Ko dobijo besedo strokovnjaki

Generalpodpolkovnik Caldwell, nekdanji poveljnik Natove misije za usposabljanje v Afganistanu (NTM-A), je spregovoril zaključnemu letniku Afganistanske nacionalne policije (ANP) © ISAF

Povezovanje, preglednost in prehod v Afganistanu

Ko se je novembra 2009 začela Natova misija za usposabljanje v Afganistanu (NTM-A), je bilo naše poslanstvo povezati se z Afganistanci, da zgradimo dinamično prihodnost za varen in stabilen Afganistan. Na podlagi izkušenj iz vojne s Sovjeti in prejšnjih mednarodnih izkušenj, ki so nas vodile, je NTM-A delovala z novo miselnostjo, ki je slonela na povezovanju, preglednosti in prehodu.

Kljub začetnim izzivom, povezanim s številom izvajalcev usposabljanj, je združeni pristop pod okriljem Nata deloval. Prvotnih 30 izvajalcev usposabljanj je v dveh letih naraslo na 1800 in prvotnima dvema sodelujočima državama se je pridružilo še 33 drugih (nazadnje Ukrajina in El Salvador). Do marca 2012 načrtujemo še dodatnih 600 izvajalcev usposabljanj, sledilo pa jih bo še več.

V kombinaciji z dodatnimi finančnimi sredstvi iz Nata in partneric, ki niso članice Nata, npr. Japonske in Združenih arabskih emiratov, se koristi združenega Natovega poveljevanja poznajo tudi v rastoči in v profesionalizacijo usmerjeni afganistanski vojski, letalstvu in policiji.

V prvih dveh letih misije se je število pripadnikov afganistanske vojske povečalo za 75.000, afganistanske policije pa za 45.000. Po načrtih naj bi se združene sile do novembra 2012 povečale še za 47.000 pripadnikov, afganistanske letalske zmogljivosti pa se bodo do leta 2016 skoraj potrojile.

Čeprav se zmogljivosti za podporo delovanja, kot so logistika, boj proti improviziranim eksplozivnim sredstvom in kadrovanje še razvijajo, sta afganistanska vojska in policija na dobri poti, da do konca decembra 2014 od sil ISAF (Mednarodne sile za varnostno pomoč) prevzameta nadzor in odgovornost nad varnostno situacijo v celotni državi. Kot sta se Nato in Afganistan dogovorila na lanskem vrhu v Lizboni, se bodo usposabljanje, svetovanje in pomoč nadaljevali ves čas trajanja Natove misije za usposabljanje v Afganistanu.

Pripadnik kopenske vojske ZDA v Natovi misiji za usposabljanje v Afganistanu (NTM-A) kot mentor afganistanskega nabornika. © ISAF

Izjemna zavzetost Nata za usposabljanje afganistanske vojske, letalstva in policije je očitna na vseh 70 vadiščih, ki jih upravlja NTM-A. V Kabulskem centru za vojaško usposabljanje, na primer, osebje iz desetih držav vsak dan usposablja med 8.000 in 12.000 afganistanskih vojakov v 40 različnih tečajih. Tečaji vključujejo osnovno usposabljanje bojevnikov za nove pripadnike, usposabljanje za podčastnike, šole za častnice in častnike in šole za specializacijo po posameznih področjih, kot so logistika, pravo in komunikacije.

S tem, ko je Nato leta 2009 prevzel odgovornost za usposabljanje afganistanskih vojakov in policije, se je občutno izboljšala kakovost. Izboljšanje je bilo opaziti pri strelskem usposabljanju, disciplini in zadrževanju kadra. Dodatni Natovi izvajalci usposabljanj so s seboj prinesli ključne zmogljivosti, ki jih prej ni bilo, na primer vzdrževanje helikopterjev, zdravstvo in civilna policija. Izboljšali so tudi razmerje med osebjem za pridobivanje kadra in tistim za usposabljanje.

Pred ustanovitvijo NTM-A je policija pogosto dobila naloge, še preden se je zanje ustrezno usposobila. Poleg tega se je splošna kakovost usposabljanj razlikovala od regije do regije. Na podlagi sporazuma med afganistanskim Ministrstvom za notranje zadeve, NTM-A, EUPOL (Evropsko policijo) in nemško Policijsko projektno ekipo zdaj obstaja skupni učni načrt za usposabljanja.

Osnovno patruljno usposabljanje se je podaljšalo s šestih na osem tednov. Nov program poučevanja zdaj vključuje več usposabljanj s področja človekovih pravic in enakosti med spoloma, dodatno usposabljanje v opismenjevanju ter novo gradivo s področja preglednosti in odgovornosti. Te izboljšave ne bi bile mogoče brez usklajenih mednarodnih naporov za enotno delovanje ter najboljšo izrabo omejenih virov.

Nov program poučevanja zdaj vključuje več usposabljanj s področja človekovih pravic in enakosti med spoloma, dodatno usposabljanje v opismenjevanju ter novo gradivo s področja preglednosti in odgovornosti.

NTMA-A lahko bolj nadzoruje delovanje civilne policije. V zadnjem letu je število civilnih policistov pod okriljem NTM-A naraslo s 168 na 525. Ne glede na to, ali delujejo v poveljstvu v bazi Camp Eggers ali na terenih za usposabljanje po Afganistanu, civilni policisti v Afganistansko nacionalno policijo prinašajo svoje edinstvene veščine in profesionalizem. Ko NTM-A vstopa v tretje leto delovanja, se je treba še naprej osredotočati na več področij, kar bo omogočilo prehod na vodenje varnosti do leta 2014. Ta področja vključujejo usposabljanje afganistanskih inštruktorjev, razvoj voditeljev, širjenje pismenosti in poklicnih veščin ter razvijanje stalnih inštitucij ter samozadostnih sistemov.

Zastavna enota združenih rodov je postrojena na slovesnosti ob primopredaji dolžnosti glavnega podčastnika poveljstva v bazi Camp Eggers v Kabulu. © ISAF

Uspeh NTM-A pri bazi usposabljanj, ustvarjeni v zadnjih dveh letih, je danes viden v kakovosti afganistanskih sil na terenu. Afganistanci vse bolj prevzemajo nadzor nad varnostno situacijo v državi in si pridobivajo zaupanje prebivalcev. Ključna prioriteta pri ohranjanju pridobljenega je zato usposabljanje afganistanskih inštruktorjev. Danes je usposobljenih več kot 3200 afganistanskih inštruktorjev, ki so na dobri poti, da do decembra 2012 prevzamejo vodenje osnovnega usposabljanja. Čeprav bodo koalicijski inštruktorji še vedno potrebni pri nadziranju baze usposabljanj ter izvajanju nadaljevalnega usposabljanja, so bili položeni temelji, ki omogočajo institucionalni prehod.

V zadnjih dveh letih je bil dosežen velik napredek pri usposabljanju in urjenju afganistanskega vojaškega in policijskega osebja; število častnikov in podčastnikov v policiji se je zvišalo z 42.500 na 61.850. Zdaj, ko so vzpostavljene šole, pa se bodo vrste vodilnih v policiji povečale na 83.400 do sredine leta 2012.

Enako velja za vojsko – v zadnjih dveh letih po letu 2009 se je število častnikov in podčastnikov povečalo s 40.900 na 66.800 in bo še naraslo na 86.500. Usposabljanje in urjenje sta nujna za razvoj voditeljev, vendar pa so izkušnje nenadomestljive in zahtevajo svoj čas. Da bi nadoknadili pomanjkanje voditeljev je treba stalno dajati poudarek podpori za pobude, kot so Nacionalna vojaška akademija Afganistana, Afganistanska nacionalna policijska akademija, ter nova prizadevanja, kot je “Sandhurst in the Sand”, šola za častnike pod vodstvom Združenega kraljestva, ki naj bi začela delovati v začetku leta 2013.

Afganistanci prevzemajo nadzor nad varnostno situacijo v državi in si pridobivajo zaupanje prebivalcev. Ključna prioriteta pri ohranjanju pridobljenega je zato usposabljanje afganistanskih inštruktorjev.

Generalpodpolkovnik Caldwell si je vzel čas za pogovor z afganistanskimi naborniki med njihovim obveznim tečajem opismenjevanja. © ISAF

Ena od ključnih lekcij zadnjih dveh let je pomen opismenjevanja za razvoj zmogljive in profesionalne vojske in policije. Po desetletjih vojne ter okrnjenega sistema javnega šolstva je pismenih le 14 odstotkov moških in žensk, dovolj starih za vstop v vojsko.

Vendar pa je v začetku leta 2010 NTM-A nepismenost sprejela kot izziv ter tesno sodelovala z mednarodnimi organizacijami in afganistanskim Ministrstvom za šolstvo z namenom izobraziti »izgubljeno generacijo« znotraj baze usposabljanj. Za približno 33 USD na osebo so v okviru obveznega programa opismenjevanja več kot 125.000 Afganistancev naučili brati, pisati in šteti. Do leta 2012 bo približno 50 odstotkov vojakov in policistov funkcionalno pismenih. Pismeni vojaki zdaj lahko preverjajo varnostne prepustnice na vstopnih kontrolnih točkah, policisti, ki znajo šteti, pa lahko vodijo evidenco vozil. Vsi pa lahko preštejejo svojo mesečno plačo, kar pripomore k zmanjšanju plenilske korupcije.

Zaradi teh prizadevanj se afganistanski naborniki zdaj lahko odločijo za obiskovanje nadaljevalnih ali poklicnih usposabljanj ter postanejo inženirci, artileristi in logistiki. Z ustanovitvijo 12 zvrstnih ali poklicnih šol v zadnjem letu je NTM-A pričela usposabljati za tiste veščine in enote, ki bodo afganistanskim silam omogočile samostojno izvajanje teh ključnih funkcij. To je del postopnega razvoja prizadevanj, ki vključuje nadaljevalno izobraževanje iz logistike, financ, komunikacij, človeških virov, obveščevalne dejavnosti, artilerije, inženirstva in drugih pomembnih funkcij. Medtem ko se razmeščanje teh podpornih enot in specialistov na terenu nadaljuje, bodo Afganistanske nacionalne varnostne sile skrbno uravnotežene tudi z vse boljšo zmožnostjo samostojne podpore in vzdrževanja, kar vodi tudi do samostojnega delovanja.

Kot smo se naučili iz izkušenj s Sovjeti, se brez domače baze usposabljanj in vzdrževanja sistem poruši takoj, ko ni več mednarodne pomoči. Zaradi tega je bistvenega pomena, da mednarodna skupnost zagotovi le tako opremo in usposabljanje, ki ju afganistanska vojska lahko izvaja, vzdržuje in si ju privošči.

Del tega je podpiranje gospodarskega razvoja Afganistana z obrambnimi nakupi v okviru Prvega programa Nata in Afganistana, ki je odprl približno 17.000 delovnih mest in zmanjšal stroške. Na primer, strošek izdelave škornjev v Afganistanu znaša polovico stroškov izdelave škornjev v ZDA in njihovega prevoza v Afganistan. Pri tem je kakovost enako dobra zaradi partnerstva med ameriškimi poslovnimi in akademskimi strokovnjaki, ki so pomagali afganistanskim podjetjem. Poleg tega je podpora tovarnam škornjev v Afganistanu sprožila tudi rojstvo afganistanske obutvene industrije.

»Pred tridesetimi leti so Združene države Amerike pomagale Afganistancem pri reševanju države iz rok sovjetskih okupatorjev. Po odhodu sovjetskih sil smo razglasili zmago in opustili pomoč Afganistancem pri izgradnji stabilne države z učinkovitimi varnostnimi silami. 11. septembra 2001 smo odkrili tragične posledice takšne nepozornosti. Takšne lekcije si ne moremo še enkrat privoščiti.«

Leta 2011 sta ameriška senatorja Carl Levin in Jack Reed napisala: »Pred tridesetimi leti so Združene države Amerike pomagale Afganistancem pri reševanju države iz rok sovjetskih okupatorjev. Po odhodu sovjetskih sil smo razglasili zmago in opustili pomoč Afganistancem pri izgradnji stabilne države z učinkovitimi varnostnimi silami. 11. septembra 2001 smo odkrili tragične posledice takšne nepozornosti. Takšne lekcije si ne moremo še enkrat privoščiti.« S stalno podporo ZDA in Nata tudi po prehodu bo partnerstvo po letu 2014 nujno, če se želimo izogniti napakam iz preteklosti.

Novi pri Reviji NATO?
O avtorju

Generalpodpolkovnik William B. Caldwell IV., pripadnik kopenske vojske ZDA, je bil prvi poveljnik Natove misije za usposabljanje v Afganistanu in je to dolžnost opravljal od novembra 2009 do oktobra 2011.

citati
Ahmad Shah Masood
vodja upora in afganistanski narodni heroj
Glasilo
Ne zamudite ničesar
Nikoli ne bomo orodje v rokah nekoga drugega,
vedno bomo Afganistan.
O REVIJI NATO
Posreduj to
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube