Håndvåpen: de egentlige masseødeleggelsesvåpen?

Get the Flash Player to see this player.

NATOs Chuck Parker så direkte hva håndvåpen kunne gjøre da han tjenestegjorde i Vietnam. I dag er han en av de som prøver å hindre at den samme misbruken og feilhåndtering av slike våpen fortsetter i dag.

 Undertitler: / Av

Doktor Fred Chuck Parker så effekten av håndvåpen på nært hold

da han tjenestegjorde i Vietnam.

I dag leder han NATOs seksjon for rustningskontroll og koordinering,

som forsøker å hjelpe land med å håndtere truslene

ved overskudd av ustabile, lette våpen.

Vi snakker om masseødeleggelsesvåpen.

For enkelte er de ekte masseødeleggelsesvåpen mindre våpen

fordi i stor grad er ikke masseødeleggelsesvåpen ustabile.

De er så ødeleggende at det forhåpentligvis fortsetter.

Men dessverre er håndvåpen ganske ustabile.

I fjor døde 750.000 av håndvåpen.

Og vi snakker ikke om kriger. To tredeler døde utenfor krigene.

Man snakker om rundt 200 millioner våpen. Det er fenomenalt.

Og våre egne beregninger er kanskje at rundt 70 millioner av disse

er det ingen grunn til å besitte.

Hvilke problemer utgjør så mange våpen?

Dette fører til et problem som har to resultater.

Ett resultat er at ... fordi det er så mange av dem

og fordi de er dårlig lagret og sikret, kan de bli stjålet.

Disse våpnene som skulle sikre ens nasjonale makt forsvinner.

Vi vil aldri bli kvitt dette problemet fordi det er for lukerativt.

Men vi kan gjøre spillerommet vanskeligere for kriminelle.

Hva med andre trusler?

Den andre er at de er dårlig lagret, når det gjelder trygghet.

Og de er blandet, slik at det ikke bare er håndvåpen.

De lagrer håndvåpenammunisjon sammen med artilleriammunisjon,

og de lagres sammen,

og over tid blir disse tingene forringet. De blir ustabile.

Så de er usikre. Så man har ikke bare et problem

med at de blir stjålet, men et problem med sikkerhet.

Så de kan detoneres spontant

eller fordi noen gjør en feil.

I det siste tiår, i Nord-Amerika og i Europa,

har det vært 60 detonasjoner.

Gis det nok oppmerksomhet til eliminering av manpads?

Innvirkningen av en enkelt manpad som skyter ned et passasjerfly ....

Ikke bare at passasjerene på flyet dør,

men innvirkningen på reisingen, på økonomiene

ville være en fryktelig, økonomisk, verdensomspennende innvirkning

å skyte ned et passasjerfly med en manpad.

Så fordi innvirkningen er så stor, kan vi ikke ta oss råd til det.

Alt annet enn det perfekte er altså ikke nok.

Kan vi gjøre rede for hver eneste lette, portable system der ute?

Nei. Er det noen av dem som mangler? Ja.

Er det å ødelegge våpen fortsatt for dyrt?

Ethvert samfunn som prøver å utvikle det

har et problem med håndvåpen og lette våpen.

Og kostnadene er forferdelige. Hvis vi ikke skulle bekjempe dette,

ville disse antallene vokse. Og de ville vokse geometrisk.

Vi ville være nødt til å ta tak i dette problemet

og kostnadene ville bli ... ville stige himmelhøyt, mer enn de gjør nå.

Det er ikke så mye kostnadene ved å gjøre det, det er kostnadene ved ikke å gjøre det.

Det ville være fryktelig.

Det er mange land som nå søker hjelp fordi,

igjen, det koster penger å ta tak i dette problemet. Så ...

Det er en lagvis tilnærming,

både fra FN og faktisk i vår egen innsats,

vi prøver å komme opp med enkle løsninger for å gjøre ting bedre,

og når man trapper opp for å prøve å gjøre ting perfekt.

Hvordan bidrar NATOs Trust Fund?

Trust Fund'et er et veldig nyttig redskap

fordi det lar landene som kanskje har et lite bidrag

og de kan ikke gi det fordi det er for lite,

men man kan slå disse bidragene sammen

og la det bli administrert av vårt Byrå for vedlikehold og forsyning

som har stor erfaring, slik at de vil sørge for

at pengene blir brukt slik det er forventet at de skal bli brukt.

Så har vi resultatene.

Vi har ødelagt 427.000 håndvåpen og lette våpen.

Vi har ødelagt 105 millioner runder ammunisjon.

2 millioner håndgranater.

Vi har ødelagt 24.000 tonn med forskjellig annen ammunisjon.

Og som du husker så sa jeg at ammunisjonen lagres på en dårlig måte,

ikke bare håndvåpen, men rakettpropellgranater,

artilleriammunisjon, alt er lagret sammen.

Vi har ødelagt tusen manpads,

og 9.000 raketter og missiler.

Hvordan har NATO håndtert dette problemet i Afghanistan?

Vi startet et prosjekt for tre år siden, i mai 2008,

og avsluttet det i april i år, om fysisk sikkerhet

og lagerhåndtering i Afghanistan.

Og ideen er å jobbe med afghansk kapasitet

for at de skal gjøre det selv heller enn å gjøre det for dem.

Del av dette prosjeket endte opp med å bygge 12 depoter, hovedsakelig,

som møter alle slags internasjonale standarder

der man kan lagre 400 paller ammunisjon,

det er vedlikeholdfaciliteter som tar hånd om ammunisjonen.

Og vi hadde en enorm mengde spesialisttrening.

Så nå tror vi at Afghanistan er mye bedre til å

håndtere disse problemene selv.

Hvordan vil du summere opp NATOs arbeid på dette området?

NATO styrer det ikke. Vi gir ikke ordre til noen om å gjøre noe.

Vi matcher mottakere og givere, gjør behovene kjent,

og hjelper giverne til å bruke sine penger mer effektivt, som er .....

I disse tider er det vanskelig med penger.

Vi tror at ved å fokusere på praktiske, nyttige resultater,

at vi gir et bidrag.

Doktor Fred Chuck Parker så effekten av håndvåpen på nært hold

da han tjenestegjorde i Vietnam.

I dag leder han NATOs seksjon for rustningskontroll og koordinering,

som forsøker å hjelpe land med å håndtere truslene

ved overskudd av ustabile, lette våpen.

Vi snakker om masseødeleggelsesvåpen.

For enkelte er de ekte masseødeleggelsesvåpen mindre våpen

fordi i stor grad er ikke masseødeleggelsesvåpen ustabile.

De er så ødeleggende at det forhåpentligvis fortsetter.

Men dessverre er håndvåpen ganske ustabile.

I fjor døde 750.000 av håndvåpen.

Og vi snakker ikke om kriger. To tredeler døde utenfor krigene.

Man snakker om rundt 200 millioner våpen. Det er fenomenalt.

Og våre egne beregninger er kanskje at rundt 70 millioner av disse

er det ingen grunn til å besitte.

Hvilke problemer utgjør så mange våpen?

Dette fører til et problem som har to resultater.

Ett resultat er at ... fordi det er så mange av dem

og fordi de er dårlig lagret og sikret, kan de bli stjålet.

Disse våpnene som skulle sikre ens nasjonale makt forsvinner.

Vi vil aldri bli kvitt dette problemet fordi det er for lukerativt.

Men vi kan gjøre spillerommet vanskeligere for kriminelle.

Hva med andre trusler?

Den andre er at de er dårlig lagret, når det gjelder trygghet.

Og de er blandet, slik at det ikke bare er håndvåpen.

De lagrer håndvåpenammunisjon sammen med artilleriammunisjon,

og de lagres sammen,

og over tid blir disse tingene forringet. De blir ustabile.

Så de er usikre. Så man har ikke bare et problem

med at de blir stjålet, men et problem med sikkerhet.

Så de kan detoneres spontant

eller fordi noen gjør en feil.

I det siste tiår, i Nord-Amerika og i Europa,

har det vært 60 detonasjoner.

Gis det nok oppmerksomhet til eliminering av manpads?

Innvirkningen av en enkelt manpad som skyter ned et passasjerfly ....

Ikke bare at passasjerene på flyet dør,

men innvirkningen på reisingen, på økonomiene

ville være en fryktelig, økonomisk, verdensomspennende innvirkning

å skyte ned et passasjerfly med en manpad.

Så fordi innvirkningen er så stor, kan vi ikke ta oss råd til det.

Alt annet enn det perfekte er altså ikke nok.

Kan vi gjøre rede for hver eneste lette, portable system der ute?

Nei. Er det noen av dem som mangler? Ja.

Er det å ødelegge våpen fortsatt for dyrt?

Ethvert samfunn som prøver å utvikle det

har et problem med håndvåpen og lette våpen.

Og kostnadene er forferdelige. Hvis vi ikke skulle bekjempe dette,

ville disse antallene vokse. Og de ville vokse geometrisk.

Vi ville være nødt til å ta tak i dette problemet

og kostnadene ville bli ... ville stige himmelhøyt, mer enn de gjør nå.

Det er ikke så mye kostnadene ved å gjøre det, det er kostnadene ved ikke å gjøre det.

Det ville være fryktelig.

Det er mange land som nå søker hjelp fordi,

igjen, det koster penger å ta tak i dette problemet. Så ...

Det er en lagvis tilnærming,

både fra FN og faktisk i vår egen innsats,

vi prøver å komme opp med enkle løsninger for å gjøre ting bedre,

og når man trapper opp for å prøve å gjøre ting perfekt.

Hvordan bidrar NATOs Trust Fund?

Trust Fund'et er et veldig nyttig redskap

fordi det lar landene som kanskje har et lite bidrag

og de kan ikke gi det fordi det er for lite,

men man kan slå disse bidragene sammen

og la det bli administrert av vårt Byrå for vedlikehold og forsyning

som har stor erfaring, slik at de vil sørge for

at pengene blir brukt slik det er forventet at de skal bli brukt.

Så har vi resultatene.

Vi har ødelagt 427.000 håndvåpen og lette våpen.

Vi har ødelagt 105 millioner runder ammunisjon.

2 millioner håndgranater.

Vi har ødelagt 24.000 tonn med forskjellig annen ammunisjon.

Og som du husker så sa jeg at ammunisjonen lagres på en dårlig måte,

ikke bare håndvåpen, men rakettpropellgranater,

artilleriammunisjon, alt er lagret sammen.

Vi har ødelagt tusen manpads,

og 9.000 raketter og missiler.

Hvordan har NATO håndtert dette problemet i Afghanistan?

Vi startet et prosjekt for tre år siden, i mai 2008,

og avsluttet det i april i år, om fysisk sikkerhet

og lagerhåndtering i Afghanistan.

Og ideen er å jobbe med afghansk kapasitet

for at de skal gjøre det selv heller enn å gjøre det for dem.

Del av dette prosjeket endte opp med å bygge 12 depoter, hovedsakelig,

som møter alle slags internasjonale standarder

der man kan lagre 400 paller ammunisjon,

det er vedlikeholdfaciliteter som tar hånd om ammunisjonen.

Og vi hadde en enorm mengde spesialisttrening.

Så nå tror vi at Afghanistan er mye bedre til å

håndtere disse problemene selv.

Hvordan vil du summere opp NATOs arbeid på dette området?

NATO styrer det ikke. Vi gir ikke ordre til noen om å gjøre noe.

Vi matcher mottakere og givere, gjør behovene kjent,

og hjelper giverne til å bruke sine penger mer effektivt, som er .....

I disse tider er det vanskelig med penger.

Vi tror at ved å fokusere på praktiske, nyttige resultater,

at vi gir et bidrag.

Del dette    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink