Der ekspertene kommer for å snakke

Synspunkter fra regionen

Hvordan ser landene i det tidligere Jugoslavia på hendelsene i 2011, inkludert arrestasjonen av general Ratko Mladic? NATO Nytt intervjuer sentrale aktører fra regionen for å finne det ut.

Mladic, Srebrenica og rettferdighet; synspunkter fra regionen

Arrestasjonen av Ratko Mladic var en milepæl.

Ikke bare for ofrenes familier som led i Srebrenica og Sarajevo,

eller de mange tusener som overlevde angrepene

fra soldater under hans kommando, men for en hel region,

regionen Vest-Balkan.

Før han ble arrestert var det et åpent sår som lå i hjertet av regionen.

Nå som han venter på rettsak i Haag,

spør NATO Nytt de på Balkan

hvordan arrestasjonen av ham kan være gunstig for hele regionen

og hva mer som gjenstår for å fullføre forsoningen.

Serge Brammertz, til høyre,

er anklager

ved Den internasjonale domstolen

for det tidligere Jugoslavia i Haag.

I alle mine møter med ofrene i Bosnia,

var alltid dette deres første ønske:

å se Mladic og Karadzic for retten

i Haag.

Og dette synet, at dette var mer enn bare nok en arrestasjon,

blir gjentatt av de i regionen.

Dette hadde særlig virkning på den politiske arena,

den serbiske, politiske arena.

Vi finner de samme typer spørsmål som har påvirket

integreringsarbeidet i hvert land,

men dette er svært viktig når det gjelder den serbiske situasjonen.

Vel, jeg tror at arrestasjonen av Mladic

og deretter Hadzic,

i løpet av eller før sommeren

var et avgjørende element som åpnet den fremtidige integreringen

av først og fremst Serbia .

Jeg tror at det var noe vi ba om som et bevis

på ærlig samarbeid med ICTY, og de ga det.

Så det var et viktig skritt som president Tadic

og hans regjering tok den gangen.

Jeg tror at det også i Serbia er en erkjennelse

av ansvaret til de personene

som tiltales i Haag.

Vi dømmer ikke folk, vi dømmer ikke land,

vi dømmer enkeltpersoner

for deres personlige, individuelle, kriminelle ansvar.

Den trolig største, enkeltstående innflytelsen av Mladic' arrestasjon

er at den fjerner det siste, store hinderet

for Serbias mulige kandidatur for å bli med i EU.

Vi vil bli veldig glade for å se at hvert enkelt land i regioonen

kommer ett skritt nærmere integreringen

fordi dette skaper det miljøet som vi alle håper på

for å se at Makedonia blir del av hele EU.

Serbia er en viktig aktør i regionen.

Det er et stort land, men det har også ...

Det kan ha innflytelse, positiv eller negativ.

Det kan bidra i regionen, det kan bidra til å løse problemene

eller det kan forårsake blokkering av problemene.

Og defor trenger vi et Serbia som ser fremover,

som ser på fremtiden.

Jakten på og arrestasjonen av høyprofilerte krigsforbrytermistenkte,

slike som Ratko Mladic

og Radovan Karadzic,

skapte overskrifter. Men det er mange andre,

mindre sensasjonelle spørsmål som regionen fortsatt må håndtere.

Regionen er ikke uten sine problemer.

Mange utfordringer gjenstår.

Styrking av de politiske institusjonene,

å ferdigstille reformene innen domstolene,

kampen mot organisert kriminalitet og korrupsjon,

å sikre talefrihet

og fostre levedyktig, langsiktig og økonomisk vekst.

Alle de andre sakene er mer praktiske.

De er selvfølgelig gså veldig vanskelige: tilbakeføring av flyktninger, eller IDPer,

er noe svært vanskelig for debatten,

men jeg tror det er mye mer håndterlig,

bare dette forsoningsspørsmålet har blitt løst.

2011 har sett spørsmålet om Kosovo klatre oppover agendaen

på Vest-Balkan.

Sammenstøt mellom serbere og kosovarer og NATOs KFOR-tropper

som prøver å holde orden mellom de to,

har skapt dårlige følelser, skader og til og med død.

Det viktige nå er å sørge for at Serbia-Kosovo-spørsmålet

håndteres av begge sider uten noen flere konflikter.

Vi har foreslått kandidatstatus

på bakgrunn av at Serbia igjen engasjerer seg

i dialogen med Kosovo og implementerer i god tro

de avtaler man har kommet frem til i dag.

Det vil ikke bli forsoning hvis ikke og før vi har

stilt de kriminelle for retten.

Så det er gjort, dette er over og det var et veldig viktig skritt.

Fra nå av må vi .... Vi arbeider med forholdene mellom Serbia og Kosovo.

Dialogen fortsetter, vi håper at de vil få resultater.

Men kanskje det som trengs mest nå,

er en ny vurdering av alle landene på Vest-Balkan

eller hvordan de må forandre seg i denne nye

tiden etter arrestasjon av kriminelle fra krigen.

Kosovos minister for europeisk integrering mener

at dette betyr kulturell, like mye som økonomisk og sosial reform.

Jeg vokste opp i et land der å velte systemet

var en måte å overleve på.

Å ikke betale skatt var en patriotisk handling

fordi vi ikke ønsket å bidra til maskineriet

og en struktur som ikke var vår egen.

Kosovo og alle landene i regionen trenger mye mer...

mye dypere, kulturell reform.

Endelig, denne arrestasjonen kan føre til det øyeblikket

når landene i Vest-Balkan reverserer prosessen

med å trekke seg tilbake fra hverandre og og heller gå fremover sammen,

med mye mer regionalt samarbeid og mindre konflikt.

Jeg tror at det er avgjørende at vi viser vår egen, regionale kapasitet

til samarbeid oss imellom.

Fordi en dag, når det for hvert enkelt av våre land

vil være en stol i EU-rådet,

må vi handle som del av et system.

Vi har en viss tradisjon når det gjelder dette,

men i europeisk sammenheng vil det være en annerledes.

Så jeg vil fullt og helt være enig i utsiktene

for å øke muligheten for å føre våre land

nærmere EU hvis vi virkelig styrker

og hvis vi lykkes i å fremme denne samarbeidsånden

i regional målestokk.

Jeg tror vi trenger mye ... mer regionalt samarbeid.

Vi har tendens til å si at vi må kople sammen Balkan.

Dette var tidligere ett land, det delte seg i forskjellige.

Men vi trenger å kobles sammen. Ikke bare i visa-spørsmål, men man trenger...

Innen energi, innen infrastruktur,

innen mange saker kan det være mer regionalt samarbeid.

Mladic, Srebrenica og rettferdighet; synspunkter fra regionen

Arrestasjonen av Ratko Mladic var en milepæl.

Ikke bare for ofrenes familier som led i Srebrenica og Sarajevo,

eller de mange tusener som overlevde angrepene

fra soldater under hans kommando, men for en hel region,

regionen Vest-Balkan.

Før han ble arrestert var det et åpent sår som lå i hjertet av regionen.

Nå som han venter på rettsak i Haag,

spør NATO Nytt de på Balkan

hvordan arrestasjonen av ham kan være gunstig for hele regionen

og hva mer som gjenstår for å fullføre forsoningen.

Serge Brammertz, til høyre,

er anklager

ved Den internasjonale domstolen

for det tidligere Jugoslavia i Haag.

I alle mine møter med ofrene i Bosnia,

var alltid dette deres første ønske:

å se Mladic og Karadzic for retten

i Haag.

Og dette synet, at dette var mer enn bare nok en arrestasjon,

blir gjentatt av de i regionen.

Dette hadde særlig virkning på den politiske arena,

den serbiske, politiske arena.

Vi finner de samme typer spørsmål som har påvirket

integreringsarbeidet i hvert land,

men dette er svært viktig når det gjelder den serbiske situasjonen.

Vel, jeg tror at arrestasjonen av Mladic

og deretter Hadzic,

i løpet av eller før sommeren

var et avgjørende element som åpnet den fremtidige integreringen

av først og fremst Serbia .

Jeg tror at det var noe vi ba om som et bevis

på ærlig samarbeid med ICTY, og de ga det.

Så det var et viktig skritt som president Tadic

og hans regjering tok den gangen.

Jeg tror at det også i Serbia er en erkjennelse

av ansvaret til de personene

som tiltales i Haag.

Vi dømmer ikke folk, vi dømmer ikke land,

vi dømmer enkeltpersoner

for deres personlige, individuelle, kriminelle ansvar.

Den trolig største, enkeltstående innflytelsen av Mladic' arrestasjon

er at den fjerner det siste, store hinderet

for Serbias mulige kandidatur for å bli med i EU.

Vi vil bli veldig glade for å se at hvert enkelt land i regioonen

kommer ett skritt nærmere integreringen

fordi dette skaper det miljøet som vi alle håper på

for å se at Makedonia blir del av hele EU.

Serbia er en viktig aktør i regionen.

Det er et stort land, men det har også ...

Det kan ha innflytelse, positiv eller negativ.

Det kan bidra i regionen, det kan bidra til å løse problemene

eller det kan forårsake blokkering av problemene.

Og defor trenger vi et Serbia som ser fremover,

som ser på fremtiden.

Jakten på og arrestasjonen av høyprofilerte krigsforbrytermistenkte,

slike som Ratko Mladic

og Radovan Karadzic,

skapte overskrifter. Men det er mange andre,

mindre sensasjonelle spørsmål som regionen fortsatt må håndtere.

Regionen er ikke uten sine problemer.

Mange utfordringer gjenstår.

Styrking av de politiske institusjonene,

å ferdigstille reformene innen domstolene,

kampen mot organisert kriminalitet og korrupsjon,

å sikre talefrihet

og fostre levedyktig, langsiktig og økonomisk vekst.

Alle de andre sakene er mer praktiske.

De er selvfølgelig gså veldig vanskelige: tilbakeføring av flyktninger, eller IDPer,

er noe svært vanskelig for debatten,

men jeg tror det er mye mer håndterlig,

bare dette forsoningsspørsmålet har blitt løst.

2011 har sett spørsmålet om Kosovo klatre oppover agendaen

på Vest-Balkan.

Sammenstøt mellom serbere og kosovarer og NATOs KFOR-tropper

som prøver å holde orden mellom de to,

har skapt dårlige følelser, skader og til og med død.

Det viktige nå er å sørge for at Serbia-Kosovo-spørsmålet

håndteres av begge sider uten noen flere konflikter.

Vi har foreslått kandidatstatus

på bakgrunn av at Serbia igjen engasjerer seg

i dialogen med Kosovo og implementerer i god tro

de avtaler man har kommet frem til i dag.

Det vil ikke bli forsoning hvis ikke og før vi har

stilt de kriminelle for retten.

Så det er gjort, dette er over og det var et veldig viktig skritt.

Fra nå av må vi .... Vi arbeider med forholdene mellom Serbia og Kosovo.

Dialogen fortsetter, vi håper at de vil få resultater.

Men kanskje det som trengs mest nå,

er en ny vurdering av alle landene på Vest-Balkan

eller hvordan de må forandre seg i denne nye

tiden etter arrestasjon av kriminelle fra krigen.

Kosovos minister for europeisk integrering mener

at dette betyr kulturell, like mye som økonomisk og sosial reform.

Jeg vokste opp i et land der å velte systemet

var en måte å overleve på.

Å ikke betale skatt var en patriotisk handling

fordi vi ikke ønsket å bidra til maskineriet

og en struktur som ikke var vår egen.

Kosovo og alle landene i regionen trenger mye mer...

mye dypere, kulturell reform.

Endelig, denne arrestasjonen kan føre til det øyeblikket

når landene i Vest-Balkan reverserer prosessen

med å trekke seg tilbake fra hverandre og og heller gå fremover sammen,

med mye mer regionalt samarbeid og mindre konflikt.

Jeg tror at det er avgjørende at vi viser vår egen, regionale kapasitet

til samarbeid oss imellom.

Fordi en dag, når det for hvert enkelt av våre land

vil være en stol i EU-rådet,

må vi handle som del av et system.

Vi har en viss tradisjon når det gjelder dette,

men i europeisk sammenheng vil det være en annerledes.

Så jeg vil fullt og helt være enig i utsiktene

for å øke muligheten for å føre våre land

nærmere EU hvis vi virkelig styrker

og hvis vi lykkes i å fremme denne samarbeidsånden

i regional målestokk.

Jeg tror vi trenger mye ... mer regionalt samarbeid.

Vi har tendens til å si at vi må kople sammen Balkan.

Dette var tidligere ett land, det delte seg i forskjellige.

Men vi trenger å kobles sammen. Ikke bare i visa-spørsmål, men man trenger...

Innen energi, innen infrastruktur,

innen mange saker kan det være mer regionalt samarbeid.

Les mer:Balkan
Ny for NATO Nytt?
Les mer:
sitater
Paddy Ashdown
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Jeg tror ikke at Bosnia er klar for forsoning,
men jeg tror de er klare for sannheten
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube