Håndvåpen omfatter revolvere, selvladende pistoler, rifler og karabiner, maskinpistoler, angrepsrifler og lette maskingevær. Av 200 millioner militære våpen over hele verden er minst 76 millioner overskudd.

© Reuter Ho New

Lette våpen er ubrukelige uten ammunisjon. Det er megder rundt omkring. Hvert år lages det rundt 12 milliarder kuler.

© Reuter Stringer Mexico

Ødeleggelse av våpen er en av taktikkene for å hindre at de skal gjøre mer skade. Men det er en kamp i motbakke. Hvert år blir mer enn 8 millioner lette våpen produsert..

© Reuter Antony Njuguna

Viktor Bout sitter i fengsel i påvente av rettsak i USA. Han er anklaget for å selge våpen til mange forskjellige land. I enkelte tilfeller hevdes det at han har solgt til begge sider i borgerkriger, selv når det internasjonale samfunnet hadde fastsatt forbud mot å selge til noen av dem. Hans antatte aktiviteter førte til kallenavnet "Sanction Buster" (sanksjonsbryter).

© Reuter Ho New

Aksjoner mot antipersonellminer har vært et av de mest vellykkede områder for å bekjempe håndvåpen og lette våpen. Etterhvert som saken fikk større dekning forpliktet flere land seg til å ødelegge dem. Balkan er nå verdens første område som er uten lagre av antipersonellminer.

© Reuter Olivier Hoslet-Pool

En frykt med hensyn til håndvåpen er at de kan brukes til å lage eksplosive innretninger (IED). Det er en utfordring som styrkene i Afghanistan må håndtere nesten daglig, ettersom miner, steiner og andre former for ammunisjon konverteres til veibomber.

© Reuter Shamil Zhumatov

Ødeleggese av visse typer ammunisjon er avgjørende for å sikre at de ikke blir stjålet eller sprengt ved uhell. Det er imidlertid også økende bekymring (og ny praksis) for å sikre at ødeleggelsen finner sted på en miljømessig hensiktsmessig måte.

© Reuter Patrick de Noirmont

Manpad (bærbare luftforsvarssystemer) er et av de viktigste mindre våpen som interesserer både de som ønsker å sikre dem og de som ønsker å få tak i dem. De har allerede blitt brukt av terrorister i minst ett mislykket forsøk på å få skutt ned et sivilt fly. Og et stort antall av dem mangler over hele verden

Våpen dreper flere mennesker i det sivile samfunnet enn på slagmarken. Å ta dem ut av sirkulasjon er avgjørende både for iland og uland. Her viser det tyske politiet frem en fangst av beslaglagte våpen.

© Reuter Alex Domanski

Frem til 2011 hadde NATO-allierte og partnere ødelagt følgende antall gjennom NATO Trust Fund-prosjekter: 105 millioner patroner til håndvåpen; 4,2 millioner landminer; 2 millioner håndgranater; 9.300 raketter og missiler; og 1.000 bærbare luftforsvarssystemer (MANPADS).

© NATO

Håndvåpen omfatter revolvere, selvladende pistoler, rifler og karabiner, maskinpistoler, angrepsrifler og lette maskingevær. Av 200 millioner militære våpen over hele verden er minst 76 millioner overskudd.

© Reuter Ho New

Lette våpen er ubrukelige uten ammunisjon. Det er megder rundt omkring. Hvert år lages det rundt 12 milliarder kuler.

© Reuter Stringer Mexico

Ødeleggelse av våpen er en av taktikkene for å hindre at de skal gjøre mer skade. Men det er en kamp i motbakke. Hvert år blir mer enn 8 millioner lette våpen produsert..

© Reuter Antony Njuguna

Viktor Bout sitter i fengsel i påvente av rettsak i USA. Han er anklaget for å selge våpen til mange forskjellige land. I enkelte tilfeller hevdes det at han har solgt til begge sider i borgerkriger, selv når det internasjonale samfunnet hadde fastsatt forbud mot å selge til noen av dem. Hans antatte aktiviteter førte til kallenavnet "Sanction Buster" (sanksjonsbryter).

© Reuter Ho New

Aksjoner mot antipersonellminer har vært et av de mest vellykkede områder for å bekjempe håndvåpen og lette våpen. Etterhvert som saken fikk større dekning forpliktet flere land seg til å ødelegge dem. Balkan er nå verdens første område som er uten lagre av antipersonellminer.

© Reuter Olivier Hoslet-Pool

En frykt med hensyn til håndvåpen er at de kan brukes til å lage eksplosive innretninger (IED). Det er en utfordring som styrkene i Afghanistan må håndtere nesten daglig, ettersom miner, steiner og andre former for ammunisjon konverteres til veibomber.

© Reuter Shamil Zhumatov

Ødeleggese av visse typer ammunisjon er avgjørende for å sikre at de ikke blir stjålet eller sprengt ved uhell. Det er imidlertid også økende bekymring (og ny praksis) for å sikre at ødeleggelsen finner sted på en miljømessig hensiktsmessig måte.

© Reuter Patrick de Noirmont

Manpad (bærbare luftforsvarssystemer) er et av de viktigste mindre våpen som interesserer både de som ønsker å sikre dem og de som ønsker å få tak i dem. De har allerede blitt brukt av terrorister i minst ett mislykket forsøk på å få skutt ned et sivilt fly. Og et stort antall av dem mangler over hele verden

Våpen dreper flere mennesker i det sivile samfunnet enn på slagmarken. Å ta dem ut av sirkulasjon er avgjørende både for iland og uland. Her viser det tyske politiet frem en fangst av beslaglagte våpen.

© Reuter Alex Domanski

Frem til 2011 hadde NATO-allierte og partnere ødelagt følgende antall gjennom NATO Trust Fund-prosjekter: 105 millioner patroner til håndvåpen; 4,2 millioner landminer; 2 millioner håndgranater; 9.300 raketter og missiler; og 1.000 bærbare luftforsvarssystemer (MANPADS).

© NATO

Del dette    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink