et veldig, veldig omfattende tema.

Vårt hovedredskap er å innprente den rette tenkemåte i folk

Å bevise at ting kan gjøres på en annen måte

og være sikre på at folk vi snakker med deler de samme verdier.

Er korrupsjon del av den afghanske kulturen?

Denne uken har vi snakket om det faktum at korrupsjon

i Afghanistan kan være kulturelt. Jeg godtar ikke det.

Jeg tror at korrupsjon er en del av en praksis, ikke del av en kultur.

Spør de fleste afghanere hva korrupsjon er. De forstår, de vil ikke ha det.

Noen sier at korrupsjon er en integrert del av den afghanske regjering,

så vi bør ikke gnåle på det aspektet igjen og igjen.

Men hvis det var så integrert i den afghanske væremåte,

hvorfor er det afghanske folket så opprørt over korrupsjon?

Hva ville det å mislykkes i å bekjempe korrupsjon bety?

Alle disse regionale aktørene vil bli oppmuntret og motivert.

Den siste trusselen for oss, for våre fordeler, for våre interesser,

var det internasjonale samfunnet,

og de har nå blitt slått, så det er oss nå.

Det ville være det verste marerittet for alle.

Hvis ting ikke blir reversert vil de bryte løs deler av Afghanistan

og endre det til sine kongeriker, styre som krigsherrer,

og narkotikahandelen vil trolig øke.

Ett av problemene er at korrupsjon kan forårsake

en eksistensiell trussel mot den afghanske regjeringen.

Hvis denne overgangen er reversibel

og vi ser at regjeringen faller på grunn av korrupsjon.

Det kan forårsake at vår misjon mislykkes. Vi ønsker at den skal lykkes på lang sikt.

Jeg tror at fordi vi kan mislykkes på grunn av korrupsjon

utgjør den en potensiell, eksistensiell trussel mot NATO.

Del dette    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink