NATO REVIEW 2011
Utgave 3: Hvorfor NATOs partnere er viktige
Utgave 4: Små våpen, stor innflytelse
Denne utgaven:
NATO-Russland-forbindelser: 20 år etter USSR
I neste utgave Balkan etter Mladic: en ny sikkerhet?
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
 Abonner
NATO-Russland-forbindelser: 20 år etter USSR
NATO og Russland samarbeider i Afghanistan, mot terrorisme, søk og redning og på mange andre områder. Så hvor er problemet? I denne utgaven ser vi fra begge vinkler hva som har gått bra – og ikke så bra – i NATO-Russland-forholdet. Og hvordan dette snart må endres.
Hvordan ser russiske eksperter på NATOs forhold under utvikling med NATO på slike områder som missilforsvar, Afghanistan og andre sikkerhetsspørsmål? Her presenterer vi resultatene av en meningsmåling blant russiske eksperter av det uavhengige atlantiske initiativet.
James Sherr fra Chatham House mener at forskjellig forståelse på begge sider av NATO-Russland-forbindelsen fortsetter å føre til uønskede resultater. Og til denne broen er krysset vil samarbeid ikke føre til harmoni, hevder han.
Robert Pszczel er NATOs ansikt i Russland. Som leder av NATOs Moskva-kontor både snakker han – og lytter til meningene – om NATOs partnerskap med Russland og hvordan det utvikler seg. Her forklarer han noen av tilbakemeldingene – og hvorfor det er positivt å være optimist.
I dag er tiden moden for at Russland og NATO skal slutte å se hverandre gjennom kaldkrigprismet, hevder Fjodor Lukjanov. Utfordringene i det 21. århundre krever at begge parter utfordrer gamle tanker fra det 20. århundre.
Forholdet mellom Russland og NATO synes å være forutbestemt til å ha både topper og bølgedaler, hevder Konstatin Eggert. Men det er Russlands andre regionale forbindelser som kanskje snart når toppen av landets sikkerhetsagenda.
Det har vært store forbedringer i det praktiske samarbeidet mellom NATO og Russland, hevder Andrew Monaghan. Men dypere, ekte møter om forståelsen av hverandres roller er fortsatt vanskelige å få til.

Brobygging i 20 år

Når vi minnes Sovjetunionens sammenbrudd for 20 år siden synes det nå passende å trekke frem igjen ordene til Winston Churchill.

Noen vil finne det passende å gripe til hans definerende tale i Fulton Mussouri for 65 år siden, da han la begrepet ”jernteppet” til det vanlige ordforrådet.

Men ut fra de artiklene vi har i denne utgaven ble jeg mer minnet på hans treffende bemerkninger om utdanning. ”Mange av oss ønsker å lære,” sa han, ”men få av oss ønsker å bli belært.”

Når vi minnes Sovjetunionens sammenbrudd for 20 år siden synes det nå passende å tilbake erindre til ordene til Winston Churchill.

Noen vil finne det passende å gripe til hans definerende tale i Fulton Mussouri for 65 år siden, da han la begrepet ”jernteppet” til det vanlige ordforrådet.

Men ut fra de artiklene vi har i denne utgaven ble jeg mer minnet på hans treffende bemerkninger om utdanning. ”Mange av oss ønsker å lære,” sa han, ”men få av oss ønsker å bli belært.”

Kanskje det er denne dynamikken som ligger i kjernen av forbindelsen mellom NATO og Russland. Begge har mye å tilby. Og begge sider vet det.

De to sider har gjort store fremskritt innen praktisk samarbeid. Men likevel, forholdet synes fortsatt ikke å ha fastslått hvem som leder og hvor. Heller ikke om det er et behov for en enkelt leder.

På en måte er det å se på Russland og NATO som like partnere som å sammenlikne epler og pærer.

  • Russlands historie strekker seg århundrer tilbake. NATOs er bare 62 år gammel .
  • Russland er en suveren stat. NATO er en allianse.
  • Og Russland har forsvart seg på en vellykket måte mot angrep som strekker seg fra Napoleons armeer til Hitlers panserstyrker. Ikke noe NATO-land har noen gang blitt invadert etter å ha blitt med i NATO.
  • .

Men Russland var sentrum i et viktig, gammelt imperium, Sovjetunionen. Og NATO var Vestens motvekt.

Siden slutten på Sovjetunionen har begge parter klart erklært at ingen er den andres fiende. Begge parter har øket samarbeidet. Men, spørsmålet gjenstår, selv 65 år etter Churchills tale i USA – henger skyggen av deres tidligere forhold fortsatt over dagens?

Paul King