Der ekspertene kommer for å snakke

Mladic, rettferdighet og 2011: synspunkter fra Serbia

For Serbia har 2011 markert det året da landet oppfylte sine siste forpliktelser til Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag. Landets vei til EU kan nå være mye lettere. Men som serbiske politikere peker på, er landet nå mer fokusert på å gå tilbake til sin tidligere rolle som kraftsentrum på Balkan.

Mladic, rettferdighet og 2011:

synspunkter fra Serbia

Den 31. mai 2011

tok et jetfly med general Ratko Mladic av fra Beograd.

Bestemmelsessted: Haag.

Reisen var starten på rettferdighet

for ofrene for Mladics påståtte krigsforbrytelser.

Det var også begynnelsen på en ny reise for Serbia,

som hadde opplevd at landets reintegrering i det internasjonale samfunnet og EU

var blokkert til den siste av de mistenkte for krigsforbrytelser ble overlevert.

Det som var blitt krevd av Serbia ble nå levert av Serbia.

Så hvor går landet nå?

Vi spurte serbiske politikere

hvordan de mener hendelsene i mai 2011 har berørt deres land.

Vi begynte med å spørre:

Hvorfor ble Mladic arrestert akkurat da?

Vi har ikke arrestert Mladic for politisk gevinst,

vi kalkulerte heller ikke om det ville skade oss politisk.

Det var en juridisk og internasjonal forpliktelse for Serbia.

Det var vår moralske forpliktelse for uskyldige, bosniske ofre

og en måte for det demokratiske Serbia å si at vi ikke ser gjennom fingrene,

at vi fordømmer de forferdelige forbrytelsene.

Men samtidig også for å si

at en forbryter kan ikke være et helt folk, at skylden har et navn.

Og derfor må nå general Mladic svare på anklagene

der det bør skje, i Haag.

Arrestasjon er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse.

Og jeg tror at det som er viktig for fremtiden for Bosnia-Hercegovina

faktisk er å innse at landet utgjøres av tre samfunn

og at alle endringer krever enighet

mellom de tre samfunnene. Serbia vil ikke støtte noen tiltak

som kan føre til et sammenbrudd i landet.

En ny horisont viser seg for Serbia, men det er et land

der gjennomsnittsalderen er relativt høy, nemlig 40 år.

Kan det store antall personer med friske minner om krigen

holde landet tilbake?

Serbia er et land der tradisjonalistiske synspunkter rår

og den litt høyere gjennomsnittsalderen er kanskje ikke i landets favør.

Uansett, vi politikere prøver å forklare innbyggerne

hvilken betydning EU-tilknytning har for deres daglige liv.

Yngre folk samarbeider selvfølgelig

med kolleger fra europeiske land. De reiser mer,

særlig etter at det ble innført et visumfritt regime for Serbia.

Vi politikere må forklare folk, uansett alder,

hvordan vi ser på fremtiden.

Tilby dem en bedre fremtid og få deres støtte.

Gjennomsnittsalderen sinker oss kanskje.

Noen av befolkningen levde gjennom krigsårene

og kan finne det litt vanskeligere å glemme dem.

Den nye generasjonen, som nå vokser opp,

kjenner dem ikke, og de er fremtiden.

Men for Serbia har 2011 ikke bare dreid seg om Mladic' arrestasjon.

Landets øvrige utvikling kan vise seg å være like viktig

for å fremme landets fremtid,

som arrestasjonen av Mladic er viktig for landets fortid.

Det har vært alle typer hendelser i 2011, gode og dårlige.

Vi vil åpne den første Fiat-fabrikken i Serbia,

den første bilfabrikken i Europa på fem år.

Vi vil få 3 milliarder dollar til direkte investeringer,

vi avrundet vårt samarbeid med Haag

Og som EC viser har vi hatt en veldig sterk reform.

Vi gratulerer Serbia og Kroatia

for programmene i deres bilaterale reformer.

Din holdning til Bosnia-Hercegovina

og den parlamentariske løsningen vedrørende Srebrenica

er også et viktig element for stabilitet på Balkan.

Vi burde glemme den stygge delen av vår nære fortid som skiller oss.

Vi bør bygge broer av vennskap og samarbeid i stedet.

Når det gjelder vår felles fremtid i EU, vil det virkelig være bedre

enn om vi skulle forbli utenfor EU,

adskilt og med fortsatt mistillit som deler oss.

Fremfor alt vil vi ikke ha noen grenser.

Deretter vil det være fri flyt av varer, kapital, folk og ideer.

Folk vil møtes i mye større utstrekning enn i dag.

Og når ideer og folk møtes, fører det til nye, bedre ideer.

Nok en fordel: Serbia har den største befolkningen i regionen

og de beste forutsetninger for å være en leder

både i prosessen med euro-atlantisk integrering,

og senere, når vi er alle medlemmer av EU

og forhåpentligvis på et punkt også av NATO.

Og endelig kan 2011 vise seg å være det året når Serbia begynner å ta tilbake

sin posisjon som kraftsenteret på Vest-Balkan,

med støtte fra resten av Vest-Balkan.

Året da dets posisjon ikke lenger sees på å peke mot øst eller vest,

men ganske enkelt som del av en ny region av Europa.

80% av investeringene i Serbia kommer fra EU.

70% av bankressursene er fra eurosonen.

Vi er åpne for investeringer fra Kina.

Det har på en måte vært stadige forsøk på å stereotypifisere Serbia:

øst - vest. Som hvert land i Europa

ser vi etter mangfold for å komme gjennom denne krisen.

Poenget er at vi bør ha tillit til hverandre.

Legge den stygge fortiden bak oss og dele det som var hyggelig i vår fortid.

Vi bør bygge vår felles fremtid

på grunnlag av de hyggelige tingene i vår fortid

for endelig å bli europeere og slutte bare å være folk fra Balkan.

Mladic, rettferdighet og 2011:

synspunkter fra Serbia

Den 31. mai 2011

tok et jetfly med general Ratko Mladic av fra Beograd.

Bestemmelsessted: Haag.

Reisen var starten på rettferdighet

for ofrene for Mladics påståtte krigsforbrytelser.

Det var også begynnelsen på en ny reise for Serbia,

som hadde opplevd at landets reintegrering i det internasjonale samfunnet og EU

var blokkert til den siste av de mistenkte for krigsforbrytelser ble overlevert.

Det som var blitt krevd av Serbia ble nå levert av Serbia.

Så hvor går landet nå?

Vi spurte serbiske politikere

hvordan de mener hendelsene i mai 2011 har berørt deres land.

Vi begynte med å spørre:

Hvorfor ble Mladic arrestert akkurat da?

Vi har ikke arrestert Mladic for politisk gevinst,

vi kalkulerte heller ikke om det ville skade oss politisk.

Det var en juridisk og internasjonal forpliktelse for Serbia.

Det var vår moralske forpliktelse for uskyldige, bosniske ofre

og en måte for det demokratiske Serbia å si at vi ikke ser gjennom fingrene,

at vi fordømmer de forferdelige forbrytelsene.

Men samtidig også for å si

at en forbryter kan ikke være et helt folk, at skylden har et navn.

Og derfor må nå general Mladic svare på anklagene

der det bør skje, i Haag.

Arrestasjon er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse.

Og jeg tror at det som er viktig for fremtiden for Bosnia-Hercegovina

faktisk er å innse at landet utgjøres av tre samfunn

og at alle endringer krever enighet

mellom de tre samfunnene. Serbia vil ikke støtte noen tiltak

som kan føre til et sammenbrudd i landet.

En ny horisont viser seg for Serbia, men det er et land

der gjennomsnittsalderen er relativt høy, nemlig 40 år.

Kan det store antall personer med friske minner om krigen

holde landet tilbake?

Serbia er et land der tradisjonalistiske synspunkter rår

og den litt høyere gjennomsnittsalderen er kanskje ikke i landets favør.

Uansett, vi politikere prøver å forklare innbyggerne

hvilken betydning EU-tilknytning har for deres daglige liv.

Yngre folk samarbeider selvfølgelig

med kolleger fra europeiske land. De reiser mer,

særlig etter at det ble innført et visumfritt regime for Serbia.

Vi politikere må forklare folk, uansett alder,

hvordan vi ser på fremtiden.

Tilby dem en bedre fremtid og få deres støtte.

Gjennomsnittsalderen sinker oss kanskje.

Noen av befolkningen levde gjennom krigsårene

og kan finne det litt vanskeligere å glemme dem.

Den nye generasjonen, som nå vokser opp,

kjenner dem ikke, og de er fremtiden.

Men for Serbia har 2011 ikke bare dreid seg om Mladic' arrestasjon.

Landets øvrige utvikling kan vise seg å være like viktig

for å fremme landets fremtid,

som arrestasjonen av Mladic er viktig for landets fortid.

Det har vært alle typer hendelser i 2011, gode og dårlige.

Vi vil åpne den første Fiat-fabrikken i Serbia,

den første bilfabrikken i Europa på fem år.

Vi vil få 3 milliarder dollar til direkte investeringer,

vi avrundet vårt samarbeid med Haag

Og som EC viser har vi hatt en veldig sterk reform.

Vi gratulerer Serbia og Kroatia

for programmene i deres bilaterale reformer.

Din holdning til Bosnia-Hercegovina

og den parlamentariske løsningen vedrørende Srebrenica

er også et viktig element for stabilitet på Balkan.

Vi burde glemme den stygge delen av vår nære fortid som skiller oss.

Vi bør bygge broer av vennskap og samarbeid i stedet.

Når det gjelder vår felles fremtid i EU, vil det virkelig være bedre

enn om vi skulle forbli utenfor EU,

adskilt og med fortsatt mistillit som deler oss.

Fremfor alt vil vi ikke ha noen grenser.

Deretter vil det være fri flyt av varer, kapital, folk og ideer.

Folk vil møtes i mye større utstrekning enn i dag.

Og når ideer og folk møtes, fører det til nye, bedre ideer.

Nok en fordel: Serbia har den største befolkningen i regionen

og de beste forutsetninger for å være en leder

både i prosessen med euro-atlantisk integrering,

og senere, når vi er alle medlemmer av EU

og forhåpentligvis på et punkt også av NATO.

Og endelig kan 2011 vise seg å være det året når Serbia begynner å ta tilbake

sin posisjon som kraftsenteret på Vest-Balkan,

med støtte fra resten av Vest-Balkan.

Året da dets posisjon ikke lenger sees på å peke mot øst eller vest,

men ganske enkelt som del av en ny region av Europa.

80% av investeringene i Serbia kommer fra EU.

70% av bankressursene er fra eurosonen.

Vi er åpne for investeringer fra Kina.

Det har på en måte vært stadige forsøk på å stereotypifisere Serbia:

øst - vest. Som hvert land i Europa

ser vi etter mangfold for å komme gjennom denne krisen.

Poenget er at vi bør ha tillit til hverandre.

Legge den stygge fortiden bak oss og dele det som var hyggelig i vår fortid.

Vi bør bygge vår felles fremtid

på grunnlag av de hyggelige tingene i vår fortid

for endelig å bli europeere og slutte bare å være folk fra Balkan.

Les mer:Balkan
Ny for NATO Nytt?
Les mer:
sitater
Paddy Ashdown
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Jeg tror ikke at Bosnia er klar for forsoning,
men jeg tror de er klare for sannheten
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube