NATO REVIEW 2011
Denne utgaven:
Sulten på klimahandling?
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
 Abonner
Sulten på klimahandling?
Klimaendring, matsikkerhet og befolkningsvekst kan skape den perfekte storm. Verdens befolkning vil trolig vokse fra 7 milliarder i år til 9 milliarder innen 2050. Likevel, på samme tid som det blir flere munner å mette, står verden foran en situasjon med mindre vann og dyrket mark. Hva vil det bety for vår sikkerhet?
Bjørn Lomborg hevder at effektene på matknapphet av global oppvarming kan tas opp – og nå. Videre maler han et bilde der færre folk sulter i verden, til tross for befolkningsvekst. Her skisserer han den aksjonen det er behov for nå.
Det er mange veier som fører fra energi til sikkerhet. Michael Rühle skisserer grunnene til NATOs interesse for energisikkerhet og hvilken forskjell det kan utgjøre.
Kan ingeniørvitenskap ha løsningene på den økende stormen av flere mennesker, større klimaendringer og store belastninger på mat- og vannressursene?
Grønne spørsmål er ikke lenger territoriet til hippier og de som omfavner trær. De militære vet nøyaktig hvor viktige de er. BBCs miljøkorrespondent, David Shukman, forteller om hvordan klima har blitt del av forsvarsplanleggingen.
Den fortsatte stigningen i jordens temperatur - og hvilke utslag den får - vil ha sterk innvirkning på maten. NATO Nytt spør eksperter hvordan mat- og vannforsyningene vil utvikle seg, og om dagens tiltak er tilstrekkelige.
Hva kan matmangel bety for sikkerheten? Hvordan vil den berøre de militæres rolle? Og hvilke områder er mest truet? Et blikk på hvordan mat, klima og sikkerhet kan overlappe.
Er det noen realistiske løsninger på klima/mattrusselen? Er det nok tid til å unngå dens verste konsekvenser? Og hva er de mulige svar som vurderes?

I desember 2010 publiserte Associated Press en viktig artikkel som beskrev miljøets virkelige styrke. Ved hjelp av en iøynefallende grafikk skisserte stykket hvordan de ødeleggende ”naturlige” hendelsene i 2010 – jordskjelv, oversvømmelser, hetebølger, jordskred, etc, - hadde drept flere personer enn terrorisme. Men ikke bare terrorismen i 2010. Og ikke bare i det siste året, eller 10 år – eller til og med 20 år. De hadde drept flere enn alle terrorangrep i hele verden – de siste 40 årene.

I desember 2010 publiserte Associated Press en viktig artikkel som beskrev miljøets virkelige styrke. Ved hjelp av en iøynefallende grafikk skisserte stykket hvordan de ødeleggende ”naturlige” hendelsene i 2010 – jordskjelv, oversvømmelser, hetebølger, jordskred, etc, - hadde drept flere personer enn terrorisme. Men ikke bare terrorismen i 2010. Og ikke bare i det siste året, eller 10 år – eller til og med 20 år. De hadde drept flere enn alle terrorangrep i hele verden – de siste 40 årene.

Rundt en kvart million mennesker ble drept i fjor i naturkatastrofer. 2011 har allerede begynt med den verste oversvømmelsen på generasjoner i Australia, massiv oversvømmelse i Sri Lanka og hundrevis døde i jordskred i Brasil, bare for å nevne noen få.

Denne utgaven av NATO Nytt prøver imidlertid å se utover de store katastrofene og finne ut hva klimaendringene vil bety for oss på daglig basis i fremtiden. Og den viser at selv de av oss som bor i mindre truede områder av verden vil bli berørt. Og på en viktig måte – mat.

Mindre land og vann kan bety mindre mat. Og, som en vitenskapelig rapport bestilt av den britiske regjering slo fast i januar, reiser dette alvorlige spørsmål om landenes fremtidige evne til å fø seg selv.

Vi spør ledende eksperter hva dette betyr for sikkerheten, hva som blir gjort nå og om de verste konsekvenser kan unngås.

Paul King