SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  

Optimisme - eller realisme?

Get the Flash Player to see this player.

Er det noen realistiske løsninger på klima/mattrusselen? Er det nok tid til å unngå dens verste konsekvenser? Og hva er de mulige svar som vurderes?

 Undertitler: / Av

Er det løsninger på fremtidig matusikkerhet?

Det er masse tilgjengelig teknologi, på hyllen,

klar til bruk, som kan erstatte fossil brennstoffteknologi

som vi er avhengig av for energi.

Vi trenger ikke nye oppfinnelser. Bruk penger. Det er ikke så mye.

Vi har fortsatt råd til ferie etterpå. Ta toget.

Du nevnte etter forskningen din at

du var svakt optimistisk. Hvorfor?

Mer optimistisk enn da jeg gikk inn i den, var setningen,

som ikke er helt det samme som utøylet optimisme.

Fordi å gå inn i den visste man at oppvarmingen skjedde,

man kunne ikke se at det ble gjort noe nyttig med hensyn til det.

Jeg mener, etter at vi underskrev Kyoto-protokollen i 1997,

gikk den gjennomsnittlige veksten i utslipp pr år opp fra 1% til 3 % globalt.

Det er ikke akkurat fremgang, er det vel?

Så du kunne ikke se noen løsning. Jeg kunne ikke se for meg en løsning

og jeg fryktet det verste. Vel, masse av det verste vil trolig skje,

men det jeg kan se nå, etter å ha tilbrakt tid sammen med alle ekspertene,

er måter å komme gjennom dette problemet uten å få

så altfor store tap.

Det vil bli tap. Det er for sent til å ikke få ødeleggelser.

Det er masse tilgjengelig teknologi,

på hyllen, klar til bruk.

Hvordan kan mannen i gata gjøre en forskjell?

Vi må endre systemet, ikke en politisk revolusjon,

men en omstrukturering av verdensøkonomien, raskt.

Å bytte fra fossilt brennstoff til vind-, sol- og geotermisk energi.

Vi må høyne energieffektiviteten innen økonomien, og raskt.

Du har sagt at 1% investering i nye teknologier

kan spille en viktig rolle i å avverge noen av sikkerhetsutfordringene.

Det viser seg at det er muligheter,

de må undersøkes,

for faktisk fysisk å ha advarselen

gjennom direkte intervensjon i atmosfæren,

ikke som en løsning, men som et nødtiltak.

Et tiltak for å vinne nok et tiår for å få utslippene ned,

og ikke overskride den grensen. Geo-ingeniørvitenskap er terminologien.

Sprøyt inn aerosoler i stratosføæen for å blokkere noe av sollyset,

gjør skylaget tykkere over havet for samme formål.

Måter å nærme seg problemet som er enkle,

direkte fysiske inngrep for å holde temperaturen nede,

samtidig som man jobber med den reelle agendaen for å komme bort fra bruken av fossilt brennstopp.

Fordi det er ... Vi kan gjøre det i tide,

men for øyeblikket vil det være en heroisk innsats for å gå fort nok,

for å unngå å komme over to grader, for å være ærlig.

Det er mulig, men tror jeg på det? Ja, og julenissen også.

Er det løsninger på fremtidig matusikkerhet?

Det er masse tilgjengelig teknologi, på hyllen,

klar til bruk, som kan erstatte fossil brennstoffteknologi

som vi er avhengig av for energi.

Vi trenger ikke nye oppfinnelser. Bruk penger. Det er ikke så mye.

Vi har fortsatt råd til ferie etterpå. Ta toget.

Du nevnte etter forskningen din at

du var svakt optimistisk. Hvorfor?

Mer optimistisk enn da jeg gikk inn i den, var setningen,

som ikke er helt det samme som utøylet optimisme.

Fordi å gå inn i den visste man at oppvarmingen skjedde,

man kunne ikke se at det ble gjort noe nyttig med hensyn til det.

Jeg mener, etter at vi underskrev Kyoto-protokollen i 1997,

gikk den gjennomsnittlige veksten i utslipp pr år opp fra 1% til 3 % globalt.

Det er ikke akkurat fremgang, er det vel?

Så du kunne ikke se noen løsning. Jeg kunne ikke se for meg en løsning

og jeg fryktet det verste. Vel, masse av det verste vil trolig skje,

men det jeg kan se nå, etter å ha tilbrakt tid sammen med alle ekspertene,

er måter å komme gjennom dette problemet uten å få

så altfor store tap.

Det vil bli tap. Det er for sent til å ikke få ødeleggelser.

Det er masse tilgjengelig teknologi,

på hyllen, klar til bruk.

Hvordan kan mannen i gata gjøre en forskjell?

Vi må endre systemet, ikke en politisk revolusjon,

men en omstrukturering av verdensøkonomien, raskt.

Å bytte fra fossilt brennstoff til vind-, sol- og geotermisk energi.

Vi må høyne energieffektiviteten innen økonomien, og raskt.

Du har sagt at 1% investering i nye teknologier

kan spille en viktig rolle i å avverge noen av sikkerhetsutfordringene.

Det viser seg at det er muligheter,

de må undersøkes,

for faktisk fysisk å ha advarselen

gjennom direkte intervensjon i atmosfæren,

ikke som en løsning, men som et nødtiltak.

Et tiltak for å vinne nok et tiår for å få utslippene ned,

og ikke overskride den grensen. Geo-ingeniørvitenskap er terminologien.

Sprøyt inn aerosoler i stratosføæen for å blokkere noe av sollyset,

gjør skylaget tykkere over havet for samme formål.

Måter å nærme seg problemet som er enkle,

direkte fysiske inngrep for å holde temperaturen nede,

samtidig som man jobber med den reelle agendaen for å komme bort fra bruken av fossilt brennstopp.

Fordi det er ... Vi kan gjøre det i tide,

men for øyeblikket vil det være en heroisk innsats for å gå fort nok,

for å unngå å komme over to grader, for å være ærlig.

Det er mulig, men tror jeg på det? Ja, og julenissen også.

Del dette    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink