NATO REVIEW 2011
Utgave 2: Sosiale medier: makt til folket?
Utgave 3: Hvorfor NATOs partnere er viktige
Denne utgaven:
Små våpen, stor innflytelse
I neste utgave Russland-NATO-forbindelser
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
 Abonner
Små våpen, stor innflytelse
Hva knytter tilfeldige eksplosjoner i byer og landsbyer, et kriminelt undergrunnsforetagende og en kilde til potensiell terrorisme sammen? Svaret er håndvåpen og lette våpen. I denne utgaven ser vi på hvordan 200 millioner av dem rundt om i hele verden berører folk og samfunn - og hvordan det internasjonale samfunnet reagerer.
Hvorfor er det så viktig å aksjonere mot håndvåpen? I denne fotohistorien skisseres tall og fakta med hensyn til spredning, virkninger og og farer knyttet til håndvåpen.
NATOs Chuck Parker så direkte hva håndvåpen kunne gjøre da han tjenestegjorde i Vietnam. I dag er han en av de som prøver å hindre at den samme misbruken og feilhåndtering av slike våpen fortsetter i dag.
FN-programmet om aksjon for å hindre, bekjempe og utrydde den ulovlige handelen med lette våpen og mindre våpen (PoA) fra 2001 vil feire sitt tiårsjubileum sommeren 2011. Sarah Parker spør: hvilken forskjell har det egentlig gjort?
David Towndrow og Fred Peugeot fra NATOs kontor som håndterer farene ved håndvåpen og lette våpen skisserer resultatene hittil og utfordringene foran oss.
Tilgjengeligheten av håndvåpen øker seksuell vold mot kvinner, derfor er det behov for internasjonale tiltak, hevder Rebecca Gerome.
Mer enn 50 hendelser med ikke planlagte eksplosjoner ved ammunisjonslagre i 34 land siden 2009 skyldes ikke uflaks, hevder Eric Berman, Pilar Reina og Pierre Gobinet
Gillian Goh og Christopher Clark fra FN forklarer hvordan nye retningslinjer kan bidra til å holde håndvåpen og ammunisjon lenger vekk fra fra terrorgruppers rekkevidde

Albert Einstein kom med en kjent spådom før sin død. ”Jeg vet ikke hva slags våpen som vil bli brukt i den tredje verdenskrig,” sa han, ”men i den fjerde verdenskrig vil det bli brukt stokker og steiner.”

I løpet av hans levetid hang trusselen om umiddelbar masseødeleggelse tungt over oss. Kjernefysiske våpen var et nytt element i menneskets historie som – for første gang – lett kunne brukes som menneskets endelikt.

Men i dag har frykten over lett-utløsende, kjernefysiske angrep blitt borte. Og det er på tide å tenke at kanskje de våpnene som Einstein ikke kunne sette navn på er håndvåpen.

Albert Einstein kom med en kjent spådom før sin død. ”Jeg vet ikke hva slags våpen som vil bli brukt i den tredje verdenskrig,” sa han, ”men i den fjerde verdenskrig vil det bli brukt stokker og steiner.”

I løpet av hans levetid hang trusselen om umiddelbar masseødeleggelse tungt over oss. Kjernefysiske våpen var et nytt element i menneskets historie som – for første gang – lett kunne brukes som menneskets endelikt.

Men i dag har frykten over lett-utløsende, kjernefysiske angrep blitt borte. Og det er på tide å tenke at kanskje de våpnene som Einstein ikke kunne sette navn på er håndvåpen. Rundt om i hele verden blir folk berørt hver dag – gjennom død og skade – av disse våpnene. Bare spør familiene til de 750.000 som ble drept av dem i fjor.

De sprer sin innflytelse langt utover krigene. Av de 750.000 ble rundt to tredeler drept i ikke-konfliktsituasjoner. Med andre ord, håndvåpen dreper flere personer ”på gaten enn på slagmarken”.

I denne utgaven av NATO Nytt snakker vi med folk som er eksperter på dette området. Og ett av temaene som de fleste kommer tilbake til er at å holde bedre oversikt over hvor våpnene er, hvordan de fraktes og lagres, er avgjørende. Dette vil ikke bare bidra til å holde våpnene unna de kriminelles hender, det vil også redusere antall uhell som har funnet sted i nesten alle områder i verden der våpenlagre eksploderer.

Det som er klart er at – som med de fleste oppgaver – vil bedre internasjonal koordinering utgjøre en forskjell. De som handler med ulovlige våpen finner det lett å flyte mellom sprekkene i forskjellige administrasjoner og regler. Vi har en artikkel fra FN om hvordan de håndterer dette.

Til slutt har vi et stykke fra en ung konsulent hvis artikkel nylig vant en internasjonal konkurranse. I den taler hun sterkt for et større fokus på hvordan den skade som håndvåpen gjør ofte ender opp med å berører flere kvinner enn menn.

Håndvåpen har kanskje ikke så høy profil som masseødeleggelsesvåpen, men deres stille, daglige ødeleggelse av mange folks liv viser at de er nesten like dødelige.

Paul King