JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Optimizmus alebo realizmus?

Get the Flash Player to see this player.

Existujú realistické riešenia ohrozenia klimatických podmienok a potravy? Je ešte dosť času pre zamedzenie najhorším dôsledkom? Aké sú možné odpovede stojace za úvahu?

 Titulky: On / Off

Existuje riešenie pre zabezpečenie

potravy v budúcnosti?

K dispozícii sú technologické

postupy, pripravené k použitiu,

avšak neaplikované,

ktoré môžu nahradiť fosilné palivá,

na ktorých energeticky závisíme.

Nepotrebujeme nové vynálezy.

Vydajme peniaze. Nie je ich tak veľa.

Koniec koncov, peniaze na dovolenku

máte vždy. Cestujte vlakom.

Po vašich prieskumoch ste prehlásil,

že ste nedefinovaný optimista.

Prečo?

Povedal by som, že som väčším optimistom,

než pred začiatkom môjho prieskumu,

čo nie je to isté, ako

byť nespútaným optimistom.

Keď niekto do takého prieskumu ide,

tak vie, že otepľovanie prebieha,

a konštatuje, že veľa prospešného

nebolo doposiaľ vykonané.

Domnievam sa, že od podpisu

Kyotského protokolu v roku 1997,

sa priemerný ročný vzrast emisií

globálne pohybuje medzi 1% a 3%.

To nie je práve veľký pokrok, že áno?

A riešenie nie je v dohľade.

Ja taktiež nevidím riešenie

a obávam sa najhoršieho. Najhoršie nás

pravdepodobne v budúcnosti neminie,

ale čo som konštatoval v súčasnosti, po určitej

dobe strávenej s rôznymi expertmi,

sú spôsoby riešenia tohto problému,

bez ohľadu na straty,

ktoré sa javia katastrofické.

Dôjde k veľkým stratám.

Je už neskoro, aby k nim nedošlo.

Existujú technológie,

ktoré sú zoširoka k dispozícii,

neaplikované, pripravené k použitiu.

Ako ich môže obyčajný človek

rozoznať?

Musíme zmeniť systém,

a nesnažiť sa o politickú revolúciu,

je potrebné rýchle reštrukturalizovať

svetovú ekonomiku.

Prejsť od fosílnych palív na veternú,

slnečnú a geotermickú energiu.

Musíme rýchlo a účelne zvýšiť

energetickú efektívnosť ekonomiky.

Povedal ste, že 1% investícií

do nových technológií

môže mať kľúčovú úlohu pri odstránení

niektorých bezpečnostných problémov.

Ukázalo sa, že

existujú alternatívy,

ktoré je potrebné preskúmať

v rámci skutočného fyzického

zastavenia otepľovania

priamou intervenciou

v atmosfére, ktoré by boli

provizórnymi opatreniami,

ale ešte nie konečnými riešeniami.

Boli by to opatrenia k získaniu ďalšieho

desaťročia k zníženiu emisií

a neprekročeniu limitov.

Hovorí sa tomu geo-engineering.

Zahŕňa vypustenie aerosólov do stratosféry

za účelom redukcie slnečného svitu,

zhustenie oblakov nad oceánom

za rovnakým účelom.

A hľadá ďalšie spôsoby jednoduchého

riešenia tohto problému

priamou fyzickou intervenciou

s cieľom udržania optimálnych teplôt,

aj keď pracujeme na programe

upustenia od fosílnych palív.

Pretože to je ... Mohli by sme tak postupovať,

ale v tomto ohľade by bolo potrebné

heroického úsilia jednať dostatočne rýchlo,

aby sme zamedzili prekročeniu

o dva stupne Celzia.

Je to možné, môžem v to veriť?

Áno. A deda Mráza tiež.

Existuje riešenie pre zabezpečenie

potravy v budúcnosti?

K dispozícii sú technologické

postupy, pripravené k použitiu,

avšak neaplikované,

ktoré môžu nahradiť fosilné palivá,

na ktorých energeticky závisíme.

Nepotrebujeme nové vynálezy.

Vydajme peniaze. Nie je ich tak veľa.

Koniec koncov, peniaze na dovolenku

máte vždy. Cestujte vlakom.

Po vašich prieskumoch ste prehlásil,

že ste nedefinovaný optimista.

Prečo?

Povedal by som, že som väčším optimistom,

než pred začiatkom môjho prieskumu,

čo nie je to isté, ako

byť nespútaným optimistom.

Keď niekto do takého prieskumu ide,

tak vie, že otepľovanie prebieha,

a konštatuje, že veľa prospešného

nebolo doposiaľ vykonané.

Domnievam sa, že od podpisu

Kyotského protokolu v roku 1997,

sa priemerný ročný vzrast emisií

globálne pohybuje medzi 1% a 3%.

To nie je práve veľký pokrok, že áno?

A riešenie nie je v dohľade.

Ja taktiež nevidím riešenie

a obávam sa najhoršieho. Najhoršie nás

pravdepodobne v budúcnosti neminie,

ale čo som konštatoval v súčasnosti, po určitej

dobe strávenej s rôznymi expertmi,

sú spôsoby riešenia tohto problému,

bez ohľadu na straty,

ktoré sa javia katastrofické.

Dôjde k veľkým stratám.

Je už neskoro, aby k nim nedošlo.

Existujú technológie,

ktoré sú zoširoka k dispozícii,

neaplikované, pripravené k použitiu.

Ako ich môže obyčajný človek

rozoznať?

Musíme zmeniť systém,

a nesnažiť sa o politickú revolúciu,

je potrebné rýchle reštrukturalizovať

svetovú ekonomiku.

Prejsť od fosílnych palív na veternú,

slnečnú a geotermickú energiu.

Musíme rýchlo a účelne zvýšiť

energetickú efektívnosť ekonomiky.

Povedal ste, že 1% investícií

do nových technológií

môže mať kľúčovú úlohu pri odstránení

niektorých bezpečnostných problémov.

Ukázalo sa, že

existujú alternatívy,

ktoré je potrebné preskúmať

v rámci skutočného fyzického

zastavenia otepľovania

priamou intervenciou

v atmosfére, ktoré by boli

provizórnymi opatreniami,

ale ešte nie konečnými riešeniami.

Boli by to opatrenia k získaniu ďalšieho

desaťročia k zníženiu emisií

a neprekročeniu limitov.

Hovorí sa tomu geo-engineering.

Zahŕňa vypustenie aerosólov do stratosféry

za účelom redukcie slnečného svitu,

zhustenie oblakov nad oceánom

za rovnakým účelom.

A hľadá ďalšie spôsoby jednoduchého

riešenia tohto problému

priamou fyzickou intervenciou

s cieľom udržania optimálnych teplôt,

aj keď pracujeme na programe

upustenia od fosílnych palív.

Pretože to je ... Mohli by sme tak postupovať,

ale v tomto ohľade by bolo potrebné

heroického úsilia jednať dostatočne rýchlo,

aby sme zamedzili prekročeniu

o dva stupne Celzia.

Je to možné, môžem v to veriť?

Áno. A deda Mráza tiež.

Deliť sa o nasledujúce    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink