Ko dobijo besedo strokovnjaki

Afganistan je napredoval pri uveljavljanju in zaščiti človekovih pravic, pravic žensk, svobode izražanja in izobraževanja – predvsem izobraževanja žensk.© Nomad photos

Afganistan: kaj je uspelo in kaj ne

Ko je bil leta 2001 talibanski režim odpravljen, je v državi zavladalo upanje. Prebivalci Afganistana, utrujeni od mračne preteklosti, so se podali v obetaven podvig graditve naroda in države. Upali so na blaginjo, svobodo in mir. Prisotnost, sodelovanje in podpora mednarodne skupnosti so še dodatno podkrepili to upanje. Če se ozrem nazaj, sem videla mešanico tako izrednega napredka kot grenkega neuspeha.

Najprej napredek. Država je napredovala na področju uveljavljanja in zaščite človekovih pravic, pravic žensk, svobode izražanja in izobraževanja – predvsem izobraževanja žensk. Uspešno je organizirala dva kroga predsedniških in parlamentarnih volitev, zagotovila javne storitve in izboljšala javno infrastrukturo.

Zdaj pa neuspehi. Zagotoviti nismo uspeli dveh temeljnih stebrov družbe: pravice in varnosti. Dolgotrajni spopadi in zaostritev varnostnih razmer skupaj z nestabilnim pravosodnim sistemom so oslabili in ogrozili celoten napredek, ki je bil doslej dosežen v Afganistanu.

Danes je med afganistanskimi učenci približno 32% deklet. © Nomad photos

Nova afganistanska ustava zagotavlja osnovne človekove pravice in svoboščine za Afganistance v najširšem možnem smislu. Vendar pa je zaradi selektivne uporabe ustave le ta neučinkovita. Poleg tega, dokler ustavne pravice ne bodo v celoti priznane, upoštevane in podprte z dodatno zakonodajo ter trdnim sodstvom, bodo Afganistanci še naprej prikrajšani za svoje osnovne pravice.

Kljub temu so afganistanske ženske, ki so jim bile pod talibansko vladavino odvzete temeljne človekove pravice in svoboščine, zdaj našle novo in bolj odprto okolje. Danes zasedajo položaje v parlamentu, posegajo po najvišjih položajih v vladnem kabinetu in predstavljajo državo na različnih nacionalnih in mednarodnih dogodkih. Kljub temu pa strukturni, tradicionalni, družbeni in politični izzivi, kot so nasilje v družini, patriarhalni pogled na družbo, revščina, konflikti in negotovost še naprej pomembno ovirajo nadaljnji razvoj pravic žensk.

Pripadniki Afganistanske nacionalne vojske med usposabljanjem. © ISAF

Razširjen in dostopen izobraževalni sistem je bil uspeh za Afganistan. Po najnovejših statističnih podatkih ameriškega Ministrstva za zunanje zadeve ima šest milijonov otrok možnost obiskovati šolo. Približno 32% od tega je deklic. S tem, ko so otroci ponovno v šolah, lahko Afganistan računa na svetlejšo prihodnost. Vendar pa je potrebno poskrbeti za kakovostno izobraževanje, boljše pogoje dela in usposobljene učitelje – in še posebej učiteljice.

Danes ima dostop do zdravstvenih storitev več Afganistancev (65%) kot kadar koli v zgodovini države. Vendar pa se vsi zavedamo, da kakovost še vedno ostaja velik izziv. Na novo zgrajene klinike in bolnišnice obupno potrebujejo usposobljeno osebje. Zelo zaskrbljujoča pa je še vedno razpoložljivost zdravil in opreme.

S političnega vidika so v državi bili položeni temelji, pa čeprav krhki. Organizirana sta bila dva kroga predsedniških, provincialnih in parlamentarnih volitev, čeprav so volitve pokvarile prevare in nepravilnosti. Ne verjamem, da se je administracija predsednika Hamida Karzaja izkazala kot učinkovita in poštena vlada – vendar nobena od prejšnjih vlad ni ponudila nič boljšega. Upam, da bodo sčasoma politične stranke in vladni aparat pokazali boljše zmožnosti za sprejemanje pomembnih odločitev.

Afganistanska vojska, opremljena s sodobno tehnologijo, disciplinirana in pod civilnim nadzorom, je še en dosežek za Afganistan. Vlada pa je imela večje težave pri vzpostavljanju nacionalne civilne policije, ki bo zmožna podpirati zakone, zagotavljati red in ščititi državljane. Kljub temu pa je stalno vlagala napore v izboljšanje razmer v večjih mestih.

Do sedaj je stalna prisotnost mednarodnih sil pomagala preprečevati izbruh državljanske vojne. Vendar pa še vedno ni jasno, ali je mogoče Afganistancem zagotoviti trajen mir in varnost.

Družbeni in gospodarski razvoj v državi je bil stalen. Na sto tisočim Afganistancem se pomaga dvigniti iz absolutne revščine in jim zagotoviti priložnost, da zaslužijo svoje dnevne plače v okviru obnovitvenih ali infrastrukturnih projektov. Podjetniške pobude, ki segajo od perutninarstva do ročne obrti, s pomočjo mikrofinanciranja in drugih pobud niso le okrepile statusa žensk in njihovih družin, ampak so tudi spremenile norme. To je treba ohraniti.

Afganistanska pokrajina © Nomad photos

Uveljavljanje in zaščita človekovih pravic sta bistvo javne in mednarodne politike v Afganistanu. In prišlo je že do mnogih izboljšav, še zlasti na področju državljanskih in političnih pravic.

Mediji v Afganistanu so se razvili tako po številu kot po kakovosti. Izboljšale so se razmere v zaporih, manj je mučenja in dosežene so bile – čeprav v manjšem obsegu – izboljšave v zakonitosti postopkov in pravičnem sojenju.

Vendar pa desetletje po zavzetju Afganistana pomanjkanje zanesljivega in pravičnega pravosodnega sistema ostaja glavni neuspeh v državi. Čeprav so bili vloženi napori v obnovo in oživitev našega pravosodnega sistema, na žalost Afganistanci na napredek še naprej gledajo negativno. Brez močnega, neodvisnega in delujočega pravosodnega sistema imamo malo možnosti za uspeh na drugih področjih.

Pred nami je še dolga pot, tako pred Afganistanci kot pred mednarodno skupnostjo. Za nadaljnji razvoj težko zasluženih dosežkov zadnjih 10 let, ohranitev napredka in nadgrajevanje uspeha moramo še naprej delati skupaj. Močan poudarek mora biti namenjen dobremu vladanju, sodstvu, človekovim pravicam, močni civilni družbi in zagotavljanju varnosti. Še naprej moramo vlagati v izobraževanje, zdravstvo in ustvarjanje delovnih mest. Vlada mora postati bolj odzivna, dati več rezultatov in se iskreno zavezati boju zoper korupcijo.

Mednarodna skupnost mora zaščititi Afganistan pred tujim vplivom, ki spodbuja radikalizem in terorizem.

Verjamem, da bomo uspešni in močnejši. Vendar le, če ohranimo potrpežljivost, sledimo svojim ciljem in se držimo svojih vrednot.

Novi pri Reviji NATO?
O avtorju

Dr. Sima Samar je bila med letoma 2002 in 2003 afganistanska ministrica za ženske zadeve. Zdaj je predsednica Afganistanske neodvisne komisije za človekove pravice.

citati
Ahmad Shah Masood
vodja upora in afganistanski narodni heroj
Glasilo
Ne zamudite ničesar
Nikoli ne bomo orodje v rokah nekoga drugega,
vedno bomo Afganistan.
O REVIJI NATO
Posreduj to
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube