NATO REVIEW 2011
Издание 1: Жадни за действие в областта на климата?
Издание 2: Социалните медии - власт за обикновените хора?
Текущо издание
Защо партньорите на НАТО имат значение
В следващия брой В следващия брой
 Видео
 RSS
 Абонамент
Всички архивни материали - График
ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
© - Относно
  
 Абонамент
Защо партньорите на НАТО имат значение
През последните години много се изписа за потенциалните нови членове на НАТО. Много по-малко обаче се говореше за партньорите, които често дават значителен принос към операциите на Алианса. Защо тези страни правят това? Добре ли партнира НАТО с тях и с международните организации? "НАТО Преглед" се спира на тази тема.
НАТО променя начина, по който работи с партньорите си. Посланик Дирк Бренгелман, Помощник Генерален секретар по политическите въпроси и политиката на сигурност, пояснява какво означава тази промяна за двете страни.
Малко държави са партнирали толкова с НАТО на фронтовата линия, колкото Швеция. От Босна до Либия, тя редовно участва в ръководените от НАТО операции. Как възприема Швеция новите партньорски структури в Алианса?
Кои са партньорите на НАТО? И какво вършат? Този Фото разказ представя някои факти и цифри за държавите, които си взаимодействат с НАТО.
НАТО установи трайно партньорство с Афганистан. Тъй като преходът започва и скоро Афганистан сам ще поеме грижата за своята сигурност, "НАТО Преглед" се пита дали борбата с корупцията няма да се превърне в основната тема в това партньорство. Какво би означавала загубата на тази битка за Афганистан и НАТО?
Нараства ли значението на партньорството на НАТО с редица държави? Дали то не е един по-евтин начин да се гарантира сигурността? Не е ле ключът към всеобхватния подход в областта на сигурността? Този видеофилм показва промените в отношенията и кой се ползва от тях.
От една страна, най-големият политическо-военен съюз в историята, закрилящ над 900 милиона души. От друга, втората по големина държава в света, чието население скоро надвиши един милиард. Какво е взаимодействието помежду им? Микаел Рюле анализира възможностите Индия да стане може би най-голямата партньорска страна.

Върнете се назад в часовете по физическо в училище. Ако са били като моите, сигурно в един момент се е наложило да се съберат отбори за някоя колективна игра. Започва подборът на членовете на всеки отбор и мнозина като мен се страхуват да не са последните избрани.

Това е било първият ни избор на партньори. Кой е най-подходящ? Кой беше най-добрият? Или честно, понякога просто кой е най-популярен?Понякога се налага да се посъветваме, за да видим кой най-много ще помогтне на отбора.

Сега си представете, че ролите са разменени.

Върнете се назад в часовете по физическо в училище. Ако са били като моите, сигурно в един момент се е наложило да се съберат отбори за някоя колективна игра. Започва подборът на членовете на всеки отбор и мнозина като мен се страхуват да не са последните избрани.

Това е било първият ни избор на партньори. Кой е най-подходящ? Кой беше най-добрият? Или честно, понякога просто кой е най-популярен?Понякога се налага да се посъветваме, за да видим кой най-много ще помогтне на отбора.

Сега си представете, че ролите са разменени.Спомняте си как сте чакали да бъдете избрани. Сега вие можете да кажете кой отбор избирате. Нещо подобно се случи в областта на сигурността. Партньорите не чакат да бъдат избрани. Те сами избират. И това е от полза за НАТО, който е безкрайно доволен да има надеждни и стабилни нови партньори.

В този брой обсъждаме защо НАТО се нуждае от партньори и защо те имат нужда от Алианса. Каква е ползата и мотивацията? Да смятаме ли, че партньорството - за разлика от по-опасния, труден и сложен път на членството - е новото разковниче в областта на сигурността през XXI век?

С отдалечавнето наа Студената война не става ли все по-трудно да се отстояват старите позиции за нас или против нас ? И ако е така, това не налага ли все повече да използваме партньорството, официално или неофициално?

Анализираме също дали сегашната среда, в икономическо отношение и от гледна точка на заплахите за сигурността, не облагоприятства разширеното партньорство.

Потърсихме мнението на военните (включително върховния съюзен командващ по трансформацията генерал Абрайъл), на анализатори, неправителствени организации и преподаватели за ролята на партньорството и евентуалното му развитие.

Пол Кинг

Главен редактор, "НАТО Преглед"